Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-01-03

Paroda "Lietuviška tapatybė tekstilėje"

Projekto „Kitokia tekstilė“ paroda atidaroma sausio 10 d., trečiadienį, 17 val. Vilniaus rotušėje
Projektą „Kitokia tekstilė“ nuo 2009 m. kasmet rengia Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus Tekstilės sekcija. Pagrindinis projekto tikslas ir misija – skleisti tekstilės meno idėjas Lietuvos (taip pat ir kaimyninių šalių) regionuose, įsikūrusiuose atokiau nuo kultūros ir meno centrų.

Ketverius metus po Lietuvos ir kaimyninių šalių regionus keliavusios konkursinės kolekcijos pavadinimais „Simbolių kalba šiuolaikinėje tekstilėje“, „Baltų ženklai tekstilėje“ ir „Tradicija ir dabartis. Tautinio ornamento interpretacija šiuolaikinėje tekstilėje“, buvo skirtos mūsų tautos kultūrinio paveldo aktualizavimui, analizei bei jo pažinimui. Atrankinė paroda „Lietuviška tapatybė tekstilėje“ šiais metais pratęs keliaujančių tekstilės parodų tradiciją.


Tyrinėti ir vaizduoti senąjį mūsų tautos kultūrinį palikimą globalizacijos kontekste, kai kasdien susiduriame su vis didesniu vertybių nuosmukiu, tampa ne tik labai svarbia užduotimi, bet ir sudėtingu iššūkiu. Idėja kalbėti apie tautos šaknis ir vertybes kilo mąstant apie žmogų, kaip tam tikros sistemos ir jos pratęsimo per tradicijas, papročius, simbolius, dalį. Tautybė bei tautiškumas yra įgimtos vertybės, tačiau jos negali būti traktuojamos kaip savaime suprantamos. Jas reikia nuolat puoselėti tam, kad augtų, plėstųsi, tvirtėtų. Nuo senų laikų simboliai, ženklai, ornamentai turi ne tik estetinę funkciją, bet atspindi ir tautos praeitį, krašto istoriją, parodo žmonių požiūrį į juos supantį pasaulį ir jo reiškinius.


Profesionalūs Lietuvos dailininkai, kūrybingai panaudodami bei interpretuodami tautines tradicijas bei unikalų lietuvių liaudies meną kūriniuose, įprasmino tekstilės menui aktualios minties ir raiškos priemonių harmoniją, o jungdami tradicines ir šiuolaikines tekstilės technologijas bei įvairias medžiagas, kūriniuose analizuojamas archaiškas temas atskleidė aktualia šiuolaikinio meno kalba.


Parodose pristatomi kūriniai veikia kaip semantinės ženklų struktūros, nurodančios į Lietuvos kultūros palikimą, tautos dvasią. Stilizuotai vaizduojami senieji Baltų simboliai ir ženklai (svastika, kryžius, ratas ir kt.) įvairiuose šiuolaikiniuose kontekstuose įgauna alternatyvias istorinėmis, socialinėmis, politinėmis konotacijomis apipintas prasmes.


Parodos dalyviai: Liucija Banaitienė, Danguolė Bečelytė-Čachavičienė, Danguolė Brogienė, Zinaida Dargienė, Milda Dulkytė, Danutė Ona Jonelienė, Greta Kardišiūtė, Virginija Kirvelienė, Liucija Kudžmienė, Rūta Marija Narvydienė, Vilma Marė, Gražina Martinkevičiūtė, Irena Piliutytė, Birutė Sarapienė, Genovaitė Sasnauskienė, Gitana Evseičikaitė-Saurazienė, Aušra Sedlevičiūtė, Marijona Sinkevičienė, Ona Staskevičienė, Danutė Valentaitė, Lina Zavadskė.


Paroda veiks iki vasario 3 d.

 

Projekto vadovė: Birutė Sarapienė


Projekto organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Vilniaus miesto rotušė, Didžioji g. 31, Vilnius
2018 01 10 - 2018 02 03
 
Atgal