Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-12-05

Tarptautinis ekslibrisų konkursas „EX LIBRIS. VILHELMUI STOROSTUI-VYDŪNUI – 150“

Baigėsi tarptautinis projektas Šilutėje.
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vydūno draugija, 2017 m. balandžio–rugsėjo mėn. surengė tarptautinį ekslibrisų konkursą „Ex libris. Vilhelmui Storostai-Vydūnui – 150“.

Konkurso dalyviai buvo pakviesti naujai vertinti ir interpretuoti Lietuvos kultūrai ir istorijai nusipelniusio filosofo, rašytojo, dramaturgo, publicisto, kultūros veikėjo Vydūno gyvenimą bei kūrybinį palikimą, išgryninti jo filosofines bei humanistines mintis, atspindėti istorinę aplinką ir asmenybes, galinčias padėti kuo įtaigiau ir tiksliau atskleisti šią išskirtinę asmenybę. Nelengva užduotis teko dailininkams - mažame meno kūrinyje sudėti visa, kas svarbiausia. Juolab, kad Vydūno veikla labai gili ir įvairialypė.


Pats Vydūnas yra rašęs „niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas.“


Konkursas truko penkis mėnesius, per šį laikotarpį 41 autorius iš 17 pasaulio šalių vertinimo komisijai pateikė 81 ekslibrisą. Savo sukurtus meno darbus atsiuntė kūrėjai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Belgijos, Bulgarijos, Makedonijos, Norvegijos, Prancūzijos, Rumunijos, Serbijos, Slovėnijos, Turkijos, Vokietijos, Rusijos, Meksikos ir JAV.
Kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą vertino Tarptautinio ekslibrisų konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos dailininkas Andrius Sirtautas, Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas bei Lietuvos dailininkų sąjungos narės, grafikės, knygų iliustruotojos ir apipavidalintojos Virginija Kalinauskaitė ir Daliutė Ivanauskaitė-Kezienė. Vertinimo komisijos pirmininke išrinkta LDS pirmininkė Edita Utarienė.
Grafinės miniatiūros buvo skirtos Vydūnui, bet taipogi, dalis jų dar buvo dedikuotos Vilniaus universitetui, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, Vydūno draugijai, Šilutės Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai. Kiti dailininkų sukurti ekslibrisai dedikuoti Tilžės lietuvių giedotojų draugijai, Šilutės muzikos mokyklai (dabartinė Šilutės meno mokykla), Krišnos sąmonės bendrijai ir personalijoms, tai yra Alfonsui Čepauskui, Vaciui Bagdonavičiui, Aldonai Ruseckaitei, Viktorijai Daujotytei ir kt.


Daugelis konkursui pateiktų meno kūrinių yra aukšto meninio lygio, pasižymi itin taikliu ir kūrybišku idėjų pateikimu, todėl tik po ilgų diskusijų,vertinimo komisija vienbalsiai apsisprendė tarptautinio ekslibrisų konkurso „ExLibris. Vilhelmui Storostai Vydūnui - 150“ I vietos laimėtoju pripažinti – Kariną Piečaitytę (Lietuva); II vietos laimėtoju – Arpad Šalamon (Slovėnija); III vietos laimėtoju – Tatjaną Mackevič (Lietuva). Lietuvos dailininkų sąjungos diplomais apdovanoti Wilhelm Matthias Jun (Vokietija. Už ekslibrisą „Vydūnui – 150“), Alfonsas Čepauskas (Lietuva. Už ekslibrisą „Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka“) bei Andrian Herrera Madariaga (Meksika. Už ekslibrisą „Vydūnui – 150. A. H. V.). Vydūno draugijos padėkos skirtos Aušrai Čapskytei (Lietuva) už ekslibrisą „Viktorija Daujotytė“, Kristinai Daniūnaitei (Lietuva) už ekslibrisą „Vydūno draugijai“ ir Kristinai Žilinskaitei (Lietuva) už ekslibrisą „Vydūno draugija“. Šilutės rajono savivaldybės mero padėka apdovanota konkurso I vietos laimėtoja Karina Piečaitytė (Lietuva) už ekslibrisą „Bajoraičio viešajai bibliotekai. Vydūnui – 150“. Kintų Vydūno kultūros centro padėką pelnė Rasa Janulevičiūtė (Lietuva) už ekslibrisą „Vydūnui – 150“. Šilutės Vydūno gimnazijos padėkomis apdovanoti Martinas R. Baeyensas (Belgija) už ekslibrisą „F. Bajoraitis Public Library. Vydūnui – 150“, Arūnas Vaitkus (Lietuva) už ekslibrisą „Mūsų uždavinys“. Vilhelmui Storostui Vydūnui – 150“ ir Adrianas Mudderis (Vokietija) už ekslibrisą „Vydūnui – 150“. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos padėkomis apdovanoti Miroslavas Savkovas (Serbija) už ekslibrisą „Wilhelm Storost - Vydūnas – 150“), Roumenas Mihaylovas (Bulgarija) už ekslibrisą „Vilniaus universiteto bibliotekai. P. Kalibatas. Vydūnui – 150“.


Konkurso laureatams skirtos ir piniginės premijos. Organizatorė, Šilutės F. Bajoraičio viešoji biblioteka, pasirūpino, kad būtų išleistas konkursui pateiktų ekslibrisų parodos katalogas, kuriame po vieną pateikiami visų kūrėjų darbai. Mažosios grafikos kūrinius pristačius parodoje bei autoriams iškilmingai šteikus premijas ekslibrisai bus saugomi Šilutės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir papildys jau turimą knygos ženklų rinkinį. Šis ekslibrisų konkursas ypatingai svarbus ne tik tuo, kad atkreipia dėmesį į šiandieninį Vydūno filosofinės minties aktualumą bei kviečia prisiimti atsakomybę už savo tautos likimą, bet kartu neabejotinai parodo ir neįtikėtiną ekslibrisų vizualiosios raiškos galią.

 

Edita Utarienė

 
Atgal