Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018-12-18

Atidaryta Tarptautinė konkursinė ekslibrisų paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“

Gruodžio 13 dieną Gariūnų verslo ir kultūros parke atidaryta Tarptautinė konkursinė ekslibrisų paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“. Konkurso ir jį palydėjusios parodos iniciatorius ir koordinatorius – grafikas Alfonsas Čepauskas.

1918 m. vasario 16 d. signatarų pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Akto šimto metų sukaktį 2018-aisiais mini ne tik mūsų šalis, bet ir daugelis kaimyninių bei tolimesnių šalių. Tarp daugelio šalies renginių, įprasminančių Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį deramą vietą užima ir tarptautinis ekslibrisų konkursas „Atkurtai Lietuvai – 100“.


Mažosios grafikos – ekslibriso – žanras, prieš 500 metų pradėjęs savo kelią mūsų istorinėje šalyje, yra vienas iš populiariųjų meno kūrinių. Eklibrisas teikia informaciją apie asmenybę, šalį, jos istoriją. Net po šimtmečių jis pasako apie gyvenusius žmones, įvykius, pasikeitimus. Pasak A. Čepausko, „Tai tartum paminklas, kurio neįmanoma nugriauti ar kitaip sunaikinti, nes jis egzistuoja kataloguose, rinkiniuose, bibliotekose, muziejų fonduose ir išlieka keliaudamas po pasaulio parodas, forumus, kitokius renginius.“ Dailėtyrininkė Austėja Mikuckytė Mateikienė pastebi, jog šiame konkurse ir šioje parodoje kūriniai apie Lietuvos šimtmetį prabyla išties prasmingai ir organiškai. Juk ekslibrisas – specifinė grafikos rūšis, reikalaujanti nuodugniai pažinti subjektą ar objektą, kuriam kūrinys yra skiriamas. Šį sykį objektu tapo pati Lietuva.“ Negana to, „ekslibriso meno istorija Lietuvoje siejasi su Nepriklausomybės siekiu. Būtent Vinco Kisarausko pradėtas „ekslibrisų sąjūdis“ buvo gurkšnis laisvės ir vilties atgauti nepriklausomybę sovietmečiu.“


Siekiant atskleisti tautos kalbos, kultūros, mokslo puoselėjimą, parodyti dabartinį šalies veidą, paskelbtas tarptautinis ekslibrisų konkursas „Atkurtai Lietuvai – 100“. Pasaulio šalių dailininkai buvo kviečiami įprasminti valstybės globojamas ir vystomas institucijas – mokyklas, universitetus, kolegijas, muziejus, bibliotekas, sporto, sveikatingumo ir kitas institucijas. Į kvietimą dalyvauti šiame konkurse atsiliepė dailininkai iš Argentinos, Belgijos, Baltarusijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Makedonijos, Norvegijos, Serbijos, Slovėnijos, Ukrainos, Vokietijos ir Lietuvos.


Atsiųstuosius kūrinius vertinimo komisija: LDS pirmininkė Edita Radvilavičiūtė-Utarienė, grafikės Virginija Kalinauskaitė, Dalia Ivanauskaitė, Viktorija Daniliauskaitė (komisijos pirmininkė) ir dailėtyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė. LDS pirmininkė sako, kad su malonumu dalyvavo vertinimo komisijos darbe. Ji žavisi gerbiamo šio konkurso organizatoriaus Alfonso Čepausko jaunatviška energija, kruopštumu bei atsidavimu tiek ruošiantis savo kūrybos parodoms, tiek rengiant ekslibrisų konkursus ir jungtines parodas, įtraukiančias daugybę dailininkų. E. Utarienę stebina ir keri Alfonso altruizmas, jo noras pagelbėti, patarti, dalintis: „Juk ne kiekvienas mūsų be jokio atlygio daugybę metų organizuotų projektus visiems arba tiesiog atiduotų paties per daug metų sustyguotas konkurso sąlygas panašių konkursų rengėjams, taip pat ne kiekvienas dalintųsi per daugelį metų sukauptais ekslibrisus kuriančių dailininkų, gyvenančių įvairiose pasaulio šalyse,  kontaktais“, – sako pirmininkė.

 

Vertinimo komisijos sprendimu skirti apdovanojimai


Apdovanoti Gariūnų verslo ir kultūros parko premijomis:
• Kristina Daniūnaitė (Lietuva) – pirma premija,
• Torill Elisabeth Larsen (Norvegija) – antra premija,
• Kęstutis Petras Ramonas (Lietuva) – trečia premija.


Apdovanoti diplomais:
• Valentinas Ajauskas (Lietuva) – Lietuvos dailininkų sąjunga,
• Klemensas Kupriūnas (Lietuva) – Lietuvos dailininkų sąjunga,
• Mindaugas Petrulis (Lietuva) – Lietuvos dailininkų sąjunga,
• Danica Potočnik (Slovėnija) – Lietuvos dailininkų sąjunga,
• Aušra Čapskytė (Lietuva) – Lietuvos rašytojų sąjunga,
• Alfonsas Čepauskas (Lietuva) – Gariūnų verslo ir kultūros parkas,
• Katia Lazar (Baltarusija) – Gariūnų verslo ir kultūros parkas,
• Vosyl Leonenko (Ukraina) – Gariūnų verslo ir kultūros parkas.


Apdovanoti padėkomis:
• Edmundas Mažrimas (Lietuva) – Lietuvos dailininkų sąjunga,
• Martin R. Baeyens (Belgija) – Gariūnų verslo ir kultūros parkas,
• Balla Magdolna (Serbija) – Gariūnų verslo ir kultūros parkas,
• Augustas Ramonas (Lietuva) – Gariūnų verslo ir kultūros parkas.


Apdovanoti prizais:
• Daiva Gudelytė (Lietuva) – Vilniaus universitetas,
• Elžbieta Zalogaitė (Jungtinė Karalystė) – Lietuvos rašytojų sąjunga,
• Valery Nastenko (Ukraina) – Lietuvos keliautojų sąjunga.


Apdovanoti UAB „Petro ofsetas“ suvenyrais
:
• Juozas Gecevičius (Lietuva)
• Veronika Svabas (Švabienė) (JAV).


Tarptautinė paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“ iki vasario antros pusės vyks Gariūnų verslo ir kultūros parke. Pabuvojusi Vilniuje, ekspozicija iškeliaus į kitus šalies miestus, pasieks ir Lietuvių kultūros namus Punske, Lenkijoje. Ši paroda pristato Lietuvą bei jos kultūros, mokslo, meno, sporto ir kitas institucijas, o išsamus tarptautinės parodos „Ekslibrisai atkurtai Lietuvai“ katalogas dokumentuoja šią prasmingą iniciatyvą.


Idėjos autoriaus A. Čepausko ir Lietuvos dailininkų sąjungos informacija.

 

 
Atgal