Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-09-25

Akvarelės kūrinių paroda „AKVAPAUZĖ“ Klaipėdoje

Paroda atidaroma rugsėjo 20 d., penktadienį, Klaipėdos koncertų salės antrame aukšte (Šaulių g. 36, Klaipėdoje).

Lietuvos dailininkų sąjungos (toliau LDS) Klaipėdos skyrius pristato akvarelės kūrinių parodą „AKVAPAUZĖ“. Klaipėda per daugelį metų yra tapusi akvarelės meno plenerų miestu ir šios tradicijos gyvybinga tąsa yra šiųmetinis Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus narių kūrybinis projektas-paroda „Akvapauzė“. Savo akvareles eksponuoja dailininkai: Aurimas Anusas, Kęstutis Balčikonis, Isroildžon Baroti, Romanas Borisovas, Virgilijus Burba, Dalia Čistovaitė, Laima Gedvilaitė, Liuda Liaudanskaitė, Vitalija Petraitytė, Tatjana Simanaitienė, Regina Taurinskienė, Jolanta Vaitkutė. Parodos koordinatorė – Dalia Čistovaitė, kuratorė – Tatjana Simanaitienė.

 

„Akvapauzė“ – tai sudurtinis žodis: akva iš lot. aqua, it. acqua – vanduo, o páuzė iš lot. pausa < gr. pausis — sustojimas, nutraukimas - pertrauka, stabtelėjimas, paliova. Ką kūryboje reiškia pauzė? Tai tarsi sustojimo akimirka, leidžianti rasti naujų įkvėpimo šaltinių. Galime sakyti, kad dailininkai stabtelėjo atsikvėpti, leido sau laisvai improvizuoti viena ar kita tema. Taigi ir šiuometinės akvarelės parodos „Akvapauzė“ kūriniai yra įvairaus turinio bei pasižymi įvairių meninių technikų junginių galimybių raiška. Vieni kūrėjai savo akvareles lieja realistine tradicine menine forma arba tradicijai suteikia pabrėžtą simbolinę prasmę, kiti labiau improvizuoja spalvinėmis dėmėmis, abstrakčiomis sąvokomis, dar kiti tapo akvareles realistiniais architektūros ir peizažo vaizdiniais... Akvarelė ypatinga tuo, kad ja laisvai galima improvizuoti ir pačiu vaizdu, ir spalvų dėmėmis, bei galima išreikšti gilius vidinius savo jausmus – vandeniu ir jame tirpstančiomis spalvomis. Dailininkai akvarelininkai drąsiai reiškia savo menines intencijas tiek kuriamomis temomis, tiek ir kūrinio plastine akvarelės forma. Todėl žiūrovas turi išskirtinę galimybę susipažinti su pačiais įvairiausiais akvarelių lakštais, atliktais įvairomis technikomis bei drąsiais naujų idėjų, vaizdų bei galimybių ieškojimais popieriaus lakšte...

 

Akvarelė gerai žinoma buvo jau senovės Egipte ir jos pagalba ant papiruso ritinėlių buvo kuriami pomirtinio pasaulio vaizdiniai. Vėliau ji išpopuliarėjo Graikijoje, Romoje. Viduramžiais akvarele buvo tapomos Biblijos, puikios Evangelijų miniatiūros. Akvarelė savarankiška tapybos šaka tapo 1804 m., kai Londone buvo įkurta akvarelininkų draugija, kuri po metų surengė savo pirmą akvarelių parodą. 1881 m. Karalienė Viktorija suteikė akvarelininkų draugijai „Karališkosios“ statusą ir akvarelė tapo nacionaline Anglijos tapybos šaka. Akvarelė populiarėjo ne tik senajame Avinjone, bet ir kitose Europos šalyse. Rusų dailininkas Vasilijus Kandinskis 1910 m. nutapė savo pirmą abstrakčią akvarelę. Lietuvoje akvarelė ėmė plisti XX a. pradžioje. Įvairiose parodose akvarelės kūrinius pradėjo eksponuoti Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Antanas Žmuidzinavičius. Ypatingi nuopelnai populiarinant akvarelę tenka tapytojui akvarelininkui Kajetonui Sklėriui, taip pat Jonui Buračui, Antanui Galdikui, Mstislavui Dabužinskui, Kaziui Šimoniui ir kitiems. 1964 m. Lietuvoje buvo surengta pirmoji respublikinė akvarelių paroda Vilniuje.

 

Klaipėdoje viena iš labiausiai pasišventusių akvarelės tapybos technikai buvo dailininkė, tapytoja, pedagogė, organizatorė Renatė Lūšis (1942 – 2014). Ji pirmoji ėmėsi rengti tarptautines akvarele kuriančių dailininkų kūrybines stovyklas-plenerus Klaipėdoje. Pirmasis tarptautinis akvarelės pleneras buvo surengtas 1974 m. ir R. Lūšis tokių kūrybinių akvarelės stovyklų suorganizavo net 39. LDS Klaipėdos skyriaus akvarelistai, pagerbdami kolegės dailininkės ir organizatorės atminimą, išlaiko šią kūrybinę bei organizacinę dvasią ir tęsia akvarelės parodų, projektų ir renginių tradiciją.

Dailininkams linkiu gražios ir sėkmingos parodos, o žiūrovams prasmingos vizualinės patirties.

 

Menotyrininkas, dailininkų sąjungos narys: Petras Šmitas

 

Parodos koordinatorė: Dalia Čistovaitė

Parodos kuratorė: Tatjana Simanaitienė 

 

Paroda veiks iki gruodžio 1 dienos. 

Klaipėdos koncertų salė antras aukštas (Šaulių g. 36, Klaipėda).
2019 09 20 - 2019 12 01
 
Atgal