Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-05-11

Keliaujanti meno paroda „Vydūno vizijos šiuolaikinėje lietuvių dailėje“

Paroda "Visionen von Vydūnas in der zeitgenössischen litauischen Kunst" atidaryta gegužės 5 d. Detmoldo miesto rotušėje.
Parodos menininkai – Viktoras Binkis, Rokas Dovydėnas, Lida Dubauskienė, Eglė Gineitytė, Kęstutis Grigaliūnas, Marius Jonutis, Linas Jusionis, Linas Liandzbergis, Sigita Maslauskaitė, Mantas Maziliauskas, Lilija Valatkienė, Aleksandras Vozbinas, Ugnė Žilytė.

Dailininkų sąjungos galerijos (Vilnius) surengta paroda – tai nusilenkimas vienam iškiliausių lietuvių filosofų, rašytojų ir kultūros veikėjų Vilhelmui Storostui-Vydūnui (1868-1953). Parodos tikslas – prisiminti Vydūno intelektinės bei meninės kūrybos palikimą, įvertinti jo reikšmę šiuolaikybėje, pristatyti įdomiausius Vydūno asmenybės įvaizdžius ir interpretuoti jo idėjas vizualiojo meno kalbos priemonėmis.


Nedidelis Detmoldo miestas Vokietijos Lipės krašte buvo pasirinktas neatsitiktinai. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Vydūnas paliko bombarduojamą Tilžę ir pasitraukė Vokietijos gilumon. Po itin vargingų, dvejus metus trukusių klajonių, pasiekė Detmoldą. Šiame mieste Vydūnas tęsė kūrybinį darbą – skaitė paskaitas, rašė straipsnius lietuvių ir vokiečių kalbomis, leido knygas. Detmolde šviesuolis praleido paskutiniuosius septynerius metus, ten buvo ir palaidotas (1991 m. jo palaikai grąžinti į Lietuvą ir perlaidoti Bitėnų kapinėse).


Lietuvių menininkų kūrinių kolekcijos atidarymas vainikavo Europos dienų Detmolde (Europawoche) renginį, skirtą Vydūno 150-osioms gimimo metinėms. Iškilmėse dalyvavo Detmoldo meras Raineris Helleris, Europos parlamento narys Elmaras Brokas, Lietuvos garbės konsulas Badene-Viurtemberge prof. dr. Wolfgangas Freiherris von Stettenas, LR ambasados Berlyne pirmoji sekretorė Edita Razmėnaitė, LR Seimo narys prof. Algimantas Kirkutis, Lipės krašto administracijos atstovas prof. dr. Karlas Eitelis Johnas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Nijolė Putrienė bei Vydūno draugija. Lietuvių folkloro ansamblis „Kankleliai“ atliko unikalias Vydūno giesmes.


Parodą pristatęs jos kuratorius, tapytojas Linas Liandzbergis teigė, jog formuojant šios parodos kolekciją, buvo siekta kuo įvairiau atspindėti Vydūno asmenybės ir mąstymo aspektus. Pasak kuratoriaus, skirtingomis meninėmis kryptimis kuriančius parodos autorius sieja vienas bendras bruožas – pozityvumas: „Tai pozityvus mąstymas, mus supančiame pasaulyje ieškant atsparos, tvirtybės, vilties, žvelgiant į žmogaus būtį mąsliai ir filosofiškai, kartais – su švelnia ironija. Tai atliepia Vydūno mąstymo principams – pavyzdžiui, jį žavėjo Indijos žmonių gebėjimas kovoti dėl savo teisių nenaudojant prievartos. Pasak Vydūno, išlikti greitai besikeičiančiame pasaulyje gali padėti tik tautos ištvermė, orumas, moralinis tvirtumas, jos narių atsakomybė. Daugelis Vydūno idėjų yra stebėtinai aktualios ir šiandien. Ypač – jo tautiškumo idealas. Nors mąstytojas teigė, kad žmonija negali egzistuoti be tautų, kaip ir be individų, tautiškumas anaiptol nebuvo galutinis jo tikslas. Bet koks nacionalizmas ir šovinizmas Vydūnui atrodė svetimas ir ydingas. Jam labiau rūpėjo išsiaiškinti ir pagrįsti žmoniškumo esmę, išryškinti tautos paskirtį žmoniškumo raidoje ir būties kontekste, skatinti įvairiapusį asmenybės švietimą“.


Ekspoziciją Detmoldo miesto rotušėje bus galima išvysti iki birželio 29 d.


Po viešnagės Vokietijoje paroda bus eksponuojama Vilniuje (Dailininkų sąjungos galerijoje) bei Vydūno gimtajame krašte – Šilutės rajone (Hugo Šojaus muziejuje). Lietuvoje surengtas parodas palydės vaikams ir jaunimui skirta edukacinė programa.


Parodos rengėjas: Dailininkų sąjungos galerija (Vilnius).


Parodos partneriai: Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Detmoldo miesto savivaldybė, Detmoldo rotušė.


Rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga.

Detmoldo miesto rotušė, Marktplatz 5, Detmoldas, Vokietija
2018 05 05 - 2018 06 29
 
Atgal