Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-07-03

LDS reikalavimu, muziejai paraginti laikytis įstatymo – autoriui turi būti atlyginama už teisę eksponuoti kūrinį, jei kūrinys rodomas komerciniais tikslais

Lietuvos dailininkų sąjunga gavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atsakymą į „Rezoliuciją dėl teisingo atlygio vizualiesiems menininkams“, patvirtintą LDS ataskaitinėje konferencijoje, vykusioje 2019 m. balandžio 26 d.

Lietuvos dailininkų sąjunga gavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atsakymą į „Rezoliuciją dėl teisingo atlygio vizualiesiems menininkams“, patvirtintą LDS ataskaitinėje konferencijoje, vykusioje 2019 m. balandžio 26 d.


LDS rezoliucijoje buvo prašoma imtis veiksmų, siekiant, jog būtų sukurta „teisingo atlygio sistema vizualiesiems menininkams už dalyvavimą parodose ir jų rengimą bei pristatymą visuomenei pirmiausia valstybinėse parodinėse erdvėse, vėliau ir kitose.“ Į šį klausimą tiesiogiai nebuvo atsakyta. Dar 2017 m. spalio 11 d. LR Seimo Kultūros komitete vykusiame posėdyje buvo nutarta, kad Kultūros ministerija kartu su LDS parengs pirmines gaires dėl atlygio vizualiesiems menininkams bei kitų minėtų klausimų sprendimo ir teiks jas Seimo Kultūros komitetui. Deja, iki šiol to neįvyko ir atsakyme į LDS rezoliuciją nerašoma, ar tai ketinama daryti ateityje.


Minėtoje rezoliucijoje (kaip ir ankstesnėse) LDS taip pat kėlė dar vieną problemą, kad šiuo metu galiojančio LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15/ 33 str. realiai neveikia. Įstatyme įvardinta, kad turi būti autoriui atlyginama už teisę eksponuoti kūrinį, jei kūrinys rodomas komerciniais tikslais. LDS dar kartą prašė atsakingų institucijų imtis realių priemonių, kad šis įstatymas būtų vykdomas. Taigi, visgi yra džiugi žinia, nes LR Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė užtikrino, jog „Kultūros ministerija raštu informavo nacionalinius ir respublikinius muziejus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina, apie Lietuvos dailininkų sąjungos keliamus klausimus ir būtinybę nuosekliai vykdyti Autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatas“.


Šiuo metu, kartu su LATGA tiksliname Autorinio atlyginimo tarifus už vizualiųjų menų (tapybos, grafikos, skulptūros, dizaino, fotografijos) kūrinių panaudojimą. Kai tik turėsime patvirtintą rezultatą, būtinai visiems atsiųsime.


Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia dailininkus nesikuklinti ir patiems reikalauti savo teisių įgyvendinimo pagal galiojantį LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą už teisę eksponuoti kūrinį, jei kūrinys rodomas komerciniais tikslais.

 

Lietuvos dailininkų sąjungos informacija

 
Atgal