Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-03-19

Menininkų Aušros Vaitkūnienės ir Česlovo Lukensko parodų atidarymai

Parodos atidaromos kovo 24 d., šeštadienį, 18 val., galerijoje „Meno parkas“ Diuseldorfe.
Aušros Vaitkūnienės paroda „Gamtos gurmano kabinetas“ 2017 m. jau buvo eksponuota Kaune ir Londono galerijoje „Unit 1 | Workshop“, o kitą savaitę dalis šio unikalaus projekto bus pristatyta, naujojoje „Meno parko“ erdvėje, Vokietijoje. Antroje galerijos salėje bus pristatyta Česlovo Lukensko instaliacija „Deguliai“, kuri šiais metais sulaukė didelio susidomėjimo ir įvertinimo tarptautinėje meno mugėje „art KARLSRUHE“ (Vokietija).

Aušra Vaitkūnienė. GAMTOS GURMANO KABINETAS
Kas yra miškas? Atrodo, keistas klausimas. Juk mišką žino visi. Tikriausiai pasakysite, kad tai plotas, kur auga daug medžių. Tačiau, jeigu medžių auga daug, bet jie toli vienas nuo kito, tai dar ne miškas, o retmė. Jeigu medžių daug, bet jie užima nedidelį plotą, tai irgi ne miškas, o giraitė.


Kas yra paroda? Žiūrovai jau įpratę, kad tai galerijos sienos, nukabinėtos ar instaliuotos meno kūriniais. Jei kūrinių daug ir jie nesukuria įtaigos, tai dar ne paroda. Jei kūrinių daug, bet jie tik imituoja pasaulį, neužmegzdami ryšio su žiūrovu, tai taip pat ne paroda.


Čia yra ne paroda, o kūrinių, daiktų ir t.t. kabinetas, talpinantis mano pastebėjimus, mintis ir jausmus apie gamtą ir pasaulį. Kabinetas, tapęs atviru žiūrovams, perkeltas iš mano dirbtuvės ir namų, kad būtų galima bendrauti, kalbėtis ir juokauti. Ir jei tokiu būdu atsiras naujų įžvalgų, idėjų ar minčių, tai šis kabinetas galės tapti paroda.


Galerijos erdvėje reikėtų ieškoti paradoksalių sugretinimų, pateiktų tekstų turinyje ir vaizdiniuose. Kabinete kuriamas erdvėlaikis nėra orientuotas į vieną prasmės centrą, bet nėra ir chaotiškas. Nuo mokslinės poetinės sintezės iki informatyvaus magiškojo realizmo naivumo, jausmų analizės iki utopinių vizijų - tai bandymas žiūrovui primesti sprendimus, kuriuos jis intelektualiai suvoktų kaip nebūtinus ir atrastų savo įžvalgas ir vizijas.


Aušra Vaitkūnienė

 

Česlovas Lukenskas. DEGULIAI
Česlovo Lukensko instaliacija „Deguliai“ sudaryta iš gausybės objektų - įrėmintų nuodėgulių, galinčių referuoti į stiprių ženklų reikšmės konservavimą. Galima sakyti, autorius įrėmina ir eksponuoja savo kūrybinio ritualo, apeigų, kur į pagalbą pasikviečia ir gamtos stichiją – ugnį, rezultatus. Atlikdamas tam tikrus veiksmus jis apmąsto ženklų reikšmę, ieško atpirkimo. Kaip pats autorius sako:

 

„Deguliai“ (2017) - esminiai ideologiniai simboliai/ikonos/ženklai, paliečiantys ypač traumines paskutinių amžių žmonių patirtis. Ženklai telkia naikinti kitų ženklų atstovus ir jų tapatybes. Dėl tam tikrų mitologemų, išsižadėdami aukščiausių žmoniškumo vertybių, aukos ir budeliai, amžinybės ir laikinumo dulkės, atsiduria egzistencijos prasmės klausimo akivaizdoje be atsakymų. Vienintelis atsakymas yra atgaila.


Viešpatie, pasigailėk mūsų

 

Česlovas Lukenskas, vienas iš Lietuvos šiuolaikinio perfromanso meno pionierių ir reformatorių instaliacijų, objektų, akcijų bei performansų kūrėjas, turintis muzikinį išsilavinimą, reikšmingos menininkų grupės „Post Ars“ narys. Autorius gali drąsiai būti pavadintas šiuolaikinio meno klasiku, dirba Vilniaus dailės akademijoje, yra pripažintas Lietuvoje ir už jos ribų, bet kartu geba puoselėti savotišką dvasios laukiniškumą, tam tikrą chaosą – kaip tampsmo, kūrybos erdvę.

 

Parodų partneris: „gleixnerart“,


Parodos galerijoje „Meno parkas“ Diuseldorfe veiks iki gegužės 10 d.
 

Galerija „Meno parkas“, Dorotheenstasse 22, Diuseldorfas, Vokietija
2018 03 24 - 2018 05 10
 
Atgal