Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-09-27

NAUJOS ISTORIJOS. Kuratorinė šiuolaikinio meno paroda

Paroda atidaroma spalio 4 d., 18 val., LDS galerijoje "Meno parkas"
Šiuolaikinio meno paroda „Naujos istorijos“ festivalio „Vitrum Balticum. Pinklės!“ kontekste reprezentuoja dabarties diskursą, tačiau ji glaudžiai siejasi ir su festivalyje analizuojamomis atminties ir praeities temomis.

Atmintis šiuo atveju – skirtingų kartų santykis su praeitimi, kuri reflektuojama per vaizdų, naratyvų ir aplinkos poveikio reikšmes kol tampa tariama asmenine patirtimi. Anot filosofo F. De Brigard, „<...> prisiminimas – tai tam tikra kognityvinės sistemos funkcija, leidžianti lanksčiai performuoti skirtingus užkoduotus pėdsakus į galimus praeities įvykius, kurie įvyko arba neįvyko kuriant būsimų įvykių modelius.“


Parodos „Naujos istorijos" kolekcija parengta remiantis temomis ir gvildena menininkų ieškojimus, apimančius asmeninius pasakojimus, socialinę, kultūrinę atmintį. Taip pat apeliuoja atminties perkūrimą, koncentruojasi ties fikcija ar dviprasme tiesa. Parodos autoriai žvelgia į artimiausią dabartį tarsi iš įsivaizduojamos ateities distancijos. Kai kurie iš jų susitelkia ties individo statuso įtvirtinimu virtualios, technokratinės pasaulėjautos kontekste ir kvestionuoja tapatybės problematiką. Kiti tiria fizines šviesos ir stiklo kaip medžiagos savybes, kelia materialaus nematerialumo idėją, ar koduoja prisiminimus fiziniame meno objekte. Treti nutolsta nuo subjektyvaus asmeninio patyrimo ir atveria kolektyvinės sąmonės žaizdas, tyrinėja galios klausimus, kuria naujus pasaulio žemėlapius. Eksponuojami galerijoje kūriniai susitinka uždaroje terpėje ir kuria tarpusavio sąsajas tarp kultūrų, šalių, įsitikinimų. Žiūrovai, pakliuvę į atminties pinkles, kviečiami užmegzti ryšį tarp praeities ir dabarties, apsvarstyti besikeičiančią istorijos ir praeities reikšmę. Istorija čia veikia kaip tam tikri praeities pėdsakai, o kūriniai tampa praėjusio laiko tęsiniu. Menininkai ieško, klausia bei apmąsto tiesos reprezentavimo klausimą kaip kolektyvinės atminties išraišką, tokiu būdu bandydami suvokti savo pačių praeitį.


Parodos menininkai: Verena Schatz (Austrija), Fredrik Nielsen (Švedija), Palo Macho ir Jana Hojstričova (Slovakija), Patrik Illo (Sovakija), Silvano Rubino (Italija), Jens Gussek (Vokietija), Riika Haapasaari (Suomija), Saman Kalantari (Italija), Valmantas Gutauskas (Lietuva), Valda Verikaitė (Lietuva), Teresa Almeida (Portugalija), Petra Thorgren (Švedija), Marzena Krzeminska (Lenkija), Simone Fezer (Vokietija), Anais Dunn (Prancūzija).


Parodos kuratorės:
Maja Heuer, stiklo muziejaus „Glass factory“ Švedijoje direktorė
Julija Pociūtė, menininkė, „Vitrum Balticum 2017“ projekto vadovė.

 

Ekskursijos parodoje:
Spalio 20 d. 18 val. ekskursija su parodos menininkais.
Spalio 25 d. 18 val. ekskursija su parodos kuratore Maja Heuer iš Švedijos

 

Daugiau informacijos: www.vitrumfestival.com


Projektas iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija, Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.

 

Paroda "Meno parke" veiks iki spalio 27 d.

 

LDS galerija "Meno parkas", Rotušės g. 26, Kaunas
2017 10 04 – 2017 10 27
 
Atgal