Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-10-09

Kvietimas: LR Vyriausybės konkursas dėl paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui skulptūrinės-architektūrinės idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo

Projektas ir maketas turi būti pateiktas iki 2020 m. sausio 30 d. 10 val. 00 min.

Konkurso objektas – paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui Antakalnio kapinėse Vilniuje įrengimo projekto idėjos parengimas ir įgyvendinimas. Projekto konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.

 

Projektas ir maketas asmeniškai, per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją turi būti pateiktas iki 2020 m. sausio 30 d. 10 val. 00 min., adresu: Gedimino pr.11, Vilnius, langelis „Dokumentų priėmimas“ ir tel. +370 706 63739 arba +370 706 63707 iškviečiamas Dokumentų skyriaus darbuotojas. Perkančiosios organizacijos darbo laikas nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Projekto pasiūlymai turi būti parengti ir pateikti užtikrinant jų anonimiškumą.

 

Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuris privalo:

- turėti aukštąjį ar jam prilygintą skulptoriaus ar dailininko išsilavinimą;

- per pastaruosius 5 metus būti sukūręs ir įgyvendinęs bent vieną paminklo/skulptūros idėją.

 

Paminklo ir antkapio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir įgyvendinimo paslaugų kaina negali būti didesnė nei 50 000 eurų be PVM. Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2020 m. liepos 1 d.

 

Konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais prizais (premijomis):

I vietos laimėtojui – 2 000 eurų;

II vietos laimėtojui – 1 500 eurų;

III vietos laimėtojui – 1 000 eurų.

 

Detali konkurso sąlygų informacija: http://www.ldsajunga.lt/Konkursai1 (dokumentas „Paminklo ir antkapio Adolfui Ramanauskui-Vanagui skulptūrinės-architektūrinės idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo konkursas“).

 

Kontaktinis asmuo: Vyriausybės kanceliarijos Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus patarėjas Jonas Šniaukšta, tel. 8 706 63704, el. p. jonas.sniauksta@lrv.lt

 
Atgal