Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-01-23

Trakų istorijos muziejus organizuoja Ex Libris konkursą, skirtą Trakų dievo motinos paveikslo karūnavimo 300-osioms metinėms

Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki 2018 m. gegužės mėn. 1 d.
2018-aisiais sukanka 300 metų, kai buvo karūnuotas Trakų bažnyčios Švč. Mergelės Marijos – Lietuvos globėjos – paveikslas. 2017 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia paskelbta bazilika. Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas kviečia pasaulio dailininkus ir mažosios grafikos kūrėjus sukurti ekslibrisų, skirtų Trakų Dievo motinos paveikslo karūnavimo 300-osioms metinėms.

„TRAKŲ DIEVO MOTINOS PAVEIKSLO KARŪNAVIMUI – 300 METŲ. REGINA LITUANIAE“

 

Konkurso sąlygos
Ekslibrisai gali būti skirti konkrečiam asmeniui ar institucijai. Kiekviename ekslibrise turi būti įrašas „EX LIBRIS. REGINA LITUANIAE - 300“ ir institucijos pavadinimas ar pasirinkto asmens, kuriam skiriamas knygos ženklas, vardas bei pavardė. Jei nurodomi tik asmens inicialai, kitoje lapo pusėje būtina užrašyti visą asmens vardą ir pavardę. Rekomenduojama ekslibrisą dedikuoti:
Clemens XI
Vytautas Rūkas
Jonas Varaneckas
Trakų bazilika
Trakų istorijos muziejus (TIM)


Ekslibrisai be būtinojo įrašo, knygos ženklo savininko ar institucijos pavadinimo, į konkursą ir parodą nebus priimami. Ekslibriso ilgiausia kraštinė (atspaudo) gali būti 150 mm. Ekslibrisai turi būti sukurti tradicinėmis grafikos technikomis. Darbai, sukurti kompiuteriu, nebus priimami. Ekslibrisai bus priimami tik su užpildyta konkurso dalyvio anketa. Ją galite parsisiųsti čia.

Konkursui reikia pateikti po 5 kiekvieno išspausdinto ir autografuoto ekslibriso atspaudus. Kitoje knygos ženklo pusėje būtina užrašyti autoriaus pavardę, vardą, šalį iš kurios atsiųsta, ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis.

 

Ekslibrisus konkursui galima siųsti iki 2018 m. gegužės mėn. 1 d. adresu:
Tarptautinis ekslibrisų konkursas
Trakų istorijos muziejus
Kęstučio 4,
LT - 21104 Trakai, Lietuva

 

Vertinimas
Konkurso žiuri vertins kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą. Parodai, katalogui ir apdovanojimams bus atrinkti konkurso nuostatus atitinkantys ekslibrisai.

 

Konkurso nugalėtojams bus skiriamos šios premijos

I premija – 500.00 EUR.
II premija – 300.00 EUR.
III premija – 200.00 EUR.

 

Atrinktų darbų autoriai nemokamai gaus katalogą. Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti organizatorių ar rėmėjų įsteigtais prizais, dovanomis ir diplomais.


Ekslibrisai liks konkurso organizatoriui – Trakų istorijos muziejui. Organizatorius pasilieka teisę publikuoti gautus konkursui ekslibrisus, juos panaudoti reklamoje ir leidyboje, nemokėdami už tai autoriams honoraro. Konkursinių darbų paroda bus surengta 2018 m. liepos–rugpjūčio mėn. Trakų salos pilyje. Konkurso rezultatai bus skelbiami tinklalapyje http://www.trakaimuziejus.lt/2018-m-ekslibrisu-konkursas

Konkurso organizatorius
Trakų istorijos muziejus,
Kęstučio 4, LT - 21104 Trakai, Lietuva

Konkurso partneriai
Trakų rajono savivaldybė
Trakų meno mokykla
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos klebonas kunigas Jonas Varaneckas

Konkurso kuratoriai
Vidas Alvikas,
el. p. v.alvikas@trakaimuziejus.lt
tel. +370 528 55286
Giedrė Senulienė,
el. p. g.kudreviciute@trakaimuziejus.lt

Trakų istorijos muziejus, Kęstučio g. 4, Trakai
2018 05 01
 
Atgal