Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2016-04-11

Vaidoto Žuko reljefų paroda „60 votų“

Paroda atidaroma balandžio 17 d., 11.30 val., Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčios dešiniojoje navoje
Autorius vėl grįžta į savo gimtąjį miestą (g. 1956 m.). Iš Vilniaus Bernardinų perkeltą parodą šį pavasarį rengia Kauno pranciškonų gvardijonas Saulius Paulius Bytautas. Oficialiai dar neatidaryt parodą pirmas aplankė Kauno arkivyskupas t. Lionginas Virbalas.

Sostinėje gyvenantis V. Žukas jau 40 metų dirba įvairiais žanrais, kuria aliejinę, mineralinę ir freskų tapybą, grafiką, keramiką, koliažus. Yra surengęs pusšimtį autorinių parodų Lietuvoje, Suomijoje, Vokietijoje, Italijoje, Belgijoje. Jo kūrybos įsigiję Lietuvos ir JAV muziejai. V. Žukas paskutiniais metais dalį savo kūrybinio laiko praleidžia Europoje (Belgijoje, Vokietijoje), dalį savo meno studijoje Aukštaitijoje. Pernai Alantos dvare įkurta nuolatinė „Vaidoto Žuko meno galerija“ (www.zukasalanta.lt).

 

Rašydamas apie naujausią V. Žuko reljefų parodą „60 votų“ bei jos įkvėpimus, Vilniaus pranciškonas žurnalistas Julius Sasnauskas atskleidė šių malonės ženklų-votų platesnį kontekstą: „Ko tik neatrandi votų dėlionėse! Sidabrinės ir auksinės širdys, kojos, rankos, ausys, akys, torsai, suvystyti kūdikiai, plokštelės su stovinčiom ar klūpančiom figūrom, arkliai, karvės, garvežiai ir automobiliai, brangūs moteriški papuošalai, ordinai ir medaliai. V. Žuko šamotiniai votai, žinoma, kas kita. Jis prisivaikščiojęs ir prisiaikčiojęs po šimtus bažnyčių Lietuvoje ir svetur, prisižiūrėjęs iki valiai sakralaus meno pavyzdžių. Visa tai nuo pat pradžių kaip motyvas, spalva ar metafora lydi dailininko kūrybą. Jo votai – dar vienas to seno, ištikimo prisirišimo aidas. Bet anas klasikinis įrodymas ar liudijimas čia taip pat nejučia atsiranda. Ne veltui parodai jis parinko lygiai šešiasdešimt votų – tiek, kiek šią vasarą bus nugyvenęs žemiškų metų. Padėka, nusilenkimas už dovanotus metus ir visą jų turinį? Tikinčiojo noras nepamiršti, kas rikiuoja mūsų dienas, kam esi skolingas už talentą ir kitas malones?...“.

 

Ekspozicija „60 votų“ Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje bus oficialiai atidaryta balandžio 17 d. po sekmadienio Mišių. Lankymas kasdien nuo 9 iki 17 val.
 

Kauno Šv. Jurgio kankinio bažnyčia
 
Atgal