Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-10-16

Tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2017“ parodų mainų programa

Dusetų dailės galerijos dailininkų ir fotografų kūrybos paroda Alytaus miesto teatre
Dailininkų pedagogų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo ir Alvydo Stausko iniciatyva, pritariant tuometiniam Zarasų rajono merui Benjaminui Sakalauskui ir Dusetų seniūnui Stanislovui Vėgneriui, 1995 m. liepos 6 d. seniūnijos patalpose buvo atidaryta bene pirmoji mažame Lietuvos mieste profesionalaus meno galerija ir surengta pirmoji Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda.

Rengėjai: Dusetų Dailės galerija, VšĮ "EGARTA"

Parodos kuratorius Alvydas Stauskas
Parodos koordinatorius Evaldas Grinius

 

Svarbiausias galerijos tikslas – suburti Dusetų krašte gimusius, gyvenančius ar turinčius savo sodybas dailininkus, fotografus, pristatyti jų kūrybą organizuojant parodas ne tik Dusetose, bet ir kituose Lietuvos miestuose, užsienyje.
Per dvidešimt du Dusetų dailės galerijos veiklos metų susiklostė įvairios tradicijos. Kiekvienų metų liepos mėnesį, minint galerijos įkūrimo datą, eksponuojami naujausi Dusetų krašto dailininkų ir fotografų kūriniai. Rengiamos tradicinės Sėlių krašto dailininkų miniatiūrų parodos, kuriose dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos menininkai. Jau vienuolika metu Respublikinių tradicinių žirgų lenktynių proga organizuojamos parodos „Žirgas dailėje“ arba „Žirgas fotografijoje”, kuriose aktyviai dalyvauja menininkai ne tik iš įvairių Lietuvos vietovių, bet ir užsienio. Galerijoje vykdoma edukacinė veikla:rengiamos paskaitos apie dailę ir fotografiją, mokinių kūrybos parodos ir jų aptarimai. Mokiniai supažindinami ne tik su šio krašto, bet ir kitų garsių menininkų darbais, taip formuojama profesionalaus meno samprata. Kaupiamas archyvas apie vykusius parodas ir kitus galerijosrenginius, renkama informacija apie Dusetų krašto dailininkus, fotografus, jų kūrybą. Išleisti 26 leidiniai apie galerijos veiklą, menininkus, vykusių parodų katalogai. Galerijos dailininkai rengia plenerus ir aktyviai dalyvauja kitų rengiamuose pleneruose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje.


Dusetų dailės galerijoje surengta 254 parodos. Įsimintinos: Petro Stausko akvarelės paroda, skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 120-osioms gimimo metinėms (1995 m.); Nomedos ir Šarūno Saukų tapybos paroda (1996 m.); buvusių Justino Vienožinskio mokinių Algirdo Petro, Augustino Savicko ir Petro Stausko tapybos paroda, skirta J. Vienožinskio 110-osioms gimimo metinėms (1996 m.); Nijolės ir Mikalojaus Povilo Vilučių grafikos paroda (1997m.); Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos dailės mokytojų kūrybos paroda, skirta sustiprinto dailės mokymo 25-mečiui (1997 m.); Antano Sutkaus fotografijų paroda „Basų kojų nostalgija“ (1998 m.); Jūratės Mykolaitytės tapybos parodos (1999 m. ir 2002 m.); Algirdo Petrulio kūrybos personalinės parodos (1998 m., 2000 m., 2003 m., 2008 m.); Giedriaus Kazimierėno tapybos paroda (2000 m.); popieriaus meno simpoziumo Dusetose paroda (2000 m.); Stanislovo Žvirgždo fotografijos paroda „Vilnijos peizažai” (2001 m.); „Aktas Lietuvos fotografijoje” (2002 m.); Druskininkų miesto dailininkų grupės „3x” narių kūrybos paroda (2002 m.); Gražinos Vitartaitės tapybos paroda (2003 m.); penkiolikos dailininkų tapybos paroda „Vyrai apie moteris” (2003 m.); Valentino Antanavičiaus tapybos ir asambliažų paroda (2004 m.); Nomedos Saukienės tapybos paroda (2004 m.); Daugpilio miesto menininkų aso-ciacijos narių kūrybos paroda (2005 m.); Arvydo Každailio ir Romualdo Čarnos grafikos bei Prano Griušio tapybos parodos (2006 m.); paroda „Žirgas dailėje” (2007 m.), tarptautinio akvarelininkų plenero paroda (2007 m.); Juozo Lebednyko kūrybos paroda (2008 m.); Rimanto Dichavičiaus kūrybos paroda „Vizijos” (2009 m.); Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakulteto dėstytojų kūrybos paroda (2009 m.); Vokietijos Westfaleno regiono „WelbergenerKreis“ dailinininkų kūrybos paroda (2010 m.); Šarūno Saukos tapybos paroda (2011 m.); Romualdo Inčirausko kūrybos paroda (2011 m.); Jono Kazlausko tapybos paroda (2012 m.); Edvino Kruminš (Ryga) skulptūrų paroda (2012 m.); Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda, skirta Kultūros centro Dusetų dailės galerijos naujo pastato atidarymui (2012 m.); Jūratės Mikolaitytės ir Klaudijaus Petrulio tapybos parodos (2012 m.); Indrės Stulgaitės-Kriukienės ir Remigijaus Kriuko autorinių stiklo kūrinių paroda (2013 m.); Rimanto Zigmo Bičiūno tapybos paroda (2013 m.); Klaipėdos menininkų projektas „Decentralizacija“ (2013 m.); Kauno dailininkų akvarelės, tapybos paroda (2013 m.); Panevėžio fotografų paroda (2013 m.); Jūratės Mitalienės tapybos paroda (2013 m.); Stasio Aukštuolio (1957-2011) grafikos paroda (2014 m.); Reginos Sipavičiūtės tekstilės paroda (2014 m.); Marijampolės menininkų kūrybos paroda (2014 m.); Alfredos Venslovaitės-Gintalienės ir Birutės Zokaitytės grafikos paroda (2015 m.); Juozo Lebednyko skulptūros ir pastelės paroda (2015 m.); jubiliejinė Dusetų krašto menininkų kūrybos „Galerijai dvidešimt“ paroda (2015 m.); Sigito Kondroto fotografijų paroda „Jazz“(2016 m.); dailininkų kūrybinės grupės „Individualistai“ darbų paroda (2017 m.); Nomedos Saukienės jubiliejinė tapybos paroda (2017 m.);Alytaus dailininkų ir fotografų kūrinių paroda(2017m.).


Dusetų dailės galerijos dailininkų ir fotografų kūrybos parodos rengiamos Lietuvos ir užsienio galerijose bei muziejuose. Per dvidešimt du metus surengtos 88 parodos. Svarbiausios: Vilniaus „Arkos“ ir Panevėžio dailės galerijose (1997 m.); Amaseno (Italija) miesto merijoje (1999 m.); „Kauno lango“ ir Šiaulių dailės galerijose (2000 m.); Jekabpilio (Latvija) galerijoje „Mans‘s“ (2001 m.); Druskininkų „Mažojoje galerijoje” (2002 m.); Saint-Cyr-sur-Loire (Prancūzija) merijos iškilmių salėje (2005 m.); Rokiškio krašto muziejuje (2005 m.); Šiaulių „Laiptų“ galerijoje (2006 m.); 2008 m. Dusetų galerijos dailininkai atstovavo Utenos apskritį kūrybos parodoje „lt” ŠteinfurtoGravenhorst vienuolyne (Vokietijoje); Telšių parodų salėje (2009 m.); „Kaunstprojek“ (Leipcigas, Vokietija) galerijoje (2010 m.); Rokiškio krašto muziejuje (2011 m.); Kėdainių daugiakultūriniame centre (2012 m.); Panevėžio fotografijos galerijoje (2012 m.); Marijampolės kraštotyros muziejaus „Saulėračio“ galerijoje (2013 m.); Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos parodų salėje (2013 m.); Sankt Peterburgo (Rusija) valstybiniame N. RimskioKorsakovo konservatorijos operos ir baleto teatre (2013 m.); Utenos kultūros centro dailės galerijoje (2014 m.); Daugpilio miesto (Latvija) kraštotyros ir meno muziejuje (2015 m.); Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje „Arka“ (2016 m.).


Dailės galerijos iniciatyva ir rūpesčiu 2008 m. Dusetose pradėtas kurti skulptūrų parkas. Beveik kiekvienais metais parkas papildomas naujais darbais. Šiuo metu yra 20 skulptūrų, kurias sukūrė Lietuvos ir Latvijos menininkai.


2017 metai Dusetų dailės galerijai ypatingi – tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius‘17“ ji pateko į geriausių galerijų septintuką, taip pat pelnė „Rinktinės žiūrovų galerijos“ nominaciją. Dusetų dailės galerijos pristatytas menininkų duetas – Remigijus Kriukas ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė be konkurencijos tapo „Žiūrovų rinktiniais menininkais“.


Dvidešimties dviejų metų veiklos apžvalga liudija, jog galerijoje susibūrė kūrybingi, aktyvūs, iniciatyvūs menininkai. Jų dėka Dusetų dailės galerija tapo reikšmingu kultūros ir meno židiniu Zarasų krašte ir visoje Lietuvoje.


Dusetų dailės galerijos dailininkų ir fotografų kūrybos parodoje surengtoje Alytaus miesto teatre savo darbus eksponuoja Dusetų krašte gyvenantys ir kuriantys menininkai, dilinininkai: Žydrūnas Dainys, Algirdas Gaižauskas, Violeta Gasparaitis, Brigita Pučekaitė, Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Nomeda Saukienė, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Alvydas Stauskas, Liliana Žutautienė,fotografai – Regina Barzdaitė, Vytautas Dagelis, Normantė Ribokaitė, Benjaminas Sakalauskas, Genadijus Kovaliovas, Sigitas Kondratas,Vilija Visockienė.

 

Parodos kuratorius, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas

Alytaus miesto teatras, Mažoji galerija (I-II aukštas)
2017 10 17 – 2017 11 08
 
Atgal