Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-10-12

LDS Auksinių ženkliukų laureatų kūrybos paroda

Paroda veikia iki lapkričio 130 d., LDS būstinės parodų salėje.
LDS darbuotojų premijos ir padėkų raštai už darbą 2016 metais buvo įteikti Kotrynai Džilavjan, Arūnui Sakalauskui ir Vaivai Kovieraitei – Trumpei.

Ceremonijos metu buvo pagerbti 2016 m. Valstybinių premijų laureatai: Rūta Katiliūtė (Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija), Danutė Gražienė, Virginijus Kinčinaitis, Nomeda Saukienė (Vyriausybės kultūros ir meno premija).
LDS Auksinių ženkliukų apdovanojimą LDS Taryba įsteigė 2001 m. Kasmet Tarybos sprendimu trys lygiaverčiai apdovanojimai - piniginės premijos kartu su numeruotais auksiniais ženkliukais - skiriami trims dailininkams ar/ir dailėtyrininkams už įvairius reikšmingus profesinius pasiekimus, už konkrečius tais metais sukurtus kūrinius, kūrybinį meistriškumą, svarbias parodas Lietuvoje ir užsienyje, Lietuvos vardo garsinimą tarptautinėje meno padangėje, už inovatyvius meninius sprendimus, intensyvią visuomeninę veiklą ir pan.

Lietuvos dailininkų sąjungos Tarybos nutarimu LDS Auksiniai ženkliukai už 2016 m. skiriami šiems dailininkams:


Tapytojui Audriui Gražiui (ženkliukas Nr. 55) už meninės kūrybos įvairiapusiškumą ir refleksyvumą.


Monumentalistei Eglei Valiūtei (ženkliukas Nr. 56) už tarnystę meno idėjoms.


Grafikui Jonui Varnui (ženkliukas Nr. 57) už profesionalumą ir daugiaprasmiškumą humoristinės grafikos kūrimo procese.

Audrius Gražys - tapytojas, Lietuvos Dailininkų sąjungos narys nuo 1992 metų. 1989 m. Įgijo menų magistro laipsnį, Vilniaus dailės akademijos tapybos katedroje. Audriui Gražiui kūryboje įdomiausia stebėti save, jį domina, kaip keičiasi pats, kaip kinta nauja kūrinio idėja. Kadangi kuria ciklais, tapytojas akcentuoja, kaip jie jungiasi tarpusavyje ir kaip atsiranda trečioji kokybė. A. Gražys savo refleksyviuose, o sykiu spontaniškai įvairiapusiškuose ir nenuspėjamuose darbuose kviečia Įdėmiai pažvelgti į save kiekvienoje laiko atkarpoje, nes rytoj būsi ją praradęs. Kūrybos tiesėje idėjos yra tie gravitacijos šaltiniai ,kurie sulaiko menininko dėmesį ,neleidžia nutolti kurį laiką ar net visą gyvenimą. Tapytojas užakcentuoja, kad nemoka ir nenori žymėti kūrybos aiškiomis chronologinių periodų ribomis, kaip nenori prisirišti prie tam tikrų žanrų ar medžiagų. Visa tai rodo šio unikalaus tapytojo novatorišką požiūrį į meną bei stojišką laikyseną savo kūrybinių ieškojimų kelyje ir nebijojimo rizikuoti.

Eglė Valiūtė – monumentaliosios dailės atstovė, vitražistė Lietuvos dailininkų sąjungos narė nuo 1983 m. 1972 – 1977m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute (dabar Dailės akademija) vitražo specialybę, 2004 m. pelnė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premiją. Akcentuodama savo vitražistės kelio pasirinkimą, dailininkė mano, jog vitražas – šviesa, sklindanti pro spalvotą stiklą – šviesos menas, interjere sukuriantis ypatingą nuotaiką. Kartu jis nėra vien saviraiškos menas, nes tai – dailininko ir architekto idėjų, pastato paskirties, užsakovo pageidavimų optimalaus varianto paieškos. Tai labai įdomu, nes kiekvienas interjeras – vis naujas iššūkis, naujų galimybių, naujų idėjų išbandymas. Vitražistės Eglė Valiūtės visi vitražai pasižymi teisingu vitražo specifikacijos suvokimu yra įdomūs tiek kompoziciniu, tiek ir spalviniu atžvilgiu, nepriekaištingi temos pasirinkimu ir gerai atlikti techniškai.

Jonas Varnas – grafikas, karikatūristas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1971 m. 1961 – 1968 m. studijavo tuometiniame Vilniaus valstybiniame dailės institute. 1968 m. įgijo dailininko pedagogo – grafiko (plakatisto) kvalifikaciją. Jonas Varnas 1987 m. buvo pripažintas nusipelniusiu meno veikėju, 2002 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu, o 2007 m. – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Pagrindinės kūrybos sritys - plakatai, karikatūros, knygų iliustracijos, prekiniai ženklai. Jonas Varnas neša aukštai iškeltą profesionalaus karikatūros meno vėliavą, jo kuriamas Humoras kuria džiaugsmą, gerą nuotaiką, verčia mąstyti, tai - gyvenimo druska. Karikatūra kurį nors gyvenimo reiškinį padidina, o įsivaizduojamus didelius dalykus apverčia aukštyn kojom ir sumažina iki taškelio, kurį labai lengva ištrinti... Karikatūristas pasitelkia metaforas, fantaziją, kalba apie tokius reiškinius ar dalykus apie kuriuos negalėtų kalbėti ar į juos prasiskverbti jokia kita meno rūšis. Jono Varno devizas - Humoras prailgina gyvenimą... iki mirties.

LDS būstinės parodų salė, Vokiečių g. 4/2, Vilnius
2017 10 16 - 2017 11 10
 
Atgal