Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-10-25

Konstantino Bogdano paroda „Išvestiniai ir pirminiai“

VDA Tekstilės galerijoje „Artifex“
„Išvestiniai ir pirminiai“
Kaip dažnai vienas kūrinys inspiruoja kito atsiradimą? Kaip kūriniai veikia vienas kitą? Keliomis kryptimis ir kiek kartų? Į kokį mazgą susipina jų sąveikų vektoriai? Koks sukurtų kūrinių santykis su naujai kuriamais? Kada ir kodėl sukurtas kūrinys yra revizuojamas? Kokios yra apropriacijos strategijos?

Tai klausimai, kuriuos gvildena K. Bogdano paroda „išvestiniai ir pirminiai“. Nors eksponuojami darbai savo problematika ir turiniu yra skirtingi, tačiau juos vienija vienas bendras bruožas – parodoje jie visi turi tarpusavio „sąšaukos“ partnerį – kitą kūrinį.

 

K. Bogdanas: „Parodoje eksponuojami nauji arba senesni, bet Lietuvoj dar nerodyti kūriniai ir kūriniai, jau pažįstami iš anksčiau, kai kurie jau tapę chrestomatiniais. Naujųjų atsiradimą vienaip ar kitaip inspiravo senieji, todėl pirmuosius būtų galima laikyti išvestiniais, o antruosius - pirminiais. Santykis tarp pirminių ir išvestinių ir yra šios parodos ašis. O jis yra įvairialypis. Kartais tai visai savarankiški kūriniai, sukurti vystant tą pačią temą toliau arba ją pakreipiant kita linkme, kartais apropriacijos dėka kūriniai susilieja ir vieni tampa kitų sudėtine dalimi. Apropriacijos taikiny atsiduria tiek savoji, tiek ir kitų menininkų kūryba. Todėl tikslus parodos dalyvių sąrašas galėtų/turėtų būti toks: K. Bogdanas, dalyvaujant Adeliui Abdussemetui, Eglei Butkutei, Donatai Minderytei, Tadui Kanapinskui, Sauliui Kmieliauskui ir Žymantui Katinui.

P.S. Pati paroda buvo sumanyta kaip išvestinis veiksmas kito (pirminio) veiksmo atžvilgiu - ji rengta knygelės, skirtos mano kūrybai, išleidimo proga. Knygelės dar nėra, ji vėluoja, o paroda jau veikia – taip išvestinis virto pirminiu.”

VDA Tekstilės galerija „Artifex“, Gaono g. 1, Vilnius
2017 10 26 - 11 11
 
Atgal