Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-03-16

Lietuvos dailininkų sąjungos metinė ataskaitinė konferencija

Konferencija vyks balandžio 13 d., penktadienį, 10.00 val., viešbučio „Europa City“ salėje
LDS skyrių ir sekcijų delegatus maloniai kviečiame į Lietuvos dailininkų sąjungos metinę ataskaitinę konferenciją.

DARBOTVARKĖ

Dalyvių registracija 9.00 – 10.00 val.

 

I posėdžio pradžia – 10.00 val.
1. Konferencijos sekretoriaujančiųjų, redakcinės bei balsų skaičiavimo komisijų rinkimas.
2. Konferencijos reglamento svarstymas ir tvirtinimas.
3. 2017 m. LDS metinės veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas, atsakymai į klausimus. Pranešėja - LDS pirmininkė E. Utarienė.
4. Finansinių LDS ataskaitų peržiūros pristatymas, atsakymai į klausimus. Pranešėja – UAB „Auditorių profesinė bendrija“ direktorė – auditorė A. Kabokienė.
5. LDS metinės veiklos ataskaitos ir metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas (LDS įstatų 4.2.4. - 4.2.5. p.).

 

13.00 - 14.00 PIETŲ PERTRAUKA

 

II posėdžio pradžia – 14.00 val.
6. LDS Tarybos narių rinkimas vietoje atsistatydinusių (LDS įstatų 4.11. p.).
7. LDS Garbės teismo narių rinkimas vietoje atsistatydinusių.
8. Naujos LDS įstatų redakcijos svarstymas ir tvirtinimas (LDS įstatų 7.2.-7.3. p.).
9. LDS stojamojo įnašo, LDS nario, tarptautinio pažymėjimo mokesčio dydžių nustatymas (LDS įstatų 4.2.11. p.). Pranešėja - LDS pirmininkė E. Utarienė.
10. Turtinės ir neturtinės autorių teisės, aktualūs mokestiniai klausimai.
11. Konferencijai teikiamų rezoliucijų paskelbimas ir tvirtinimas.
12. Konferencijos priimtų nutarimų paskelbimas.

Viešbučio „Europa City“ salė, J. Jasinskio g. 14, Vilnius
2018 04 13
 
Atgal