Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-02-13

IAA Europa Vykdomojo komiteto posėdis Stokholme

2020 m. vasario 6 d. Stokholme (Švedijoje) vyko Tarptautinės dailės asociacijos (IAA Europa) Vykdomojo komiteto posėdis, o 7 d. neformalus susitikimas, kuriame smulkiau aptarti atskiri klausimai, tarp jų, kaip paspartinti atlygio už parodas įdiegimą atskirose šalyse. Į Stokholmą vyko IAA Europos Vykdomojo komiteto narė LDS pirmininkė E. Utarienė. Komitetą sudaro 9 nariai (iš Graikijos, Norvegijos, Lenkijos, Slovakijos, Vokietijos, Suomijos, Danijos, Švedijos ir Lietuvos). Viso IAA Europa vienija 35 šalis. Šiame Vykdomojo komiteto posėdyje išrinkta ir patvirtinta IAA prezidentės Andrea Křístek Kozárová (Slovakija) pavaduotoja Norvegų vizualiųjų menų asociacijos vadovė Hilde Tørdal.


Posėdyje detaliai svarstyta IAA Europos finansinė situacija, „Kopinor“ dotacija 2019 m. - finansavimas ir apskaita. Aptarta IAA Europos konferencija, vykusi Bratislavoje 2019 m. lapkritį bei jos rezultatų perdavimo strategija. Pradėta ruoštis IAA 16-ajai Europos generalinei asamblėjai Suomijoje š. m. rudenį, kurios pagrindinė tema vėl bus „Parodų apmokėjimas Europoje“. Į asamblėją nutarta pakviesti Europos muziejų asociacijos atstovus, nes būtent valstybiniai muziejai yra tos institucijos, kurios daugelyje šalių moka dailininkams už parodas. Taip pat planuojama pakviesti Europos Meno studijų atstovybės studentus, nes atlygio už parodas informaciją turime skleisti ir tarp studentų, kad jie jau besimokydami žinotų, jog kūrybinis darbas turi būti apmokamas. Taip pat, nutarta ieškoti finansinių galimybių į asamblėję Suomijoje pasikviesti svečius iš JAV, kur sėkmingai įdiegta apmokėjimo už parodas sistema. Buvo pritarta LDS pirmininkės pasiūlymui paruošti kreipimąsi nuo IAA Europa Vykdomojo komiteto atsakingoms nacionalinių šalių valdžios institucijoms paraginant nedelsti ir įteisinti apmokėjimą už parodas vizualiųjų menų kūrėjams savo šalyse.


„Culture Action Europe“ (CAE) Generalinėje asamblėjoje 2020 m. birželio mėn. Briuselyje Tarptautinę dailės asociaciją atstovaus 2020 metų IAA generalinės asamblėjos organizatorius, Suomijos menininkų asociacijos pirmininkas Teemu Mäki. (CAE - asociacija („menininkų ir politikų tinklas“), sprendžianti meno ir kultūros politikos klausimus ES.


IAA Europa Vykdomojo komiteto posėdyje taip pat aptarta žmogaus teisės į meninės raiškos laisvę analizė, pagrįsta teisinės ir politinės raidos stebėjimu bei atskirais meninės laisvės pažeidimų atvejais Europoje per pastaruosius dvejus metus. Kalbėta apie dvišalį bendradarbiavimą tarp IAA narių visame pasaulyje, aptarta galimybė dėl individualios narystės Pasaulio dailės asociacijoje bei dalintasi mintimis daugeliu kitų klausimų.


Lietuvos dailininkų sąjungos informacija

 
Atgal