Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-11-18

Kalėdiniame ARS VIA aukcione parduodamos lietuviškos kultūros brangenybės

Š. m. gruodžio mėn. 5 d. (ketvirtadienį) Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius) įvyks 11-asis ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcionas.

Nuotraukoje: Abdonas Korzonas Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

 

Aukcionui pateiktus kūrinius bus galima apžiūrėti aukciono kolekcijos parodoje gruodžio 3 – 5 d. (galerijoje ,,Židinys”), taip pat juos galima pamatyti ir ARS VIA aukciono tinklalapyje: http://arsvia.lt/aukciono-katalogas/ bei tarptautinėje aukcionų platformoje www.liveauctioneers.com.


11-ajame ARS VIA aukcione dalyvių lauks daugiau nei 260 meno ir kolekcinių vertybių pozicijų (lotų). Visi aukcione pristatomi kūriniai pagal temas suskirstyti į skyrius: „Vilniaus vaizdai XX a.” „Lietuvos dailė“, „Vilniaus dailės akademija“, „Senosios knygos“, „Istorinė grafika, dokumentai ir rankraščiai“, „Lietuvos fotografija“, „Įvairenybės“.


Aukciono skyriuje „Vilniaus vaizdai XX a.“ pristatomi įspūdingi XX a. tapybos bei grafikos kūriniai, kuriuose atsiveria įdomi bei įvairiapusė mūsų šalies sostinės bei jos apylinkių vaizdų amplitudė: nuo siaurų ir jaukių senamiesčio gatvelių, architektūros objektų iki plačių Vilniaus miesto panoramų. Čia Vilniaus peizažas matomas Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto studentų bei dėstytojų – Ferdinando Ruščico, Stanislovo Roličo, Leono Kosmulskio, Jurgio Hopeno ir kt. taip pat tokių puikiai žinomų dailininkų kaip Jonas Čeponis, Adomas Mendziblockis, Rafaelis Chvolesas ir kt. akimis. Skyrių puošia vilniečio dailininko, Liudomiro Slendzinskio mokinio, Romualdo Varakomskio „Vilniaus madona“ – puikiai atspindinti L. Slendzinskio puoselėtas kūrybos tradicijas. Skyrių praturtina ir Vlado Drėmos grafikos kūrinys „Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios“, romantiškas Vilniaus vaizdas Jono Gintauto –Dzievaltovskio kūrinyje „Misionierių vienuolyno vaizdas nuo Užupio“ ir kt.


Rubrikoje „Lietuvos dailė“ meno mylėtojų lauks Jono Švažo, Elenos Urbaitytės – Urbaitis, Raimundo Šližio, Neemijos Arbit Blato bei kitų žinomų dailininkų darbai. Ypatingas dėmesys skyriuje, bei visame aukcione, tenka trijų kultūrų (Lietuvos, Latvijos bei Amerikos) menininkui, Povilui Puzinui (1907 – 1967). Aukcione pristatomi net trys šio dailininko tapybos darbai, kuriuose – lyriškumu užburiantys pakrantės vaizdai. Pasak, dr. Lijanos Natalevičienės „Lyriškumas ir savotiškas liūdesys, persmelkiantys P. Puzino kūrybą, pasiekiami pasitelkus jausminius pojūčius žadinančius kasdienybės motyvus, kuriant paslaptingą apleistų vietų romantinę atmosferą [...]“. Anot, N. Natalevičienės aukcione pristatomi peizažai – „neginčijamas P. Puzino talento įrodymas, bylojantis apie jo išskirtinį gebėjimą kalbėti kiekvienam žiūrovui suprantama ir į jausminį išgyvenimą orientuota kalba“.


Turtingame knygų skyriuje aukciono dalyvių dėmesio lauks ypač platus senųjų spaudinių pasirinkimas – nuo XVII amžiuje garsiojoje Elzevyrų leidykloje išleistos knygos apie Lietuvą iki retos monografijos apie M. K. Čiurlionį, išspausdintos XX a. pr. Tikroji šio skyriaus puošmena – Nyderlandų mokslininko A. Celarijaus 1659 m. išleista knyga „Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės aprašymas“, iliustruota Europos miestų, tarp jų ir Vilniaus, planais. Iš senosios grafikos skilties galima išskirti net 8 žemėlapius, kuriuose pavaizduota LDK, tarp jų yra ir labai retai pasitaikantis italų kartografo Vincenzo Coronelli Venecijoje 1690–1691 m. išleistas LDK žemėlapis. Šiame skyriuje esančią Bartolomėjaus Lovernė litografiją „Vilniaus panorama iš kapinių pusės 1840 m. vasario 21 d.“ menotyrininkas V. Drėma laikė vienu gražiausių senojo Vilniaus vaizdų. Aukcioną puošia ir nacionalinės reikšmės atradimas – lietuvių poeto Silvestro Valiūno (1789–1831) eilėraščio rankraštis. Tai vienintelis žinomas jo eilėraščio lietuvių kalba rankraštis. Dar vienas unikalus dalykas – tai lietuviškas XIX a. plakatas – antras toks pasaulyje; dar vienas, tik prastesnės būklės, saugomas Čikagos Newberry bibliotekoje. Svarbiam XX a. Lietuvos istorijos įvykiui – Klaipėdos sukilimui 1923 m. atstovauja retas skelbimas trimis kalbomis. Aukciono skyriuje „Lietuvos fotografija“ išsiskiria, be abejo, pirmojo Vilniaus vaizdų fotografo Abdono Korzono nuotrauka „Šv. Petro ir Povilo bažnyčia 1860–1861 m.”. Ji – viena iš penkių žinomų A. Korzono Vilniaus miesto vaizdų nuotraukų.


Vilniaus dailės akademijos auklėtinių kūrybai dedikuotame skyriuje „Vilniaus dailės akademija“ lauks vasariškų gamtos peizažų rinkinys. Tuo tarpu aukciono rubrikoje „Įvairenybės“ pristatoma didelė ikonų kolekcija, sidabrinių votų rinkinys, įvairūs porceliano, sidabro dirbiniai. Skyrių puošia ypatingo grožio bronzinė valdovo Žygimanto Augusto sarkofago formos dėžutė, pagaminta XIX a. viduryje Varšuvoje ir XVIII a. pabaigos siuvinėtas Šv. Stanislovo portretas.

 

Dalyvavimo aukcione taisyklės bei registracijos anketa pateikiamos aukciono ARS VIA tinklalapyje: http://arsvia.lt. Aukciono kūrinių kolekcija internete: http://arsvia.lt/aukciono-katalogas/. Popierinę katalogo versiją įsigyti galima ARS VIA aukciono galerijoje (Dominikonų g. 3, Vilnius).


ARS VIA aukcionas vyks 2019 m. Gruodžio 5 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)


Aukciono kolekcijos paroda:

gruodžio 3–5 d. 12.00–18.00 val.
gruodžio 5 d. 12.00–14.00 val.


Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje
,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)

Papildoma informacija: ARS VIA aukcionas: +37064378688| info@arsvia.lt

Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija ,,Židinys” (Dominikonų g. 15, Vilnius)
 
Atgal