Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-01-02

Kvietimas teikti paraiškas LR Kultūros ministerijai dėl Paramos gavėjo statuso suteikimo

Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą yra priimami kasmet sausio 1 d. - vasario 20 d. (imtinai).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo nuostatomis, fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, turi teisę tapti paramos gavėjais.

Teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

 

Meno kūrėjai gautą paramą gali panaudoti tik meno kūrybai, kaip tai apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme.

 

Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą yra priimami kasmet sausio 1 d. - vasario 20 d. (imtinai)

 

Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai(el. paštu dmm@lrkm.lt arba adresu J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius) pateikia:

 

1. Prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.

Prašymo formą rasite šio laiško prieduose

Daugiau informacijos apie dokumentų priėmimą, nagrinėjimą ir tvarkymą rasite Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklėse šio el. laiško prieduose

 

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Bečienė Tel. 8 608 45 502, el. p. jolita.beciene@lrkm.lt

 

Daugiau informacijos rasite čia: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/paramos-gavejai

 
Atgal