Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2020-03-30

LDS ATVIRUKŲ KONKURSAS

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

Korona viruso pandemija mus atskyrė nuo draugų ir mums įprasto gyvenimo būdo.
Lietuvos dailininkų sąjunga (toliau LDS) siūlo nepasiduoti liūdnoms mintims ir sudalyvauti atvirukų konkurse.
Atvirukai būtų skirti parodyti ir pabrėžti LDS kaip kūrybišką, solidžią, šiuolaikišką, kartu gilias tradicijas turinčią organizaciją.
Kurdami atvirukus galite pasinaudoti savo jau sukurtais kūriniais, jų fragmentais ar sukurti visiškai naują kūrinį. Taip pat galite panaudoti pridedamą nuotrauką, jos fragmentus (dėkojame gerb. V. Ilčiukui už nuotrauką, kurią nufotografavo LDS užsakymu su galimybe naudoti ją LDS tinklalapyje bei kitur, laisvai ją interpretuojant).
 


KONKURSO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR KONKURSO TIKSLAI
1. Lietuvos dailininkų sąjungos narių atvirukų konkursas organizuojamas siekiant parodyti ir pabrėžti LDS kaip kūrybišką, solidžią, šiuolaikišką, o kartu ir gilias tradicijas turinčią organizaciją.
2. Atvirukai kuriami pasirenkant vieną ir/arba abi nurodytas temas:
2.1 „Lietuvos dailininkų sąjungai 85“;
2.2. Laisva tema, atspindinti Lietuvos dailininkų sąjungos kaip organizacijos esmę arba tiesiog atvirukas skirtas Lietuvos dailininkų sąjungai ir jos nariams.

 

II. LAIKAS IR DALYVIAI
1. Konkursas vyksta nuo 2020 kovo 30 d. iki balandžio 19 d. imtinai.
2. Konkurse gali dalyvauti tik LDS nariai.

 

III. REIKALAVIMAI DARBAMS IR JŲ PATEIKIMAS
1. Kiekvienas dalyvis gali pateikti iki 3 kūrinių abiems temoms pasirinktinai (t.y. vienai temai iki 3 ir/arba kitai temai – iki 3).
2. Atvirukuose privalo būti panaudotas LDS logotipas (http://www.ldsajunga.lt/Logotipai).
3. Atvirukai pateikiami JPG formatu.
4. Kūriniuose neturi būti įkomponuota autorių vardų, pavardžių, logotipų.
5. Gali būti naudojamas Lietuvos dailininkų sąjungos pavadinimas, žodžiai, susiję su kūryba ir panašiai.
6. Kūriniai siunčiami el. paštu info@ldsajunga.lt iki 2020 m. balandžio 19 d.imtinai.
7. Siunčiant kūrinius, būtina pateikti el. paštu raštišką sutikimą, tie, kurie sutinkate, kad:
7.1. kūriniui laimėjus prizinę vietą, sutinkate, kad kūrinys būtų publikuotas svetainėje www.ldsajunga.lt, LDS Facebook ir Instagram paskyrose bei esant galimybėms atspausdintas.
7.2. bet kuriuo atveju sutinkate, kad kūrinys (-iai) būtų publikuotas (-i) svetainėje www.ldsajunga.lt, LDS Facebook ir Instagram paskyrose bei esant galimybėms
atspausdintas (-i).

 

 

IV. DARBŲ VERTINIMAS
1. Kūrinius vertina konkurso organizatorių sudaryta vertinimo komisija.
2. Kūriniai turi būti originalūs (svarbu estetinė ir vizualinė kūrinio kokybė).
3. Konkurso nugalėtojai – I, II, III, IV, V vietos – bus apdovanoti LDS arba LDS leidyklos išleistomis knygomis (meno albumai, kiti leidiniai). Taip pat, derybų būdu sutarus abiems pusėms priimtinas sąlygas, iš laimėjusiųjų prizines 5 vietas bus atsirinktas vienas ir/arba du atvirukai, kurie bus įgyvendinti (atspausdinti).
Psb.: nebūtinai I-os vietos laimėtojo (-os).
4. Kūriniai nevertinami, jei neatitinka konkurso nuostatų.
5. Informacija apie konkurso nugalėtojus bus paskelbta ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 24 d. svetainėje www.ldsajunga.lt ir LDS facebook paskyroje.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso dalyviai yra atsakingi už kūrybinių darbų autorystę.
2. Konkurso nuostatai esant reikalui gali būti pildomi ir keičiami.


Konkursą organizuoja Lietuvos dailininkų sąjunga, Vokiečių g. 4/2, LT-01130, Vilnius
Esant klausimams, prašome kreiptis: tel. Nr + 370 673 34465, tel. Nr +370 602 32220, el. p. info@ldsajunga.lt

 

V. Ilčiuko nuotrauka konkursui

 

 

LDS informacija

 

 
Atgal