Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-11-20

Vilniaus keramikos meno bienalių laureatų paroda

Paroda atidaroma lapkričio 22 d., 18 val., LDS Panevėžio skyriaus "Galerijoje XX“
Lietuvos dailininkų sąjungos Panevėžio miesto skyriaus "GalerijojeXX" atidaroma Vilniaus keramikos meno bienalių laureatų paroda. Tai 2010 -2018 metais įvykusių renginių auksinė kolekcija.

Plačiausią Lietuvoje kuriančių autorių ratą suburianti keramikos šventė kiekvieną kartą pristato ne tik profesionalių dailininkų, bet ir Vilniaus dailės akademijos Keramikos katedros filialų Vilniuje ir Kaune baigiamųjų kursų studentų bakalaurų ir magistrų kūrybą.


Keramikos darbus kiekvienai bienalei atrenka žiuri. Vertinant kūrinius ypatingas dėmesys skiriamas profesonaliam siūlomos temos, idėjos atskleidimui, kūrybiškam technikų ir technologijų panaudojimui, novatoriškumui. Visos ligšiolinės parodos buvo surengtos Lietuvos dailininkų sąjungos „Arkos“ galerijoje.

 

Trumpa apdovanojimų istorija:

1 -oji Vilniaus keramikos meno bienalė, 2010 metai
prof. Liudviko Strolio vardo premijos laureatu paskelbtas Egidijus Radvenskas, o dviejų lygiaverčių piniginių premijų laimėtojomis - Laimutė Matijošaitytė – Martinkienė ir Genovaitė Jacėnaitė.


2-oji Vilniaus keramikos meno bienalė, 2012 metai
Vertinimo komisijos sprendimu bienalės apdovanojimai skirti šiems dailininkams:
Pagrindinė prof. L. Strolio vardo piniginė premija  skirta dailininkei Laimutei Matijošaitytei - Martinkienei už kūrinį „Raistas”.
Bienalės piniginė premijos skirtos Danutei Jazgevičiūtei už kūrinį „Šviesos generatorius” ir Konstancijai Dzimidavičienei už kūrinį „Pusė žalio“.


3-oji Vilniaus keramikos meno bienalė, 2014 metai
Pagrindinė prof. Liudviko Strolio vardo premija: Danutė Jazgevičiūtė už kūrinį „Laivai- vaiduokliai“. Dvi lygiavertės piniginės premijos: Audrius Janušonis už kūrinį „Somnambulas arba kelionė aplink savo kambarį“. Milena Pirštelienė už kūrinį „Kelionė“.


4-oji Vilniaus keramikos meno bienalė, 2016 metai
Bienalės kūrinių vertinimo komisija išskyrė tris keramikos meno kūrėjus. Pagrindinė profesoriaus Liudviko Strolio premija
įteikta dailininkui, profesoriui Juozui Adomoniui už kūrinį „Mizarų girios vizija“. Dvi kitos lygiavertės premijos paskirtos:
Milenai Pirštelienei už kūrinį „Tiltas“ ir Eglei Einikytei Narkevičienei , kuri pelnė premiją už kompoziciją „Fragile. Handle with care“.


5-oji Vilniaus keramikos meno bienalė, 2018 metai
Pagrindinė prof. Liudviko Strolio vardo premija buvo įteikta dailininkei Milenai Pirštelienei už kūrinį „Šeši kambariai“.
Antrosios premijos laureatė- Eglė Steponavičė. Tokį įvertinimą pelnė autorės kūrinys „Porcelianinės vizijos“.

 

Dėkoju visų Vertinimo komisijų nariams, bienalių dalyviams ir ypač laureatams už jų puikius darbus, praturtinančius Lietuvos šiuolaikinį profesionalųjį keramikos meną.


Ačiū autoriams, patikėjusiems savo kūrinius parodai, Lietuvos dailininkų sąjungai už paramą, Galerijai XX, priėmusiai šią parodą.

 

Bienalių kuratorius -
dailininkas Gvidas Raudonius

 

Paroda veiks iki gruodžio 14 d.

 

 

LDS "GalerijaXX", Laisvės a. 7, Panevėžys
2018 11 22 – 2018 12 14
 
Atgal