Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2019-12-09

Kvietimas dalyvauti 8-ojoje pasaulio žemaičių dailės parodoje Plungėje ir Telšiuose

Žemaičių dailės muziejus kviečia dailininkus profesionalus ir tautodailininkus dalyvauti 2020 m. liepos 4 – lapkričio 13 d. vyksiančioje VIII Pasaulio žemaičių dailės parodoje.

Žemaičių dailės muziejus Plungė 2020 m. liepos 4 d.

Telšių kultūros centras Telšiai 2020 m. liepos 5 d.

 

Žemaičių dailės parodos pradėtos organizuoti dar Pirmosios Nepriklausomos Lietuvos metais. 1938, 1940 ir 1943 m. Telšiuose kartu su bendraminčiais jas surengė poetas, Žemaičių „Alkos“ muziejaus direktorius Pranas Genys, dailininkai Paulius Augius-Augustinavičius, Telesforas Valius ir kiti.

 

Mintis apie antrąją žemaičių dailės parodą gimė Antrosios Nepriklausomos Lietuvos aušroje. Sąjūdžio įkarštyje užgimusi mintis kas ketveri metai vienyti po pasaulį išsibarsčiusius žemaičių dailininkus ir parodyti jų darbus 1989 m. įsikūnijo į įspūdingą galingai nuskambėjusią dailės fiestą. Jau po keleto metų iš pirmųjų šios meno šventės rengėjų – Algimanto Švažo, Antano Olbuto, Aloyzo Stasiulevičiaus, Rimanto Dauginčio, Viktoro Liutkaus – Pasaulio žemaičių dailės parodų organizacinius rūpesčius perėmė Plungėje, Oginskių rūmuose, įsikūręs Žemaičių dailės muziejus – pirmasis ir vienintelis regioninis dailės muziejus Lietuvoje. Nuo 1994 m. muziejus tapo svarbiu žemaičių dailininkų kūrybos centru. Čia nuolat rengiamos ir eksponuojamos žemaičių dailininkų parodos, menininkų pristatymai, kaupiamas ir populiarinamas Lietuvoje bei išeivijoje kūrusių, kuriančių dailininkų palikimas.

 

8-OSIOS PASAULIO ŽEMAIČIŲ DAILĖS PARODOS TEMA – „PRISIMENANT ŽEMAITIJĄ“

VIII Pasaulio žemaičių dailės paroda, vyksianti 2020 m. liepos 4 – lapkričio 13 d., skiriama žvilgsniui į Žemaitiją, kaip atminties vietą. Kviečiame dailininkus savo darbuose permąstyti, akcentuoti, atskleisti atminties vaizdinius ir vietas, kurie tapatinami ar betarpiškai siejami su Žemaitijos, kaip istorinio, etninio, kultūrinio regiono, reprezentacija.

 

PARODOS EKSPOZICIJOS

2020 m. liepos 4 d. Profesionalioji dailė – Žemaičių dailės muziejuje, Plungėje.

2020 m. liepos 5 d. Tautodailės ekspozicija – Telšių rajono savivaldybės kultūros centre, Telšiuose.

 

PARODOS SĄLYGOS

Parodai teikiami darbai, pageidautina, turi atitikti parodos idėją bei temą „Prisimenant Žemaitiją“ ir turi būti sukurti ne anksčiau kaip 2016 m.
Prioritetas teikiamas profesionaliai parengtiems darbams, susijusiems su Žemaitijos tematika.

Parodoms keliami šie reikalavimai: autoriaus profesionalumas, parodos darbų (kūrinių) kultūrinė, meninė vertė, šiuolaikiškas darbų pateikimas. Parodai pateikiami kūriniai turi būti tinkamai paruošti eksponuoti.

Užpildytos paraiškos (Žr. DALYVIO ANKETA: http://www.ldsajunga.lt/Konkursai1) su autorių ir darbų nuotraukomis priimamos iki 2020 m. balandžio 1 d. el. paštu infozdm@gmail.com arba adresu: Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 3A, LT 90113, Plungė.

Darbus prašome pateikti iki gegužės 15 d.

Pasibaigus eksponavimo laikui, darbai autoriams grąžinami tokiu pat būdu, kokiu buvo pristatyti į parodą.

 

KONTAKTAI

Dėl profesionaliosios dailės ekspozicijos papildomos informacijos galite teirautis el. adresu arba skambinti

tel. (8 448) 52781, kontaktinis asmuo – Žemaičių dailės muziejaus vyr. dailininkė-dizainerė Jūratė Motužienė (I–V 8–17 val.), infozdm@gmail.com. Adresas: Žemaičių dailės muziejus, Parko g. 3A, LT 90113 Plungė.

Dėl tautodailės ekspozicijos papildomos informacijos galite teirautis: Telšių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Linas Ulkštinas, tel. (8 444) 68996, 8 612 24746, info@telsiukultura.lt arba Telšių rajono savivaldybės kultūros centro etnografė, EKGT specialistė Žemaitijos regionui Sigita Dacienė, tel. 8 676 35164, s.daciene@gmail.com. Adresas: Respublikos g. 18, LT 87333 Telšiai.

 

Informacija internete www.zdm.lt


Organizatoriai:

Žemaičių dailės muziejus

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

 

 

Partneriai

Lietuvos dailininkų sąjunga

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrius

Žemaitijos etninės kultūros globos taryba

Plungės atviras jaunimo centras

VšĮ „Kūrybinės laboratorijos“

 
Atgal