Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-11-08

Grupinė jaunųjų tapytojų paroda PAREIŠKIMAS

Paroda atidaroma lapkričio 16 d., 19 val., Teatro g. 7A, Vilniuje
PAREIŠKIMAS application angl. apibūdinamas kaip raštas, kuriuo oficialiai pranešama ir (arba) išdėstoma asmens (arba organizacijos) nuostata dėl tam tikro dalyko. Pareiškime nurodomos kokios nors aplinkybės, pateikiamos žinios, išreiškiamas pareiškėjo noras, reikalavimas ar koks kitas reikalas. Pareiškimai rašomi kreipiantis į institucijas, įstaigas, organizacijas, norint išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, nepritarimą organizacijos veiklos, jos narių, vadovo veiklai, pranešti apie tam tikrus trūkumus ar taisytinus dalykus, pateikti pastebėjimus ar pageidavimus“ ir (arba) veiksmas po kurio inicijuojamas procesas.

Mąstydami apie tapybą, ją galime suvokti kaip dezorganizuotą kūną, Gillez Deliozo ir Felix‘o Guattari postuluotą kūną be organų, koncistencijos plokštumą, prie kurios jungiasi daugialypiai tapybiniai asambliažai, geismo (libido) srautai, kurie nepasiduoda meno istorijos organizacijai. Tapybiniame asambliaže egzistuoja ne vien meno lauko referencinės jungtys, tapyba kartu nėra izoliuota savo pačios medijos imanentiškumo, nėra apribota vidine savo pačios produkavimo gramatika. Geismas veikia kaip mašininis asambliažas. Geismo mašinos neatsiejamos nuo socialinių, ekonominių ir politinių mašinų, kurių gamybos produktai jungiasi į tarpusavio jungimų sintezę kartu su tapybos mašinų produktais. Geismas čia veikia ne kaip individualios vaizduotės darinys, o yra kolektyvinis kelių žmonių, masių ar molekulinis reikalas. Anot Deliozo, ir geismo mašinos, ir jų daliniai produktai, ir asambliažai, ir kūnas be organų yra asubjektiški. Subjektas atsiranda kaip tam tikra mistinė duotis poto, kai geismo mašinų kuriami produkavimo srautai susijungia su kūno be organų paviršiumi ir yra jo sustabdomi, dezorganizuojami. Taip organizmas paruošiamas kitiems galimiems jungimams.


Iš čia atrodo jog subjektas yra geismo mašinų produkavimo priežastis, tarsi kapitalas yra darbo produktų ir darbo jėgos priežastis, o meno diskursas, institucija, paroda, manifestas postuluojantys meno subjektą, - meninės praktikos - tapybos priežastis.


Iš šios parodos tapybos kūno emanuoja pareiškimo subjektas, veikiau daugialypė abstrakti pareiškimo diagrama, galinti aktualizuotis įvairiomis kryptimis.


Ir kaip parodos autorių išreikštas noras, nepasitenkinimas, reikalavimas paimant PASAULĮ ir juos supančią aplinką, kaip instituciją. Pareiškėjais, parodos dalyviais, tampa jauni kūrėjai (iki 35 m.), kurie per pastaruosius du metus buvo priimti į Lietuvos Dailininkų Sąjungos tapybos sekciją Vilniuje. Šie kūrėjai tapę meno institucijos dalimi savo pareiškimą adresuoja ir pastarajai. Įsiliedami į didelio institucinio aparato gretas pareiškėjai siekia išlaikyti savo individualumą ir savo pareiškimais kvestionuoti kitus pareiškimus socialinėje ir meninėje erdvėse. „Pareiškimas“- jauno balso noras kalbėti garsiai, mums nejučia įžiebia naujųjų laukinių „Neue Wilde“ parodos Aachene 1980 m. Neue Galerie – Sammlung Ludwig pareiškimo subjekto viltį, kaip ir bet kuri kolektyvinė paroda arba bienalė po tapybos “sugrįžimo”.

 

Parodos kuratoriai: Goda Lukaitė, Andrius Makarevičius
Parodos menotyrininkas: Darius Jaruševičius
Parodos dalyviai: Goda Lukaitė, Andrius Makarevičius, Adelė Liepa Kaunaitė, Kristina Mažeikaitė, Mykolė Ganusauskaitė, Simona Merijauskaitė, Petras Lincevičius, Dovydas Alčauskis Simona Žilėnaitė
Parodos atidarymas: Lapkričio 16 d. 19:00, Teatro g. 7A
Parodos atidaryme gros Saulius Spindi

 

Paroda veiks iki gruodžio 1 d.

SHCH/ŠČ, Teatro g. 7A, Vilnius
2017 11 16 - 2017 12 01
 
Atgal