Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-04-30

Eglės Ulčickaitės kūrybos paroda "Fragmentai"

Paroda atidaroma gegužės 8 d., trečiadienį, 18 val., LDS galerijoje "Arka"
Svarsčiau, kaip šią parodą pristatyti kitais žodžiais, nei tie, kuriuos jau esu sakiusi ar rašiusi apie savo kūrybą. Tačiau supratau, jog negaliu ištrinti iš galvos sakinių, per laiką įsirašiusių atmintyje tarsi maldos. Svarsčiau, kaip nekartoti, jog kūryboje apmąstau laik(inum)o patyrimo, atminties, tikrovės daugialypumo temas, jog tapydama analizuoju būsenas, kurias sukelia susidūrimas su daiktinėmis esamojo laiko nuorodomis į praėjusį laiką. Bet ar galima nekartojant surasti naujus žodžius? Galų gale – juk kiekviena kartotė šiek tiek modifikuoja originalą – net jei jų struktūriniai elementai tapatūs, tai dar nereiškia, kad naujos sąlygos netampa prielaida sintezei.

Mintyse apžvelgdama savo kūrybą ir bandydama atsekti, kaip atsirasdavo paveikslai ir žodžiai apie juos, pastebiu du besikartojančius veiksmus – rinkimą ir konstravimą. Konstruoju paveikslus iš to, ką matau prieš akis, iš sąmonėj, atminty įstrigusių vaizdinių, eskizų, iš fotografijose užfiksuotų vaizdų, iš kultūrinio maisto. Šį tekstą irgi konstruoju – iš užrašuose padrikai išsibarsčiusių žodžių, jau sukonstruotų tekstų, savų ir svetimų minčių, iš pokalbių nuotrupų. Tiesa, kiekvienas menininkas, mokslininkas ar detektyvas vienaip ar kitaip atlieka šiuos rinkti-konstruoti veiksmus. Juos atlieka netgi nieko bendra su pastarosiomis sritimis neturintis žmogus: žmonės kaupia radinius – komodų stalčiuose ar atminties lentynose – iš praeities pėdsakų eiliuoja kas sau kokią odę laikui. Eiliuoja save. Žodžiais, vaizdais, daiktais, kūriniais. Ieško tinkamiausios vietos blankstančių jausenų nuotrupoms patalpinti.


Atmintis išsaugo tik mažą dalį nugyvento laiko.


Fragmentas [lot. fragmentum – nuolauža, skeveldra] – nedidelė visumos dalis, nuotrupa. Žodį „fragmentas“ šios parodos kontekste galima traktuoti daugiaprasmiškai. Parodoje pristatau keletą savo 2012 – 2019 m. kūrybos fragmentų iš tapybos, piešinių, akvarelių, koliažų bei radinių kolekcijų. Dalis kūrinių jau buvo eksponuoti skirtingose parodose, o kita dalis – niekada nerodyta. Norėjau kūrybos nuotrupas sujungti į vienį. Tačiau ne tiek susiedama jas pagal kokį nors principą, o kaip tik parodydama, jog tas vienis – nuosekliai kūryboje nagrinėjamos idėjos – visgi yra daugis. Siekiau, kad paskiros parodos dalys, nors ir būtų galima atsekti jas veikiant tarsi etapus, persidenginėtų ir sluoksniuotųsi, o kartais – pasikartotų. Būtent netapataus kartojimosi įspūdžių fragmentai yra tai, ką kūryboje bandau artikuliuoti kaip laik(inum)o patirtį.


Tapybinėje plotmėje mane domina medžiaginė aplinka: daiktai, interjerai – vietos, kurias aplink save tveria, perdirba ir palieka žmogus. Didžiausią dėmesį skiriu kintančiai, utilitarinę reikšmę prarandančiai tos aplinkos daliai. Laiką tapyba bandau užčiuopti per tebeesantį, bet kitaip funkcionuojantį daiktą, jo reikšmės skirtumą. Motyvus kūrybai dažniausiai telkiuosi iš kasdienės aplinkos. Tapybą traktuoju kaip daugiasluoksnio sociokultūrinio konteksto tyrimą. Sekant buvusio laiko pėdsakais, renkant juos kaip įkalčius ar įvykių skeveldras, galima rekonstruoti – kad ir įsivaizduojamai – praeities įvykių scenarijų. Tapybos mediją šiuose ieškojimuose tapatinu su faktų – sąmonės dirbinių kūrimu. Tapydama tarsi skolinuosi praėjusio laiko fragmentus, laiko nuotrupas – kad sukurčiau beformei dabarties erdvei struktūrą, kad praeities laiko virsmas dabartimi įgautų stuburą. Įsivaizduoju, jog taip įmanu užpildyti aiškesnio dabarties suvokimo stoką.


EGLĖ ULČICKAITĖ, 2019

 

Eglės Ulčickaitės paroda „Fragmentai“ galerijoje „Arka“ veiks iki gegužės 28 d.


Galerija atvira: II-V 12-19, VI 12-16

 

www.arkagalerija.lt


Galerijos kūrybinę programą iš dalies remia: Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros taryba, LR Kultūros ministerija.

 

iliustracija: LUBOS (POPIERINIS LĖKTUVĖLIS),CEILING (PAPER PLANE), fragmentas, 2017, aliejus, dr., oil on canvas, 70x69 cm

 

LDS galerija "Arka", Aušros Vartų g. 7, Vilnius
2019 05 08 - 2019 05 28
 
Atgal