Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-03-02

Briuselyje atidaryta jungtinė dailės kūrinių paroda „LDS 100-MEČIO KOLEKCIJA 2018“

Paroda skirta Lietuvos valstybės 100-mečiui
Lietuvos dailininkų sąjungos narių delegacija, kurią sudarė pirmininkė Edita Utarienė, grafikė Ugnė Žilytė, skulptorius Rimantas Milkintas, tapytojas Rodion Petrov ir projektų kuratorė, menotyrininkė Evelina Januškaitė-Krupavičė tik prieš porą dienų grįžo iš Europos sąjungos širdies – Briuselio – kur bendradarbiaudami su ES Komisaro Vytenio Andriukaičio biuru, Europos Komisijos BERLAYMONT komplekse atidarė jungtinę šiandien kuriančių menininkų parodą iš „LDS 100-mečio kolekcijos“.

Šiuo projektu siekiama Valstybės 100-mečio fone vizualiais pavidalais išskleisti šiuolaikinės Lietuvos dailės kaitos tendencijas, reprezentuoti LDS narių – tiek pelniusių įvairius svarius apdovanojimus, tiek jaunųjų autorių – kūrybą.
LDS pakvietė savo narius dedikuoti kūrinius 100-mečio kolekcijai. Buvo sulaukta daugiau kaip 200 paraiškų, iš kurių į kolekciją įtraukta apie 100 įvairių sričių autorių. Kolekcija sudaryta prioritetine tvarka atsakingai vertinant įtaigiausius atrankai pasiūlytus kūrinius, vadovaujantis profesionalumo, meninės kokybės ir kūrinių tarpusavio dermės kriterijais. Parodai Briuselyje atrinkta trisdešimt dviejų autorių 40 tapybos, grafikos ir kt. kūrinių.


Pristatomi autoriai: Mikalojus Povilas Vilutis, Raimondas Gailiūnas, Ina Budrytė, Gintaras Palemonas Janonis, Kristina Norvilaitė, Žygimantas Augustinas, Jolanta Kyzikaitė, Vygantas Paukštė, Bronius Gražys, Aušra Vaitkūnienė, Marta Vosyliūtė, Jonas Jurcikas, Girmantas Rudokas, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Danutė Gražienė, Arvydas Každailis, Nijolė Šaltenytė, Aistė Kirvelytė, Nijolė Vilutienė, Aloyzas Stasiulevičius, Lida Dubauskienė, Ugnė Žilytė, Linas Blažiūnas, Žydrė Ridulytė, Rimantas Milkintas, Mindaugas Skudutis, Rodion Petroff, Milda Gailiūtė, Rosanda Sorakaitė, Romualdas Balinskas, Rimas Zigmas Bičiūnas, Algimantas Kliauga.


Briuselyje gyvena nemažai lietuvių. Daugelį jų į Belgijos sostinę atvedė Lietuvos narystė ES. Ambicingi perfekcionistai dirba įvairiose struktūrinėse bendrijos srityse: nuo sveikatos apsaugos (už kurią ES Komisijoje atsakingas būtent V. Andriukaičio biuras) iki finansų, teisės ir pan. Išsilavinę, moterys ir vyrai, atvyksta su šeimomis arba čia jas sukuria, tad palaipsniui formuojasi sąmoninga, šviesi ir inteligentiška lietuvių bendruomenė. Berlaymont‘e minint Lietuvos valstybės 100-metį, V. Andriukaitis pakvietė bendruomenės narius į kultūrinį vakarą, kuriame buvo solidžiai pristatyta LDS suformuotos kolekcijos paroda ir plati lietuvių bendruomenės parengta muzikinė programa. Renginyje dalyvavo ir patys mažiausiai lietuviai bei jų tėveliai, ir tarptautinės mokyklos lietuvių programos moksleiviai, Belgijos lietuvių choras, muzikuojančios šeimos, jaunimas, garbingo amžiaus žmonės ir užsienio svečiai. Viso parodos atidaryme registruota per 400 žiūrovų. Vakarą atidarė įžanginį žodį tardamas V. Andriukaitis, kuris priminė, jog šiemet minime ne tik šimtmetį, bet ir Vydūno, Simono Daukanto, Tėvo Stanislovo metus. Eurokomisaras skaitė ištraukas iš Vydūno ir Daukanto tekstų, o kalbą baigė Tėvo Stanislovo žodžiais. Vakaro metu sveikinimus ir padėką dailininkams už neišsenkantį jų kūrybinį entuziazmą ir dalyvavimą valstybės formavime tarė LDS pirmininkė Edita Utarienė. Ji akcentavo, jog nė viena valstybė neapsieina be dailininkų, kurie ypač svarbūs kuriant reprezentacinį šalies veidą – pradedant valstybės ženklais, simbolika, heraldika, baigiant aktyviu dalyvavimu tarptautiniame šiuolaikinio meno lauke. Vadovė džiaugėsi, jog LDS pavyko Briuselyje pristatyti tikrą laisvos Lietuvos meno kūrinių lobyną.


Parodos amplitudė gan spalvinga formos ir turinio prasme – nuo ekspresyvių R. Gailiūno potėpių iki subtilių L. Dubauskienės, D. Gražienės, L. Blažiūno grafikos štrichų ar šmaikščių M. Vosyliūtės, B. Gražio ar A. Kirvelytės kūrinių. Tačiau šiame projekte ekspozicijos sudaromos siekiant pristatyti daugialypį Lietuvos dailės kontekstą, o ne parengti kuratorinę parodą, todėl atsiveria tam tikra vizualinė eklektika, kuri padeda suvokti Lietuvos vizualaus meno scenos įvairovę. Dėl labai ribotos parodinės erdvės ir siekio pristatyti daugiau menininkų, kūriniams teko saikingas ekspozicinis perimetras, tad buvo labai svarbu rasti vizualiai derančias, o kartais gal net viena kitą papildančias „poras“. Natūrali dienos šviesa pro visiškai stiklines atriumo lubas kokybiškai apšvietė kūrinius, o dėl itin didelių žmonių srautų ir judėjimo Piazza erdvėje tikėtina, jog net per trumpą laiką parodą pamatys bent keli tūkstančiai europiečių.

Paroda „LDS 100-MEČIO KOLEKCIJA 2018“ BERLAYMONT pastate, Piazza parodų erdvėje ir V. Andriukaičio biure veiks vasario 26 - kovo 23 d.

 

Organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga


Partneris: Europos Komisijos nario V. Andriukaičio kabinetas


Iš dalies remia: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba.
 

Europos Komisijos BERLAYMONT kompleksas, Rue de la Loi 200, Briuselis, Belgija
2018 02 26 – 2018 03 23
 
Atgal