Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-11-27

Bus mokama už kūrinių naudojimą skaitmeninėje erdvėje ir vis daugiau šalių jau moka vizualiųjų menų kūrėjams už parodas

Lapkričio 22–23 dienomis vyko Tarptautinės dailininkų asociacijos Europa (IAA Europe) konferencija ir generalinė asamblėja.

Dusan Kristek nuotr.

 

21-os šalies sąjungų delegatai susirinko Bratislavoje aptarti svarbiausių problemų ir tikslų. Pagrindinė diskusijos asamblėjoje tema šįkart buvo „30 metų po Velvetinės revoliucijos: koncentracija į Europos Sąjungos direktyvą 790 – apie autorines teises skaitmeninėje erdvėje“. Diskusijose dalyvavo delegatė LDS pirmininkė Edita Utarienė ir dalyvės: LDS darbo grupės dėl atlygio už parodas narė, medalių dailininkė Lina Kalinauskaitė bei LDS darbuotoja menotyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikienė. Įgyvendinus ES direktyvą, skaitmeninės vaizdų dalijimosi platformos turėtų mokėti vizualiojo meno atstovams už jų autorinių kūrinių naudojimą.


Lietuvoje, kaip ir daugumoje kitų ES šalių, šią direktyvą perkelti į nacionalinę teisę planuojama kitais metais. Kultūros ministerijoje vyksta darbo grupės posėdžiai, kuriuose dalyvauja LATGA – Lietuvos autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacija. O LATGA‘os taryboje – ir LDS pirmininkė Edita Utarienė su kolega dailininku Broniumi Leonavičiumi. Konferencijoje apie pirmuosius žingsnius, integruojant direktyvą į nacionalinę teisinę sistemą, pranešimus skaitė atstovai iš Vokietijos ir Slovakijos. Direktyvos apžvalgą pristatė Norvegijos kolektyvinio administravimo organizacijos patarėjas tarptautiniais klausimais.


Direktyvoje įteisintas išplėstinio kolektyvinio administravimo mechanizmas, leidžiantis kolektyvinio administravimo asociacijoms sudaryti sutartis su naudotojais ir dėl autorių, kurie joms nepriklauso. 2 skyriaus 17 straipsnis numato, jog turinio dalijimosi paslaugų teikėjai (tokie, kaip Youtube) turės sudaryti licencines sutartis su autorių teisių turėtojais.


3 skyrius įtvirtina autoriaus teisę į proporcingą atlygį sudarant sutartis su leidėjais ar kitais naudotojais. 3 skyriaus 18 straipsnis užtikrina tinkamo ir proporcingo atlygio principą. 19 straipsnis numato skaidrumo pareigą – autoriai bent kartą per metus turėtų gauti naujausią, aktualią ir išsamią informaciją apie jų kūrinių naudojimą, visų pirma apie naudojimo būdus, visas už tai gautas pajamas ir priklausantį atlygį. 20 straipsnyje rašoma, kad autorius galės reikalauti papildomo atlyginimo, jei naudotojas gavo dideles pajamas iš jo kūrinių naudojimo, o autoriaus atlyginimas pagal sutartį buvo neproporcingai mažas.


Generalinės asamblėjos metu buvo vienbalsiai patvirtinta IAA Europa rezoliucija dėl „ES autorinių teisių direktyvos 2019 dėl teisingo, adekvataus ir proporcingo atlygio vizualiojo meno atstovams“ įgyvendinimo Europoje: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai


Lapkričio 21 d. LDS pirmininkė E. Utarienė su kolegėmis L. Kalinauskaite bei A. Mikuckyte-Mateikiene susitiko su 8 šalių atstovais pasidalinti patirtimi bei aptarti svarbiausių procesų, vykstančių šalyse siekiant gerinti kūrėjų socialinę padėtį bei spręsti apmokėjimo klausimus už parodas. Susitikimo metu paaiškėjo, kad jau nemažoje valstybių dalyje šis kūrėjų siekis suprantamas ir palaikomas valdžios institucijų, ne vienoje šalyje apmokėjimo mechanizmas jau veikia arba pradėjo veikti šiemet. Lietuvos dailininkų sąjunga ieško būdų, kaip paspartinti procesus šia linkme Lietuvoje. Klausimas dėl apmokėjimo vizualiųjų menų kūrėjams už parodas taip pat buvo diskutuojamas IAA konferencijos metu ir išlieka vienu svarbiausių ateities tikslų.

 

Visą ES autorinių teisių direktyvą rasite čiahttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=ES


Lietuvos dailininkų sąjungos informacija

 
Atgal