Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-05-17

"57 - oji Šiaulių dailės paroda"

Paroda atidaroma gegužės 18 d., penktadienį, 17 val., Šiaulių dailės galerijoje
Meninė kūryba ne tik įsiasmenina, bet į-sivietina.

57 - oji šiauliečių paroda pasitinkama ne tik laiko ciklu (kasmet), bet ir vietos tapatybe (ten pat). Taigi efemeriškasis hic et nunc, - čia ir dabar - įgauna stambias materijos pasparas. Vienu aspektu, tai meno topografinis fragmentiškumas - "naujumas yra lokalus", kaip teigė Borisas Groisas. Kita vertus, kiekvienas menininkas yra tarsi universaliojo meno pasaulio vietininkas konkrečioje istorinėje ir geogra...finėje vakuolėje. Postinstitucinėje meno erdvėje atsikartojimai yra prasmingi, tai sau pakankamos grįžtys.

Čia ir dabar nebėra tiesinio meno.


Asmuo ir įasmeninimas kaip stebinys - vienas iš tąsos ir intrigos kriterijų įvietintose parodose. Tarsi metraščiai ir asmens kismo amplitudė - stebima klausiant, kiek duota keistis tame mene, kiek keistis reikia ir ar tai būtina sąlygai kūrybai. Daugiaveidžio Jano stabilitas loci įžadas - šiaip, gal net paradoksalu - iš vienos teritorijos nepersikeliančio daugialypumo mirgesys.


Betgi mes judame. Paradigmos lėtos, o medijos akimirksnės. Be to, juk pernešame savo kūnus kartu su kūriniais iš vienos vietos į kitą. Vyksta mainai už mainus. Beasmeniai arba narciziški, bevardžiai ir tituluoti. Bet vis dar įkūnijame sėslų ir ramų kūrybos romantizmą - įsikurdami.


Vietovė juk nejuda.
Išsižadėdami greičio ir visaregystės, dalydamiesi tapatumais lyg taikos pypke su visu meno pasauliu, išliekame sėslūs. Įverti į asmenį. Nenomadiški šiapus gyvenimo.


Vietovė nesisuka.
Laikas grįžta į vietą lyg pririštas. Susitikdami 57-ąjį refleksijos kartą sulyginame asmenų geometrijas.
Vietovė tai refleksyvusis tapatumas.


Šią 57-ąją, kintamo istorinio dažnio parodą pasitinkame amžinybėn išlydėję Gintarą Martinionį, Vitolį Trušį, Birutę Kasperavičienę ir Kazį Kasperavičių.


Mes ir toliau liekame meno vietininkais žemėje apsigaubdami genius loci mantijomis vietininko linksnyje.

 

Dr. Salomėja Jastrumskytė

 

Paroda veiks iki birželio 23 d.

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245, Šiauliai
2018 05 18 - 2018 06 23
 
Atgal