Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-05-09

Vizualaus ir taikomojo meno pleneras-kūrybinės dirbtuvės “INTUITYVI ESTETIKA: GENIUS LOCI“

Dailininkai kviečiami iki gegužės 16 d. teikti paraiškas dalyvauti plenere!
Pleneras vyks gegužės 28 – 29 d. Plenero tikslas - susipažinti, praktiškai išbandyti intuityvios estetikos kūrybos būdą ir, remiantis juo, sukurti darbus tema “GENIUS LOCI”.

Kviečiami dalyvauti vizualiųjų ir taikomųjų menų kūrėjai - dailininkai, fotomenininkai, dizaino, stiliaus, gyvenimo aplinkos estetikos ir kitų sričių kūrėjai.

Šį plenerą – kūrybines dirbtuves finansuoja National Education Fund. Dalyviai atrenkami, įvertinus jų kūrybinį portfolio ir asmeniškai atsakytus klausimus. Dalyviai patys pasirūpina kūrybai reikalingomis priemonėmis (pasirinkta kūrybos technika ir priemonės).

 

Pleneras vyks gegužės 28-29 d. specialiai išrinktoje Lietuvos GENIUS LOCI vietoje (bus patikslinta vėliau). Mokymai vyks rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Geriausi plenero – kūrybinių dirbtuvių darbai bus atrinkti į rudenį organizuojamą parodą
“GENIUS LOCI”, pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

 

PLENERO – KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ TEMOS:


KŪRYBOS VAIZDINIŲ PSICHOLOGIJA: įtaka sprendimams, kūrybai, savirealizacijai.
Sąmoningi ir nesąmoningi pasirinkimai.
Mes renkamės vaizdinius ar vaizdiniai renkasi mus?
Kūryba kaip žmogaus vidinio pasaulio projekcija.


MENO PSICHOLOGIJA: intuicijos ir organizminio kriterijaus samprata.


NAUJAS POŽIŪRIS Į MENĄ: intuityvi estetika.


KŪRYBINĖ PRAKTIKA
: intuicijos ir organizminio kriterijaus taikymo technikos.


GENIUS LOCI: samprata ir reikšmė kūrybai.


KŪRYBINIS PLENERAS: Genius Loci - įkvėpimas kūrybai.

 

Užsiėmimus veda:

RASA BALTĖ- BALČIŪNIENĖ
Verslininkė, mąstymo pokyčių provokatorė, asmenybės vystymosi konsultantė, naujų galimybių nešėja,
vizionierė, ontopsichologijos praktikė, „Femina Bona“ ir „Harmoningos asmenybės instituto“ įkūrėja.
„Menas – vienas iš svarbiausių žmonijos aspektų, apibrėžiantis mūsų vystymąsi. Ir vis dėlto, kurdami
meną, mes net patys nebepastebime, kaip mąstom stereotipais, šablonais. Net nesusimąstome, kaip
media, reklamos, mados vazidniai veikia mūsų sąmonę, kaip kūriniuose projektuojame save. O kūrybinis
protas reiškiasi tada, kai mąstymas atlaisvėja nuo giliai įsiūtų atgyvenusių socialinių ir kultūrinių stereotipų,
kai sugebame pauzėje pajausti ir spontaniškai išreikšti universumą, kuris kiekvienam laikmečiui, vietai,
žmogui turi skirtingas žinias.”


TATJANA CHARITONOVA
Meno ir kultūros muziejaus Ermitažo (Sankt Peterburgas) vedančioji psichologė, meno istorikė,
Ermitažo sociologinių tyrimų departamento mokslinė bendradarbė.
“Iš savo atliktų mokslinių tyrimų aš atradau, kad netgi kritikų ir visuomenės pripažinti meno kūriniai gali
skirtingai veikti: vieni grąžina žmogui ramybę, atstato gyvybingumą, suteikia impulsą kurti, kiti – skatina
susitraukti, gintis, daryti klaidas. Ir žmogus pats renkasi, kokį meno simbolį įsileisti į save: kviečiantį augti ar
stumiantį į regresą. Tik grožis mene leidžia išreikšti proto grožio pasireiškimą išorėje ir kurti besivystančią
asmenybę.”


MARINA ČEKMARIOVA

Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė, menotyros mokslų daktarė, meno edukacijos projektų kūrėja,
mokslinių straipsnių įvairiomis kalbomis autorė (Sankt Peterburgas).
„Grožis tai nėra žmogaus pasirinkimas, tai yra jo vidinis poreikis. Šiuolaikinio meno krizė lemia tai, kad
elitinė kultūra tapo masine, o masinė kultūra tapo elitine. Šiuolaikinis menas skatina žmogų paklusti
stereotipams.“

 

DALYVIŲ ATRANKA:
1. Prašome užsiregistruoti į atranką, nurodant savo vardą ir pavardę bei kūrybinę – meninę sritį el. paštu: info@hai.lt
2. Užsiregistravusiems dalyviams bus pateikta anketa, kurią, kartu su darbų portfolio prašome atsiųsti iki gegužės 16 d.
3. Atrinkti dalyviai bus informuoti gegužės 23 d.

 

DALYVIO ANKETĄ GALITE RASTI ČIA.


KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI:

Rūta Kaupinytė-Gotesman,
Projekto vadovė, tel.: +370 682 16731 el. p.: ruta@hai.lt
Plenerą organizuoja - Harmoningos asmenybės institutas, www.hai.lt

2018 05 28 - 2018 05 29
 
Atgal