Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-05-03

Įvyko LDS ataskaitinė konferencija

Balandžio 26 dieną Viešbučio „Europa City“ salėje (J. Jasinskio g. 14, Vilnius) įvyko LDS ataskaitinė konferencija 2019.

Joje dalyvavo LDS skyrių sekcijų deleguoti atstovai. Pirmoje konferencijos dalyje dalyvavo 116 LDS narių, antroje – 88 nariai.


Konferencijoje skyrių pirmininkai pristatė trumpas ataskaitas apie savo skyrių veiklą. Daugiau sužinojome, padiskutavome apie Klaipėdos skyriaus veiklą, kurią pristatė Neringa Poškutė-Jukumienė, apie Kauno skyriaus veiklą, kurią aptarė Eugenijus Nalevaika, apie Panevėžio skyriaus veiklą, su kuria supažindino Tomas Rudokas. LDS pirmininkė E. Utarienė pristatė 2018 m. LDS metinių veiklos ir finansinės ataskaitų rinkinį, už kurio patvirtinimą balsavo konferencijos 110 dalyvių, 1 susilaikė, o 5 konferencijos dalyviai balsavo prieš.

 

Su šiuo dokumentu galite susipažinti čia: http://www.ldsajunga.lt/Metines_ataskaitos.

 

UAB „Auditorių profesinė bendrija“ direktorė, auditorė A. Kabokienė pristatė 2018 metų finansinės ataskaitos peržiūrą ir pripažino, jog pažeidimų apskaitoje nėra.


Po pietų pertraukos finansininkė R. Jarutytė papasakojo apie mokesčių pokyčius 2019 m. LDS pirmininkė E. Utarienė pasidalino naujienomis apie kampaniją dėl apmokėjimo dailininkams už parodas, priminė, kad LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu nustatyta, kad turi būti atlyginama už teisę eksponuoti kūrinį, jei kūrinys rodomas komerciniais tikslais ir kvietė dailininkus šia teise naudotis.

 

Konferencijos dalyviai kėlė klausimus, teikė siūlymus, diskutavo. Baigiantis konferencijai LDS pirmininkė padėkojo visiems už palaikymą, konstruktyvius siūlymus ir bendrą darbą.


NUTARTA:


1. Patvirtinti LDS pirmininkės E. Utarienės pristatytą 2018 m. LDS metinę veiklos ir finansinę ataskaitas.
2. Patvirtinti LDS audito peržiūros ataskaitą.
5. Patvirtinti stojamąjį į LDS įnašą – 30 EUR, LDS metinį nario mokestį – 20 EUR, Tarptautinio nario pažymėjimo mokestį – 8 EUR. Senjorams ir Garbės nariams paliekama pasirinkimo teisė nario mokestį mokėti arba ne.
4. Patvirtinti du naujus LDS Tarybos narius vietoj atsistatydinusiųjų: Gediminą Šibonį ir Daivą Ložytę.
6. Patvirtinti keturis naujus LDS Garbės teismo narius vietoj atsistatydinusiųjų: Rūtilį Algirdą Slavėną, Arvydą Pakalką, Liną Kalinauskaitę ir Vytautą Švarlį.
3. Patvirtinti rezoliuciją „Dėl Dailininkų sąjungos patalpų Vokiečių g. 2“.
7. Patvirtinti rezoliuciją „Dėl teisingo atlygio vizualiojo meno kūrėjams už kūrybinį darbą“.
8. Patvirtinti rezoliuciją „Dėl valstybinių pensijų padidinimo ir jų skyrimo didesniam dailininkų skaičiui“.


Redakcinė komisija: Nijolė Tumėnienė, Evelina Januškaitė-Krupavičė.

 

Lietuvos dailininkų sąjungos informacija

 

 

 
Atgal