Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-01-03

Paroda "JUOZAPAS MILIŪNAS (1933–2016). Tolumos, sutemos... / Tapyba. Kūrybos palikimo fragmentai"

Parodos atidarymas ir knygos pristatymas vyks sausio 8 d., antradienį, 18 val., LDS galerijoje "Arka"
Mintis surengti šią parodą kilo rengiant Juozapo Miliūno kūrybos albumą. Prieš pora metų, bendradarbiaujant su dailininko sūnumi tapytoju Kristijonu Miliūnu, pradėtas tvarkyti šeimai priklausantis dailininko archyvas: aliejinė tapyba, pastelės, etiudai, eskizai, piešiniai, skaidrės, nuotraukos, poezija, prisiminimai, užrašai. Tuomet imtasi sisteminti Juozapo Miliūno kūrybą, pradedant ankstyvaisiais ir baigiant vėlyvaisiais, XX a. 5–6 d-mečiais – XXI a. 1–2 d-mečiais sukurtais, darbais.

Paroda „Tolumos, sutemos...“ – tai vaizdingas pasivaikščiojimas po tapytojo ir dailės pedagogo Juozapo Miliūno kūrybos palikimą, neatsiejamą nuo dailininką supusios aplinkos, jo šeimos, Utenos krašto ir Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklos, kuriai jis ilgą laiką vadovavo, istorijos.

 

Neatsitiktinai parodą lydi knyga „Juozapas Miliūnas. Tolumos. Tapyba. Eilės. Prisiminimai“ (sudarytoja – Rita Mikučionytė, dailininkas ir knygos maketo autorius – Andrius Surgailis), kurią 2018 m. pabaigoje išleido Utenos kraštotyros muziejus. Kūrinių albumas prasideda vasaros, o baigiasi pavasario vaizdais, simboliškai įprasminančiais tapytojo gimimo ir mirties metą. Leidinyje dailininko kūrybos rinkinį, sudarytą iš šeimos archyvo, papildo jo kolegų – Povilo Ričardo Vaitiekūno, Juozo Gecevičiaus, Liudviko Pociaus ir Arvydo Šaltenio – prisiminimai, dailėtyrininkių – Nijolės Nevčesauskienės ir Kristinos Stančienės – įžvalgos.

 

Parodoje, kaip ir knygoje, pristatoma plačiašakė Juozapo Miliūno kūryba – pastelės, aliejinė tapyba, fotografuotos skaidrės, eilės. Ir eksponuojami, ir reprodukuojami kūriniai, daugiausia gamtos motyvai, atskleidžia dailininko kūrybos procesą ir stiliaus kaitą, pradedant realiais atvaizdais ir baigiant simboliniais vaizdiniais. Šią vaizdų kolekciją prasmingai praplečia Juozapo Miliūno fotografuotos skaidrės – gamtos peizažai, miesto motyvai, kolegų portretai. Ypač netikėtos dvigubos, užtapytos ar kitaip meniškai apdorotos skaidrės. Tai iki šiol mažai žinoma dailininko kūrybos sritis, kuri išryškina autoriaus tapytų paveikslų komponavimo principus ir parodo nuolatines meninių sumanymų paieškas.

Juozapo Miliūno tapytuose peizažuose subtiliausiais spalvų tonais perteikiama šviesa skirtingu paros ir metų laiku. Turbūt mėgstamiausias dailininko kūrinių motyvas – unikalūs Aukštaitijos kraštovaizdžiai, ypač jų toliai vakarop. Šis gamtos slėpiningumas, romantinės nuotaikos, meilė gimtajam kraštui juntama ir dailininko tapytuose paveiksluose, ir jo sukurtuose eilėraščiuose.

 

Parodoje „Tolumos, sutemos...“ ne tik pristatoma Juozapo Miliūno tapybos įvairovė, braižo kaita, peizažo žanro variacijos, bet ir atskleidžiamas jo kūrybos daugiasluoksniškumas, pasaulėvaizdžio lyrizmas.


x x x

 

Juozapas Miliūnas gimė 1933 m. Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Vereikių kaime. 1957–1963 m. jis studijavo tapybą tuomečiame LTSR valstybiniame dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), kur patyrė prof. Antano Gudaičio tapybos įtaką. Tarp dailininko draugų, kolegų ir bendraminčių buvo Rimantas Daugintis (1944–1990), Vincas Kisarauskas (1934–1988), Justinas Mikutis (1922–1988), Petras Repšys, Arvydas Šaltenis, Ričardas Povilas Vaitiekūnas ir kiti. Po studijų dailininkas pradėjo aktyviai dalyvauti respublikinėse ir grupinėse parodose. Nuo 1967 m. Juozapas Miliūnas buvo Lietuvos dailininkų sąjungos narys, nuo 1991 m. Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubo narys. Intensyviai kurdamas (vasaromis – Anykščių r. Gudiškių kaime), tapydamas, rašydamas eiles dailininkas daug metų dirbo pedagoginį darbą. 1974–1998 m. jis buvo Vilniaus Vienožinskio dailės mokyklos direktorius. Mirė 2016 m. Vilniuje, palaidotas Leliūnų kapinėse.

 

Paroda veiks iki sausio 26 d.

 

Parodą iš dalies remia: Lietuvos dailininkų sąjunga, LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba

LDS galerija "Arka", Aušros Vartų g. 7, Vilnius
2019 01 08 – 2019 01 26
 
Atgal