Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018 12 27

LDS kviečia menininkus teikti paraiškas dalyvauti 4-ojoje šiuolaikinės dailės kvadrienalėje!

4-oji šiuolaikinės dailės kvadrienalė „Memorabilia. Įrašyti į atmintį“ vyks 2019 m. balandžio 11 - gegužės 25 d.
Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia menininkus teikti paraiškas dalyvauti 4-ojoje šiuolaikinės dailės kvadrienalėje. Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 3 d.

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia menininkus teikti paraiškas dalyvauti 4-ojoje šiuolaikinės dailės kvadrienalėje.

 

Projekto vadovė: Rita Mikučionytė;

Kuratorės: Nijolė Nevčesauskienė, Evelina Januškaitė-Krupavičė.

 

TEMA. Atmintis yra praeities atspindžių ir (įsi)vaizdavimų talpykla, kaupianti informaciją, tačiau negalinti visko įsiminti – ji veikia kaip laki, efemeriška, nuolat persikurianti sistema, kuri atsinaujina ir save palaiko. Atmintis yra ir kūrybos katalizatorius, ir aplinka, kurioje sąveikauja ir kinta turiniai, formuojantys tiek asmenines, tiek kolektyvines patirtis. Kaip teigia meno istorikas ir teoretikas Hansas Beltingas, kiekvienas vaizdas yra medijuotas, o atmintis yra ir medijuotų vaizdų archyvas, ir jų atsiminimo veiksmas. Kad bet kuri vaizdinė patirtis taptų atmintimi, ji turi būti paversta tam tikra reprezentacija. Todėl atmintis visuomet yra vertinys ir tęsinys, o atminties produktai yra surogatiniai – atmintį galima perkelti į kitą laiką, erdvę, mediją, diskursą.

 

Kvadrienalės tema bus atskleidžiama atskiromis potemėmis kiekvienoje ekspozicinėje erdvėje.

 

Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 3 d., siunčiant laišką el. paštu evelina@ldsajunga.lt su nuoroda „Paraiška kvadrienalei“.

 

Kūriniai turi būti sukurti 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m. Kūrinio žanras, technikos ir matmenys nėra ribojami. Kvadrienalės koncepcijos požiūriu, atmintis gali būti permąstoma įvairiais aspektais, tad kūriniai nebūtinai turi atliepti konkretų istorinį kontekstą ar tiesiogiai atitikti išvardintas potemes. Komisijos atrinktiems kūriniams bus skiriamos 3 premijos ir viena publikos premija.

 

Teikiant paraišką siunčiama:

  1. trumpas menininko/-ės kūrybos aprašymas (nurodant išsilavinimą; reikšmingiausius kūrybos pasiekimus; svarbiausias personalines ir grupines parodas nuo 2015 m.; miestą, kuriame gyvenate ir kuriate, kūrybos moto (neprivaloma));
  2. kokybiška siūlomo kūrinio nuotrauka (-os) (ne mažiau 300 dpi) su tiksliomis metrikomis (kūrinio pavadinimas, sukūrimo metai, technika, dydžiai – pageidautinas vertimas į anglų k.) bei kūrinio idėjos aprašas (apie 50–100 žodžių, pageidautinas vertimas į anglų k.). Visuotinei parodai internetinėje svetainėje galima teikti ne daugiau kaip 4 darbus (ekspozicijos galerijų erdvėse bus formuojamos atrenkant virtualioje platformoje pristatytus kūrinius);
  3. laisvos formos pasirašytas sutikimas, kad Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, nuotrauka, kūrinio duomenys ir atvaizdas) būtų publikuojami viešai prieinamame kvadrienalės tinklalapyje.
  4. Portretinė autoriaus nuotrauka (jei sutinkate, kad būtų publikuojama dalyvių paskyroje).

 

Visi paraiškas pateikę LDS nariai dalyvaus virtualioje kvadrienalės parodoje internetinėje platformoje www.kvadrienale.lt. Fiziškai į parodas LDS galerijose ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre bus atrinkti kūriniai orientuojantis į šias potemes:

  1. ĮKŪNYTA ATMINTIS. Tęstinumas. Kūnas virsta diskursu. Kūnas kaip aplinka ir patyrimas. Gyvenamas kūnas išnyksta. Kūnas kaip fiziologinis reiškinys yra naujųjų laikų požiūrių kritikos objektas. Ribota biologinė erdvė. Kūnas kaip spąstai. Alergija kaip kūniškos atminties raiška ir reakcija į perviršį. Tapatumo problema perkėlus tapatybę į kitą kūną. Transplantacija kaip moderni prisikėlimo forma. Tekstūros. Medžiagiškumas. Tranzitiniai atminties objektai. Kūnas tuo pačiu yra geismo subjektas ir objektas. Įkūnyta sąmonė ir sąmoningas kūnas. Nuolat kintanti materija. Performatyvus kūnas. Kūnas sau. Įkūnyta medija. Įkūnyti įvykiai. Praeities akumuliacija kūne.
  2. (NE)FIKSUOJANTI LAIKMENA. Atspindys kaip šiuolaikinė atminties ir vaizduotės medija. Atvaizdo laikinumo problema. Kito žvilgsnis. Žvilgsnio ir (at)vaizdo sandūra. (Ne)lokalumo principas: čia ir anapus (niekur) samprata. Atmintis kaip fiksuojanti ir (persi)kurianti tikrovės laikmena. Vaizdo (at)kūrimas ekrane. Kintančios patirties įrašymas į statišką laikmeną. Atspindys kaip kraštutinė mimezės forma, esanti už veiksmo reprezentacijos ribų, sutirštinanti suvokiamą tikrovę (patyrimą) bei sustiprinama per laiko dimensiją (atmintis) ir dabarties vaizdų perteklių.
  3. UŽMARŠTIS. Užmaršties tipologija. Amnezija. Trauminių patirčių užglaistymas. Užmarštis atsiranda tiek iš pertekliaus, tiek iš stokos. Užmarštis kaip santarvės pagrindas. Nutylėjimas ir aktyvizacija. Represyvus ištrynimas. Užmaršties atmintis. Neatsiminti to, kas neprasminga. Ar tai buvo užmiršta, kas nebuvo prisiminta? Atminties trikdžiai, triukšmas. Randas. Įženklinti atmintį, kad lengviau būtų prisiminti. Norint užmiršti, reikia išimti ženklinimo pėdsakus. Jei neužmirštume, nebūtų prievolės atminti. Klaidingas prisiminimas. Perteklinė kartotė.
  4. ŠVIESOS KAPSULĖ. Šviesa kaip kūrinio formavimo estetinis vienetas. Siekis išsaugoti nostalgiškų praeities įvykių ir įspūdžių švytėjimą. Perkurtas tikrovės dokumentiškumas – „šviesoraščiai“. Ekranų šviesa, kuri mus užvaldo. Pulsuojanti ir įtraukianti ekraninė šviesa, iš esmės keičianti vaizdo suvokimo galimybes. Efemeriškumas. Šviesa, reanimuojanti atmintį ne tik fotografuotų ar filmuotų vaizdų pavidalais, bet ir bandanti atkurti ekrane matomą vaizdą ar perskaitomą informaciją. Liečiamieji paviršiai ir anapusinė šviesa.
  5. SPALVŲ „PORTALAI“. Spalva – impulsas prisiminti. Atsiminti spalvomis. Spalva atverianti duris – įeiti ir išeiti pro regimybę link amžinybės. Abstraktūs vaizdiniai kaip praeities būsenų tinklavietės. Pikselių kompozicijos. Monochrominiai atvaizdai ir spalvų serijos. Neoniniai atšvaitai – spalvos ir šviesos integralumas. Spalva kaip atminties substancija. Spalvų materialumas ir transcendencija. Jausminiai „spalvotos“ atminties efektai. Grynų spalvų ir tonų variacijos – nostalgijos ir melancholijos koncentracija.
  6. MITAI IR TIKROVĖ. Skirtingų reikšmių ekranai. Realybės ir mitinio pasaulio išraiškos pasitelkiant universalias idėjas. Mitologinės prasmės ir atmintys. Asmeninės atminties ir istorinės atminties ženklai. Atminties asmeniškumo (žmogaus) ir visuotinumo (įvykių) prasmės. Balansavimas tarp praeities ir dabarties, simbolinių idėjų metaforos. Mitai tikrovėje kaip menininko savianalizės, savirefleksijos atspindys. Kontraversiški kalbėjimo būdai.

 

Kvadrienalės parodos bus pristatytos 8-ose erdvėse:

2019 m. balandžio 11 d. – gegužės 6 d. LDS Arkos dailės galerijoje (Aušros Vartų g. 7, Vilnius);

2019 m. balandžio 11 d. – gegužės 6 d. LDS Pamėnkalnio galerijoje (Pamėnkalnio g. 1, Vilnius);

2019 m. balandžio 11 d. – gegužės 6 d. Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius);

2019 m. balandžio 11 d. – gegužės 6 d. LDS Šv. Jono gatvės galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius);

2019 m. balandžio 19 – gegužės 12 d. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre (Didžioji vandens g. 2, Klaipėda);

2019 m. balandžio 23 d. - gegužės 16 d. „GalerijaXX“ (Laisvės a. 7, Panevėžys);

2019 m. balandžio 24 d. – gegužės 18 d. LDS Meno parko galerijoje (Rotušės a. 26, Kaunas);

2019 m. balandžio 30 d. – gegužės 25 d. Vilniaus grafikos meno centro galerijoje „Kairė-dešinė“ (Latako g. 3, Vilnius).

 

Daugiau informacijos: Evelina Januškaitė-Krupavičė, evelina@ldsajunga.lt, +370 671 90710

 

Projekto organizatorius: Lietuvos dailininkų sąjunga

Partneriai: Dailininkų sąjungos galerija, Vilniaus grafikos meno centras, Šv. Jono gatvės galerija, Arkos dailės galerija,
Klaipėdos galerija, Meno parkas, GalerijaXX, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija.

 

Paraiškos priimamos iki kovo 3 d.

LDS galerijos ir Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (Vilnius-Kaunas-Klaipėda-Panevėžys)
2019 04 11 – 2019 05 25
 
Atgal