Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-07-13

Valentino ir ​Gražinos Ajauskų bei ​jų dailės studijos mokinių ​tapybos ir grafikos paroda ‘‘Atradimai‘‘

Paroda atidaroma liepos 16 d., 19 val., Galerijoje 555
Dailininkai Valentinas ir Gražina Ajauskai penktą kartą rengia parodą kartu. Parodoje jie eksponuos tapybos ir grafikos darbus. Būdami kūrybingi menininkai jie įkvėpė savo mokinius Darių Butvilą, Rimą Kajackienę, Birutę Šklėriutę-Daujotienę, Darių Ražinską, Audrę Tylienę, Brigitą Kairienę kurti. Studijos vaikai ir suaugusieji pirmą kartą viešai eksponuos savo paveikslus.

Dailininkas Valentinas Ajauskas, gerai žinomas grafikas ir tapytojas, gegužės mėnesį surengė jubiliejinę parodą LDS galerijoje ARKA, dabar dar kartą suteiks galimybę pamatyti jo naujausius kūrinius. Žiūrovas vėl galės leistis į kelionę dinamiškų formų, subtilių užkoduotų tekstų ir ženklų dėlionę. Menotyrininkė Nijolė Tumėnienė pastebi, kad ,,Valentino Ajausko kūryba visada pasižymėjo išradingomis kompozicijomis, turtinga fantazija ir stiliaus grakštumu. Nesvarbu ar jis kurtų smulkiosios grafikos darbus (ekslibrius, miniatiūras), plakatus, knygų iliustracijas, asambliažus ar grafikos lakštus (dažniausiai oforto ir šilkografijos technikomis), ar tapybos paveikslus. Dailininkui visada rūpėjo erdvės ir figūrų, šviesos ir tamsos kontrastai, netikėti vaizduojamų objektų proporcijų tarpusavio santykiai ir jų dialogas su begaline erdve.‘‘...

 

‘‘Ajausko kūryba – originali, tiek meninės kalbos, tiek koncepcijų prasme. Sukurti vaizdai paslaptingi, provokuojantys, žadinantys mintis ir jausmus, ugdantys pastabumą, skatinantys įminti dailininko mįslę. Tapyboje atsispindi jo originalus konceptualus mąstymas, kuris slypi menininko prigimtyje. Išreikštas profesionaliai, naudojant kompozicijos, ritmo, formų, spalvos plastikos galimybes, išsaugo estetines vertybes, kaip modernišką tradicijos tęstinumą mene.“


Tapytoja Gražina Murelytė-Ajauskienė š.m. gegužės mėnesį paveikslus eksponavo Vilniaus Šv.Jono brolių vienuolyno salėje. Ši paroda galerijoje 555 bus visai kitokia, atsižvelgiant į ekspozicinę erdvę papildyta pasaulietinio turinio paveikslais. Pristatydama žiūrovui Gražinos Murelytės Ajauskienės tapybą dailėtyrininkė Kristina Stancienė pastebi, kad ji ‘‘tapo monumentaliomis, apibendrintomis formomis, naudodama platų išraiškingą potėpį, jos paveiksluose sąveikauja žmogaus figūra, architektūros ir gamtos elementai. Vis dėl to svarbiausias dailininkės kūrinių dėmuo-žmogus, kuris dažniausiai įkūnija pačios menininkės ieškojimus, vidinio gyvenimo kelius, kartais veikia kaip nuoširdaus atsidavimo tikėjimui simbolis, sielos gyvenimo išraiška arba materialus jos įkūnijimas. Paveiksluose neaptiksime konkrečių, atpažįstamų personažų – besiplaikstantys ilgi senovinių drabužių skvernai, veidus pridengiantys gobtuvai arba keliais apibendrintais potėpiais charakterizuojamas veidas tarsi nurodo, jog kūrinyje perteikta mintis, idėja, įkūnyti dvasinių virsmų atspindžiai.


Figūra arba statiniai, peizažas, perteikiamas kaip simbolis, metafora, po materijos kevalu slypinčių prasmių atvėrimas sugestijuoja simbolizmo dailės poveikį G. Murelytės – Ajauskienės kūrybai. Akivaizdu, kad emocinė plotmė šiai dailininkei svarbesnė už racionalią, intelektinę. Menininkė kuria vadovaudamasi nuojauta, vaizduote, sielon įsirėžusiais išgyvenimais, krikščioniškojo dvasingumo slėpiniais ir patirtimi bei intuityviai siekia, kad kūriniuose atsivertų nematomoji realybės pusė, nepažini transcendentinė erdvė.


Valentinas ir Gražina patys būdami labai skirtingi kūryboje, skatina ir mokinius -suaugusius ir vaikus- įgijus elementarius tapybos pagrindus, ieškoti savo temų, stilistikos ir siekti atskleisti savo asmenybės individualumą. Parodoje bus galima pamatyti skirtingus mokinių kelius bei ieškojimus ir kai kuriuos brandžius atradimus.

 

Paroda veiks iki rugpjūčio 18 d.

Galerija 555, T. Ševčenkos g. 16 F, Vilnius
2018 07 16 - 2018 08 18
 
Atgal