Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-03-07

Tarptautinio bendradarbiavimo forumas „LIETUVOS EKSLIBRISUI – 500: EVOLIUCIJA IR ŠIUOLAIKINĖS TENDENCIJOS“

Forumas vyks 2018 m. spalio 25–27 d., Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
2018 m. lietuvių kultūros ir meno istorijoje seniausiam žinomam knygos ženklui – herbiniam Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo superekslibrisui – sukanka 500 metų. Minėdama šią sukaktį Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka organizuoja tarptautinį forumą „Lietuvos ekslibrisui – 500: evoliucija ir šiuolaikinės tendencijos“.

Forumo tikslas – aktualizuoti ekslibriso, kaip kultūros paveldo, reikšmę, skatinti lietuviško knygos ženklo tyrimus, supažindinti su grafikos technologijomis, naujomis knygos ženklo kūrimo kryptimis ir tendencijomis, plėtoti ŠAVB Knygos grafikos centro partnerystės santykius su Lietuvos ir užsienio šalių kultūros, meno, mokslo ir švietimo institucijomis, draugijomis, muziejais, klubais, vystyti dialogą tarp kultūros istorikų, menininkų (ekslibrisų kūrėjų), menotyrininkų, kolekcininkų, populiarinti knygos ženklą visuomenėje.

 

Numatomos forumo darbo kryptys

Pranešimų sesija: ekslibrisas kaip meno kūrinys; lietuviško ekslibriso raidos istorija nuo LDK iki šiandienos; ekslibriso reikšmė Lietuvos kultūrai, menui, paveldui, Europos kultūrai; ekslibriso kūrimo būdai, kryptys, tendencijos; knygos ženklai bibliotekose, kultūros, meno, mokslo ir švietimo institucijose, privačiose kolekcijose: ekslibrisų kaupimas, tvarkymas, sklaida ir populiarinimas.
Pranešimo trukmė ~20 min.

 

Kūrybinės dirbtuvės. Grafikos atspaudų kūrimo tradicinių, autorinių, eksperimentinių technologijų pristatymas ir praktiniai užsiėmimai.
Vieno pristatymo trukmė – iki 3 val.

 

Kviečiame Jus dalyvauti forume ir parengti pranešimą pagal siūlomą tematiką arba dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse, pristatant pasirinktą grafikos techniką.

 

Forumo dalyvio mokesčio nėra. Pranešėjams ir kūrybinių dirbtuvių vedėjams bus apmokėtos kelionės (reikia pateikti kelionės bilietus ar kuro apmokėjimo kvitus), apgyvendinimo, maitinimo išlaidos.

 

Maloniai prašome atsakyti ir patvirtinti apie sutikimą dalyvauti tarptautiniame forume iki 2018 m. kovo 15 d. el. paštu menocentras@savb.lt

 

Spaudai parengtą pranešimo medžiagą (10 000–30 000 sp. ženklų) ar kūrybinių dirbtuvių pristatymo aprašymą (2000–3000 sp. ženklų) prašysime atsiųsti el. paštu: menocentras@savb.lt iki 2018 m. liepos 31 d.


Forumo pranešimų sesijos medžiaga ir kūrybinių dirbtuvių vedėjų pristatymai bus išleisti atskiru leidiniu.

 

Konkurso organizatoriai kviečia sekti naujienas jų tinklapyje: https://savblt.wixsite.com/exlibris/kontaktai


Organizatoriai

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka Aušros al. 62, Šiauliai
2018 10 25 - 2018 10 27
 
Atgal