Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-02-13

Tarptautinio ekslibrisų konkurso „EX LIBRIS. ATKURTAI LIETUVAI – 100“ darbų paroda

Paroda atidarmoa vasario 15 d., 16 val. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje, III aukšto galerijoje
2017 metaisŠiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka paskelbė ekslibrisų konkursą. Gauta 370 knygos ženklų, kuriuos sukūrė 201 autorius iš 34 pasaulio šalių: Argentinos, Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Bulgarijos, Čekijos, Indijos, Ispanija, Italijos, Izraelio, Japonijos, JAV, Kazachstano, Kinijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Meksikos, Moldovos, Norvegijos, Pietų Afrikos Respublikos, Prancūzijos, Rumunijos, Rusijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos.

Konkursui darbus pateikė Šiaulių krašto dailininkai: V. Janulis, R. T. Buivydas, L. Braza, D. Leliukienė, S. Sakarevičiūtė, J. Šlivinskienė, V. Kovieraitė-Trumpė, S. Zakienė, V. Daugėlaitė ir kt.

 

Konkurso dalyvių darbai pažymėti įrašu „Ex libris. Atkurtai Lietuvai – 100“ ir dedikuoti Lietuvos Respublikos Prezidentams K. Griniui, A. Stulginskiui, A. Smetonai, A. Brazauskui, V. Adamkui, D. Grybauskaitei, 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signatarams S. Banaičiui, J. Basanavičiui, M. Biržiškai, K. Bizauskui, P. Dovydaičiui, S. Kairiui, P. Klimui, V. Mironui, S. Narutavičiui, A. Petruliui, J. Smilgevičiui, J. Staugaičiui, J. Šauliui, K. S. Šauliui, J. Šernui, J. Vailokaičiui, J. Vileišiui ir kt.

 

Taip pat sukurti knygos ženklai, kurie adresuoti Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjams V. Biržiškai, V. Kudirkai, V. Landsbergiui, L. Mažyliui, M. Mažvydui, L. Ruokytei-Jonsson, M. ir J. Šlapeliams, A. Šliogeriui, E. Vilkui, Lietuvos partizanų vadui J. Žemaičiui, rašytojams S. Lipskiui, V. Mačerniui, Maironiui, B. Sruogai, A. Škėmai, P. Višinskiui, menininkams M. K. Čiurlioniui, S. Kuzmai, J. Mačiūnui, K. Varneliui ir kitiems.

 

Nemažai darbų dedikuota įvairioms Lietuvos valstybės institucijoms, meno ir mokslo įstaigoms, draugijoms ir sąjungoms: Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Seimui, Vyriausybei, Lietuvos Sąjūdžiui, Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Lietuvos nacionaliniam orkestrui, Lietuvos architektų sąjungai, M. K. Čiurlionio draugijai, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešajai bibliotekai, Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondui ir kt.

 

Ekslibrisai sukurti įvairiomis grafikos technikomis – nuo klasikinių ksilografijos, litografijos, lino raižinio iki šiuolaikinių kompiuterinių technologijų, kiekvienas ekslibrisas pasižymi savita plastika ir kompozicija. Tiek užsieniečių, tiek tautiečių darbuose drąsiai naudojama istorinė, tautinė simbolika.

 

Susidomėjimas tarptautiniu ekslibrisų konkursu ir gausus dalyvių skaičius rodo, kad konkursas buvo įdomus ir aktualus, o ekslibriso menas tebėra populiarus. Knygos ženklas, kaip komunikacijos priemonė, vienija ne tik dailininkus, knygos mylėtojus, bet ir tautas, skatina piliečius domėtis istorija, gerbti ją.

 

Paroda eksponuojama iki kovo 12 dienos. Kviečiame visuomenę, dailininkus, visus besidominčius ekslibrisais dalyvauti parodos pristatyme ir išsakyti savo nuomonę apie konkursinius darbus.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, Šiauliai
2018 02 15 - 2018 03 12
 
Atgal