Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-03-05

Vytauto Jurkūno kūrybos darbų paroda „Litras tušo“

Paroda atidaroma kovo 13 d., antradienį, 18 val., LDS VGMC galerijoje „Kairė-dešinė“
Vytautas Jurkūnas – retai nūdienos profesionaliojo meno arenoje besirodantis kūrėjas. Šiandien labiau atpažįstamas kaip karikatūrų piešėjas, kuris šmaikščiomis mizanscenomis iliustruoja lietuviškąsias politines ir socialines aktualijas arba satyrinius Juozo Erlicko feljetonus dienraštyje Lietuvos rytas.

Ankstyvame kūrybos periode intensyviai kūręs iškiliaspaude, giliaspaude irtrafaretine spauda, 10 dešimtmečio viduryje susidomėjo piešinio žanru ir grafiką netrukus pakeitė piešimas pastelėmis, pieštukais, akvarele ir tušu. Šis kūrybos etapas tęsiasi ligi šiol. Ilgai lauktoje Jurkūno kūrybos parodoje „Litras tušo“ rodomi 2014–2018 m. periodu sukurti piešiniai.

 

Kūriniuose Jurkūnas išlieka ištikimas savo mėgstamai žmogaus ir jo aplinkos, būties ir buities stebėsenai bei jos fiksavimui.

 

Ar tai būtų grafikos lakštas, ar piešinys, laisvos linijos teikiama išraiškos laisvė buvo ir yra Jurkūno kūrybos ašis, per kurią, kaip per spalvotą kaleidoskopą, autorius rodo jo akimis matomą, ironijos nestokojantį pasaulį.

 

Organizatorius: LDS Vilniaus grafikos meno centras

Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga

Informacija: +370 5 261 19 95, graphic.lt

 

Paroda veiks iki kovo 30 d.

LDS galerija "Kairė-dešinė", Latako g. 3, Vilnius
2018 03 13 - 2018 03 30
 
Atgal