Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-01-30

Alfonso Vincento Ambraziūno biografiją ir kūrybą pristatančios knygos „Dekonstruktyvizmo pradmenys“ sutiktuvės

Knygos pristatymas vyks vasario 12 dieną, antradienį, 17:30 Lietuvos dailininkų sąjungos būstinėje (Vokiečių g. 4/2, Vilnius).

Renginyje dalyvaus knygos autorius – Alfonsas Vincentas Ambraziūnas, knygos leidėjai. 

 

Menotyrininkė Ieva Pleikienė apie knygą:

 

Šiuolaikinis pasaulis, nors gerokai atitolęs nuo gamtos gyvenimo tėkmės, tebėra apspręstas kalendoriaus diktuojamo ritmo. Gruodis – intensyvus metas, kai privalu užbaigti tai, kas pradėta. Tokia ritmika prisidėjo prie Alfonso Vincento Ambraziūno biografiją ir kūrybą pristatančios knygos „Dekonstruktyvizmo pradmenys“ pasirodymo prieš porą savaičių (sudarytoja Eglė Ambraziūnaitė, Marijampolė: Piko valanda, 2018). Skulptoriaus šeimos pajėgomis sukurtas leidinys – svarbus XX a. antrosios pusės dailės istorijos šaltinis, padėsiantis skaitytojui permąstyti ir geriau suprasti to meto meninius sprendimus lėmusius veiksnius, kūrybos inspiracijas ir trukdžius. Jis sudarytas iš dailininko prisiminimų teksto ir reprodukcijų albumo, supažindinančio su visomis kūrybos sritimis: svarbiausiais darbais ir kūrybiniais eksperimentais. Specialistams vertingas išsamus kūrinių sąrašas.


Ambraziūnas priklauso tarpukario Lietuvoje gimusių, sovietmečiu kūrusių ir atkurtoje nepriklausomoje valstybėje tebekuriančių dailininkų kartai. „Griūvančio ir vėl besikeliančio pasaulio aidas – pagrindinis leitmotyvas, lydėjęs mano gyventą intensyvų permainų laiką“ –pradeda jis prisiminimų tekstą. Tai mintis įrėminanti ne tik asmeninius atsiminimus, bet daug platesnį istorinį kontekstą, lėmusį sovietų okupacijoje atsidūrusios Lietuvos visuomenės gyvenimo realijas.


Vaikystėje išgyventos brutalios trauminės karo patirtys, ne mažiau brutalus stalinmečio dvilypumas, aplinkos spaudimas „pamiršti“ tikruosius išgyvenimus ir gyventi menamos gerovės miražuose – tokie faktoriai formavo šią kartą. Kartą, nesiskyrusią nuo kitų kartų poreikiu kurti ir perteikti kūryboje aštriausias savosios patirties aktualijas. Dailininko tekstas padės tiksliau interpretuoti jo kūrybą, atskleis kas lėmė meninės kalbos pasirinkimus. Jame daug pikantiškų detalių. Daug dėmesio skirta šiandien ypač aktualiai įpaminklinimo temai – IX forto memorialo konkurso ir projekto realizavimo istorija, apžvelgiama iš autoriaus pozicijų – įdomus ir vertingas liudijimas. Knyga – sveikintinas dailininko kūrybos dokumentavimo pavyzdys, suteikiantis galimybę susipažinti su ja kiekvienam susidomėjusiam.

Lietuvos dailininkų sąjungos būstinė (Vokiečių g. 4/2, Vilnius).
2019 02 12, 17:30
 
Atgal