Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-10-09

Laivės kovotojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas išlydėtas į amžinojo poilsio vietą

Šeštadienį per valstybines laidotuves tūkstančiai piliečių atidavė pagarbą partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atminimui. Jis buvo palaidotas Antakalnio kapinėse.

Laisvės kovotojo karstą į amžinojo poilsio vietą nulydėjo šalies vadovai, kariai, kultūros lauko atstovai, kiti visuomenės nariai. Tarp lydinčiųjų buvo nemažai ir dailininkų. Kaip sakė LDS pirmininkė E. Utarienė, jai  šios laidotuvės buvo ypatingai svarbios ir  jautrios. Jos pačios, kaip ir daugelio Lietuvos žmonių, šeima buvo negailestingai traiškoma sovietizmo mašinos. Tad tai, kad buvo surasti laisvės kovotojo, vado A. Ramanausko-Vanago palaikai, kad galėjome deramai jį pagerbti ir palaidoti, daugelį žmonių palietė labai asmeniškai. Ir nuoširdi padėka partizanų vadui, atidavusiam savo gyvybę už mus visus, virto padėka mūsų seneliams, proseneliams – visiems iškankintiems, nualintiems, išvežtiems į Sibirą, visiems, suverstiems į bendrus kapus, visiems, kuriems Tėvynė reiškė viską. „Tai tiesioginis didvyriškumo pavyzdys mums, o taip pat – įpareigojimas sąžiningam gyvenimui“, – sakė LDS pirmininkė.

 

Nuo šiol Antakalnio kapinėse, kur ilsisi amžinybėje garbūs Lietuvos meno atstovai, galėsime aplankyti ir laisvės kovotojo A. Ramanausko-Vanago kapą. Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo įsitikinimu, derama pagarba laisvės kovotojui reiškia teisingumo atkūrimą sovietų represijų aukoms.

 

Šių metų birželio 8 dieną Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC) bei Vilniaus universiteto tyrėjai pranešė apie vadinamose Našlaičių kapinėse rastus A. Ramanausko-Vanago palaikus. Kaip sakė mokslininkai, odontologinis, kaukolės ir fotonuotraukos sugretinimas bei DNR ekspertizė ne 100, bet 150 proc. garantavo, kad tai yra A. Ramanausko-Vanago palaikai.

 

Seimas, atsižvelgdamas į A. Ramanausko-Vanago gimimo 100-ąsias metines, 2018-uosius paskelbė A. Ramanausko-Vanago metais, o Vyriausybė patvirtino 100-ųjų gimimo metinių minėjimo planą. Parengta plati kultūrinė, edukacinė, mokslinė programa, kuri padės plačiau atskleisti iškilią asmenybę, parodys Lietuvos laisvės kovų kelią.

 

***

Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918 m. kovo 6 d. Niu Britene, JAV–1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, karininkas, rezistentas, kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas, brigados generolas.

 

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. balandžio 25 d. Ramanauskas tapo partizanu. 1949 m. vasario mėn. dalyvavo visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavime, kuriame vasario 16 d. buvo priimta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. Apdovanotas pirmojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. 1951 m. iš Jono Žemaičio, kaip jo pavaduotojas, perėmė LLKS Tarybos pirmininko ir Ginkluotųjų pajėgų vado pareigas. Nuo 1952 m. pabaigos, nutrūkus ryšiams su vyriausiąja vadovybe, gyveno nelegaliai. Tuo metu parašė atsiminimus „Partizanų gretose“. Vienas iš nelegalios partizanų spaudos organizatorių, leidėjų ir redaktorių.

 

 

A. Ramanausko-Vanago paieškai ir likvidavimui KGB skyrė ypač daug dėmesio. 1956 m. spalio 12 d. Vanagas su žmona Birute Mažeikaite buvo išduoti, suimti Kaune ir iš karto išvežti į LTSR KGB kameras. 1957 m. rugsėjo 24-25 d. Vilniuje posėdžiavęs LTSR Aukščiausiasis Teismas jam skyrė mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių metų lapkričio 29 d. Vilniuje

 
Atgal