Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-11-09

10-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalės „ETNO“

Paroda atidaroma lapkričio 14 d., antradienį, 18 val. LDS galerijoje ARKA
Galerijoje „Arka“ Vilniuje atidaroma jubiliejinė 10-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Etno“, skirta artėjančiam Lietuvos valstybingumo 100-mečiui ir 2017-iesiems – tautinio kostiumo metams pažymėti. Joje dalyvauja 110 menininkų iš 24-ių pasaulio šalių, neabejingų etninio išskirtinumo problematikai, įsitikinusių, kad tautinio tapatumo manifestacijos tampa dar aktualesnės globalizacijos, kosmopolitizmo ir meno formų supanašėjimo sąlygomis. Jiems rūpi pabrėžti savo kūrybos etninį savitumą, įvilkti jį į tokį modernybės rūbą, kuris būtų atpažįstamas ir intriguotų kitų šalių žiūrovus. Parodos kuratorė – Žydrė Ridulytė.

Įvairių valstybių atstovai suteikia tapatybės tematikai etninį, istorinį ir socialinį pjūvius. Savastį jie atskleidžia tiek tradicinėmis, tiek inovatyviomis formomis. Vieniems imponuoja archajinė technika, ornamentika, kitiems – tautiniai ir archetipiniai ženklai, atpažįstami urbanistiniai motyvai. Menininkai atveria jų atstovaujamų šalių meninį ir istorinį išskirtinumą, tradicijas, šių dienų aktualijas, taip žadindami susidomėjimą savo regionu ir stiprindami draugystę ir toleranciją, kas ypač svarbu pasaulį drebinačių karinių konfliktų ir terorizmo grėsmės akivaizdoje, sprendžiant Europą užplūdusių pabėgėlių integravimo ir tapatybės išsaugojimo problemas. Dinamiškai besikeičiantis pasaulis pateikia menininkams įvairių iššūkių, tačiau ir suteikia daug galimybių bendrauti, pažinti ir įsisavinti kitų šalių patirtį, gilintis į savo / svetimo santykį, atvirai kalbėti apie iš to kylančias socialines ir psichologines baimes.


„Arkos“ galerijoje kartu atidaroma ir bienalę papildanti Japonijos menininkų nedidelio formato pluoštinio meno kūrinių paroda iš Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos Kėdainiuose fondų. Per 40 kūrinių kolekcija, sukaupta kėdainiečių bendradarbiaujant su japonų menininkais, atskleidžia Japonijos tekstilės meno tradicijas, jų nepralenkiamą gebėjimą iškalbingai prabilti taupiomis meninėmis formomis. Atidaryme dalyvaus kolekcijos kuratorė menininkė Kakuko Ishii.
Į bendrą tekstilės meno šventę įsilies ir tekstilininkių dueto – Džinos Jasiūnienės ir Linos Zavadskės paroda „rAŠtas“, demonstruojanti dviejų autorių bendrą siekį individualizuoti tekstilės ornamentiką, skirtingos kilmės raštais reikšti savo estetizmo sampratą, santykį su istoriniu ir etniniu paveldu.


Nuo 1992 m. Vilniuje rengiamos tekstilės miniatiūrų bienalės padėjo lietuviams įsilieti į tarptautinę menininkų bendriją, užmegzti ryšius, surasti bendraminčių, patvirtino, koks svarbus politinių pokyčių akivaizdoje skirtingų tautų bendradarbiavimas.

Dailėtyrininkė Lijana Natalevičienė

 

Paroda veiks iki gruodžio 9 d.

LDS galerija "Arka", Aušros Vartų g. 7, Vilnius
2017 11 14 - 2017 12 09
 
Atgal