Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-06-21

Kvietimas į plenerą INTUITYVI ESTETIKA – GENIUS LOCI

Plenero INTUITYVI ESTETIKA – GENIUS LOCI II-oji dalis vyks liepos 12-14 d.
Į naujos kūrybinės technikos - INTUITYVIOS ESTETIKOS projektą, 2-ąjį, papildytą Plenerą – Master Class, kviečiame vizualaus ir taikomojo meno kūrėjus:
- dailininkus
- fotomenininkus
- interjero, rūbų, aksesuarų, grafikos, produkto ir kt. dizaino kūrėjus
- žmogaus stiliaus ir gyvenimo estetikos kūrėjus
- kitų vizualaus ir taikomojo meno sričių kūrėjus.

IDĖJA. Šiandien esame nepakankamai įvertinę vizualaus ir taikomojo meno, jo estetikos svarbą žmogui ir jo gyvenimui. Dailės kūrinys, interjero, rūbo, aksesuaro ar kito produkto dizainas, fotografija, žmogaus stiliaus sprendimai kuria ne tik VAIZDĄ, bet ir psichologinius VAIZDINIUS, kurie akimirksniu užsifiksuoja žmogaus sąmonėje ir veikia kaip tam tikras GYVENIMO BŪDO SCENARIJUS. Kokį VAIZDINĮ įsileidžiame, taip ir gyvename, tuo ir tampame.

 

INTUITYVIOS ESTETIKOS kūrybos technika padeda KŪRĖJAMS rasti ALTERNATYVĄ šokiravimui, vartotojiškam pataikavimui, stereotipiškumui, destruktyviai projekcijai ir kt. ir savo darbuose kurti VAIZDINIUS, kurie suteikia POZITYVŲ IMPULSĄ žmogaus gyvenime - skatina jį atsiskleisti, augti, vystytis.


PLENERO TIKSLAS. Plenero siekis - apjungti meno, estetinės pajautos ir asmenybės vystymą ir tai praktiškai realizuoti meninėje ir taikomojoje kūryboje. Dalyviai turės galimybę susipažinti, praktiškai išbandyti naują - intuityvios estetikos kūrybos būdą ir, remiantis juo, sukurti darbus tema “GENIUS LOCI”. Atrinkti darbai bus eksponuojami parodoje, pasirašomos sutartys.

 

DALYVIAI
Vizualiųjų ir taikomųjų menų kūrėjai - dailininkai, fotomenininkai, dizaino, stiliaus, gyvenimo aplinkos estetikos ir kitų sričių kūrėjai.

 

PLENERO STRUKTŪRA
1 diena - Vilnius
Praktinės paskaitos apie meną ir jo suvokimo kriterijų.
Pietūs.
Patyriminis meno tyrinėjimas Vilniaus senamiesčio architektūros, muziejų ir galerijų erdvėse.
Apibendrinimas.

 

2 diena - “Genius Loci” gamtos vieta Vilniaus apylinkėse
Susipažinimas su intuityvios estetikos kūrybos technika.
Intuityvios estetikos kūrybos technikos praktika - darbų drobėse kūrimas tema “Genius Loci”.

 

3 diena - “Genius Loci” gamtos vieta Vilniaus apylinkėse*
Individualus meninis darbas, pasitelkiant intuityvios estetikos techniką.

 

PLENERO – MASTER CLASS TEMOS:
*KŪRYBOS VAIZDINIŲ PSICHOLOGIJA: įtaka sprendimams, kūrybai, savirealizacijai.
---Sąmoningi ir nesąmoningi pasirinkimai.
---Mes renkamės vaizdinius ar vaizdiniai renkasi mus?
---Kūryba kaip žmogaus vidinio pasaulio projekcija.


*MENO PSICHOLOGIJA: intuicijos ir organizminio kriterijaus samprata.
*NAUJAS POŽIŪRIS Į MENĄ: intuityvi estetika.
*KŪRYBINĖ PRAKTIKA: intuicijos ir organizminio kriterijaus taikymo technikos.
*GENIUS LOCI: samprata ir reikšmė kūrybai.
*KŪRYBINIS PLENERAS: Genius Loci - įkvėpimas kūrybai.

 

SVARBU: Profesionalus kūrybos technikos išmanymas.

 

DALYVAVIMO SĄLYGOS
Šį plenerą – master class finansuoja National Education Fund. Dalyviai atrenkami, įvertinus jų kūrybinį portfolio ir asmeniškai atsakytus klausimus.

 

DALYVIŲ ATRANKA:
1. Prašome užsiregistruoti į atranką, iki liepos 2 d. atsiunčiant el. paštu šią informaciją:
---užpildytą anketą, kurią rasite adresu https://bit.ly/2METsVa
---savo darbų pavyzdžius arba internetines nuorodas į juos.
---savo CV.

2. Atrinkti dalyviai bus informuoti liepos 5 d.

 

PLENERO ORGANIZAVIMAS
Pleneras vyks specialiai išrinktoje Lietuvos GENIUS LOCI vietoje (bus patikslinta vėliau).

Mokymai vyks rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Dalyviai pasirūpina kūrybai reikalingomis priemonėmis patys.

 

TOLIMESNIS BENDRADARBIAVIMAS SU AUTORIAIS
Geriausi plenero – master class darbai bus atrinkti į rudenį organizuojamą parodą “GENIUS LOCI”, pasirašomos sutartys.

 

VEDANTIEJI :
RASA BALTĖ- BALČIŪNIENĖ
Verslininkė, mąstymo pokyčių provokatorė, asmenybės vystymosi konsultantė, naujų galimybių nešėja, ontopsichologijos praktikė, „Femina Bona“ ir „Harmoningos asmenybės instituto“ įkūrėja.

 

„Menas – vienas iš svarbiausių žmonijos aspektų, apibrėžiantis mūsų vystymąsi. Ir vis dėlto, kurdami meną, mes net patys nebepastebime, kaip mąstom stereotipais, šablonais. Net nesusimąstome, kaip media, reklamos, mados vazidniai veikia mūsų sąmonę, kaip kūriniuose projektuojame save. O kūrybinis protas reiškiasi tada, kai mąstymas atlaisvėja nuo giliai įsiūtų atgyvenusių socialinių ir kultūrinių stereotipų, kai sugebame pauzėje pajausti ir spontaniškai išreikšti universumą, kuris kiekvienam laikmečiui, vietai, žmogui turi skirtingas žinias.”

 

TATJANA CHARITONOVA
Meno ir kultūros bei istorijos muziejaus „Ermitažas“ (Sankt Peterburgas) mokslinė bendradarbė ir vyriausioji psichologė, meno istorikė ir psichologijos mokslų daktarė.

 

“Iš savo atliktų mokslinių tyrimų aš atradau, kad netgi kritikų ir visuomenės pripažinti meno kūriniai gali skirtingai veikti: vieni grąžina žmogui ramybę, atstato gyvybingumą, suteikia impulsą kurti, kiti – skatina susitraukti, gintis, daryti klaidas. Ir žmogus pats renkasi, kokį meno simbolį įsileisti į save: kviečiantį augti ar stumiantį į regresą. Tik grožis mene leidžia išreikšti proto grožio pasireiškimą išorėje ir kurti besivystančią asmenybę.”

 

MARINA ČEKMARIOVA
Ermitažo menotyrininkė, meno kritikė, menotyros mokslų daktarė, meno edukacijos projektų kūrėja, mokslinių straipsnių įvairiomis kalbomis autorė (Sankt Peterburgas).

 

„Grožis tai nėra žmogaus pasirinkimas, tai yra jo vidinis poreikis. Šiuolaikinio meno krizė lemia tai, kad elitinė kultūra tapo masine, o masinė kultūra tapo elitine. Šiuolaikinis menas skatina žmogų paklusti stereotipams .“


ORGANIZATORIUS: HAI.LT

PROJEKTO RĖMĖJAS: National Education Fund


KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI:
Rūta Kaupinytė-Gotesman,
tel.: +370 682 16731 el. p.: ruta@hai.lt


www.hai.lt

2018 07 12 - 2018 07 14
 
Atgal