Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-05-08

Egidijus Radvenskas (keramika) ir Evaldas Ivanauskas (fotografija) Paroda „Laiko asimetrija”

Paroda atidaroma gegužės 9 d., ketvirtadienį, 18 val. Švento Jono Gatvės Galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius).

Dabarties laike esantis pasaulis niekada nėra tapatus praeityje buvusiam pasauliui ir niekada nebus tapatus pasauliui ateityje. Viskas nepaliaujamai kinta ir keičiasi. Nors tai buvo žinoma visada, mokslas tik dabar šiai visatos savybei apibūdinti įvedė specialią sąvoką –termodinaminė laiko asimetrija. Ji nusako sistemų energijos polinkį išsisklaidyti aplinkoje. Kalbant paprasčiau: jei fizikai yra teisūs, tai regimasis pasaulis kažkada suirs ir išsisklaidys. O ar žmogaus minčių energija pavaldi laiko asimetrijai? O gal mums yra numatyti dar kitokie laiko dėsningumai? Mintis apie bendrą parodą kilo, kai pastebėjome šamoto keramikos ir nufotografuoto asfalto paviršiaus vizualinį panašumą. „Laiko asimetrija” yra galimybė kalbėti apie dabartį per apčiuopiamai daiktišką keramikos kūrinį ir apie numanomą ateitį per fotografijų komponavimą.

Švento Jono Gatvės Galerija (Šv. Jono g. 11, Vilnius).
2019 05 09 - 05 30
 
Atgal