Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-12-01

Kalėdinė menų mugė LDS "Šv. Jono gatvės galerijoje" kviečia menininkus dalyvauti

Mugė vyks gruodžio 15 d. - gruodžio 23 d.
Mugėje savo kūrinius pristatys ir parduos TIK patys autoriai arba jų kolegos dalyvių grupėje. Mugė sieks pritraukti lankytojus akcentuojant galimybę tiesiogiai susitikti ir pabendrauti su kūrinių autoriais.

 • Kalėdinės menų mugė Šv. Jono gatvės galerijoje kviečia dalyvauti menininkus, LDS narius. Kalėdinėje Šv. Jono gatvės Menų Mugėje kviečiame parduoti TIK autorinius, pasirašytus kūrinius. Mugėje savo kūrinius pristatys ir parduos TIK patys autoriai arba jų kolegos dalyvių grupėje. Mugė sieks pritraukti lankytojus akcentuojant galimybę tiesiogiai susitikti ir pabendrauti su kūrinių autoriais.
• Mugės organizatorius – VšĮ Šv.Jono gatvės galerija. Mugės metu iš dalyvių surinktos lėšos bus panaudotos tik galerijos veiklai vystyti.
• Mugė veiks nuo gruodžio 15 d. iki gruodžio 23 d. Šv. Jono gatvės galerijoje. Mugės darbo laikas nuo 14 val. iki 20 val.
• Mugėje suplanuotos 25 kūrinių pardavimo vietos, kurias mugės dalyviai arba dalyvių grupės išsinuomoja visam mugės laikotarpiui (9 dienos nuo gruodžio 15 iki gruodžio 23).
Mugės vietos nuomos mokestis visam mugės laikotarpiui LDS nariams €230. Ši mokestį gali susimokėti arba pavieniai dalyviai arba dalyvių grupė, kuri dalinsis mugės prekybos vietą. Nuomojantis vietą grupei, sutartyje nurodomas vienas už grupę atsakingas asmuo.
• Viena mugės vieta išnuomojama vienam arba grupei menininkų. Nuomojantis mugės vietą grupei menininkų, visi grupės nariai turi būti LDS nariai. Grupinė registracija suteiks galimybę pasidalinti nuomos mokestį, suformuoti įvairesnį mugės asortimentą, pamainomis bendrauti su mugės lankytojais prekybos vietoje.
• Dėl galimų papildomų prekybos vietų galerijos rūsiuose prašome susisiekti ir pasitarti atskirai.
• Mugės dalyviai patys pasirūpina savo kūrinių ekspozicine ir prekybos įranga. Mugės dalyviai patys atsakingi už savo kūrinių pardavimų legalumą, bei mokestines prievoles pagal LR įstatymus.
Būtina išankstinė dalyvių registracija. Norintieji dalyvauti mugėje registruojami elektroniniu paštu dziugas@sphericarts.com . Elektroniniu paštu pateikiamas dalyvių sąrašas, kontaktai ir duomenys mugės vietos nuomos sutarčiai, o galutinė registracija įsigalioja sumokėjus nuomos mokestį. Teirautis telefonu + 37061285622 darbo dienomis nuo 11 val. iki 16 val.
• Lengvatinės sąlygos ir nuolaidos netaikomos.
• Mugės dalyviai patys pasirenka tinkamą ir laisvą vietą Šv.Jono gatvės galerijoje pagal numatyta mugės prekybos vietų schemą. Mugės organizatoriai neturės galimybių pakeisti vietą persigalvojus, nebent dalyviai susitartų tarpusavyje.
• Dalyvių registracija baigsis išnuomojus paskutinę mugės prekybos vietą.
• Mugės dalyviui už dalyvavimą mugėje išrašoma sąskaita faktūra. Patogiausia susimokėti pavedimu.
• Mugės dalyvis užtikrina tvarką, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės bei aplinkos saugos, šioje informacijoje nurodytų reikalavimų laikymąsi pagal galiojančius LR įstatymus ir kitus norminius aktus. Už visų minėtų reikalavimų laikymąsi bei jų nesilaikymo pasekmes atsako dalyvis.
• Mugės dalyvis supranta, kad nepateikęs (-usi) registracijos formoje nurodytų asmens duomenų ar nesutikęs (-usi), kad jie būtų tvarkomi susitarimo dėl dalyvavimo šioje mugėje tikslu, negalės dalyvauti šioje mugėje.
• Mugės dalyvis yra informuotas (-a) apie savo teisę susipažinti su tvarkomais dalyvio asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti dalyvio asmens duomenis arba sustabdyti dalyvio asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi dalyvio asmens duomenys. Patvirtina, kad yra supažindintas (-a) su dalyvio teise nesutikti, kad dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
• Mugės dalyvis sutinka, kad VšĮ „Šv.Jono gatvės galerija“ (įmonės kodas: 126122667, buveinė: Šv.Jono g. 11, Vilnius) šiame prašyme nurodytus dalyvio asmens duomenis tvarkytų susitarimo dėl dalyvavimo šioje mugėje tikslu.

 

LDS "Šv. Jono gatvės galerija", Šv. Jono g. 11, Vilnius
2017 12 15 - 2017 12 23
 
Atgal