Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2016-12-21

Dėl atviro konkurso Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio įprasminimo medalio idėjai ir modeliui sukurti

2016 m. gruodžio 19 d., LDS būstinėje vyko konkurso Komisijos posėdis
Posėdžio metu buvo atidarytos pakuotės su konkursui pateiktais gipsiniais modeliais. Komisija, įvertinusi visus konkursui pateiktus modelius, nustatė, jog konkursui pateikti modeliai neatitiko konkurso nuostatų ir prizinių vietų neskyrė. Konkursas laikomas neįvykusiu.

Posėdyje dalyvavo šie Komisijos nariai: projekto ekspertas – konsultantas – LDS ir Tarptautinės medalių federacijos (International Art Medal Federation – FIDEM) narys, LDS medalininkų sekcijos pirmininkas Antanas Olbutas, Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus vedėja Dalia Grimalauskaitė, numizmatas, Lietuvos medalininkystės tyrinėtojas, Lietuvos banko vyresnysis specialistas, knygų apie medalius sudarytojas Vincas Ruzas, LR Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus patarėja Janina Krušinskaitė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus mokslo darbuotoja, Lietuvos dailės istorikų draugijos narė dr. Neringa Markauskaitė, LR Vyriausybės viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas Linas Vingelis, LDS nariai, skulptoriai Leonas Pivoriūnas, Rytas Jonas Belevičius. Posėdžio sekretorė: Evelina Januškaitė-Krupavičė.

 

Vokai su autorystės identifikacija nebuvo atplėšti. Komisija, atsižvelgusi į konkurso svarbą bei pateiktų projektų meninę vertę pasiūlė konkursą pratęsti. Reziumavusi pateiktų projektų kontekstą, Komisija suformulavo rekomendacijas konkurso dalyviams.


Vieni konkursui pasiūlyti darbai Komisijos buvo atmesti kaip idėjos ir pateikto vizualinio turinio prame neatitikę konkurso nuostatų. Pagal konkurso taisyklių 2.2 punktą (konkurso tikslas – iš konkursui pateiktų projektų atrinkti įtaigiausius, originaliausius, atitinkančius konkurso koncepcinį pagrindą, medalio kūrimo reikalavimus formos ir turinio prasme, plastiškiausius, labiausiai atspindinčius konkurso objekto temą ir fundamentalų istorinį pagrindą idėjinius pasiūlymus bei gipsinius konkursui teikiamų projektų medalių dvipusius modelius), Komisija turėjo atrinkti „labiausiai atspindinčius konkurso objekto temą ir fundamentalų istorinį pagrindą idėjinius pasiūlymus“, tačiau įvertinus pateiktus projektus tokie projektai nebuvo išskirti. Pagal 2.4 punktą (Šiuo projektu įgyvendinama pamatinė „Atkurtai Lietuvai 100“ programos idėja – kūryba, dalijimasis, atsakomybė, bei vizualizuojamas pagrindinis programos šūkis „Įkvėpti ateities“. Pagrindinis siekis - istorinės ir kultūrinės atminties įamžinimas, išsaugojimas ir sklaida), konkursui pateikta idėja turėjo atliepti „įgyvendinamą pamatinę „Atkurtai Lietuvai 100“ programos idėją – kūryba, dalijimasis, atsakomybė, vizualizuojamą pagrindinį programos šūkį „Įkvėpti ateities“ bei pagrindinį siekį - istorinės ir kultūrinės atminties įamžinimas, išsaugojimas ir sklaida“. Komisijos nuomone, šių sąlygų neatitiko projektų pasiūlymai, pažymėti Nr. 122016, 201612, 194820 bei 192612. Toliau šiais numeriais pažymėti projektai nebuvo svarstomi.


Kiti konkursui pateikti projektai turėjo tam tikrų, daugiausia techninių, neatitikimų konkurso sąlygoms (idėjine prasme buvo įvertinti kaip atitinkantys projekto tikslinę idėją), todėl Komisija parengė bendro pobūdžio rekomendacijas dalyviams, kurie, atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, gali tobulinti savo pateiktas idėjas ir siūlyti jas dar kartą, t.y. jei konkursas bus pratęstas, dalyvauti jame su ta pačia tematine idėja jiems neužkertamas kelias, tačiau privalo būti ištaisyti techniniai neatitikimai. Dalyvauti pratęstame konkurse turės teisę ir dėl idėjos ir pateikto vizualinio turinio atmesti kandidatai (autorystė vertinimo metu ir po jo nebuvo atskleista), tačiau konkursui jie turės pateikti sąlygas atitinkančius projektus (naujas idėjas).


Konkursui projektus pateikę kandidatai savo darbus gali atsiimti iki 2017 m. sausio 20 d. LDS būstinėje, adresu Vokiečių g. 4/2, Vilnius.


Konkurso vertinimo komisijos suformuluotos bendro pobūdžio pastabos (dėl kurių konkursas paskelbtas neįvykusiu) ir rekomendacijos konkurso dalyviams:


• Meninė teikiamo projekto idėja turi vizualizuoti pamatinę programos „Atkurtai Lietuvai 100“ idėją – kūryba, dalijimasis, atsakomybė. Turi būti konceptualizuojamas pagrindinis programos šūkis „Įkvėpti ateities“ bei įgyvendintas pagrindinis siekis - istorinės ir kultūrinės atminties įamžinimas, išsaugojimas ir sklaida. Konkursą gali laimėti tik visuotinę Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio idėją pristatantis projektas;


• Rekomenduojama dar kartą labai gerai perskaityti konkurso nuostatus ir jais vadovautis;


• Konkursui pateikti apibendrintą temos vizualizaciją, neskiriant medalio konkrečioms asmenybėms, institucijoms, projektams. Jei medalyje vaizduojama simbolika ar įrašai, priskiriami konkrečiam Valstybės veikėjui ar institucijai, šie įrašai ar simbolika neturi būti pagrindiniai ir dominuojantys;


• Medalyje dominuojantis užrašas turi atitikti konkurso objekto sąlygą - Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio įprasminimas. Rekomenduojama vengti dviprasmiškų pavadinimo interpretacijų, paisyti lietuvių kalbos kultūros ir gramatikos taisyklių, vengti politiškai nekorektiškų įrašų;


• Stengtis laikytis nuoseklumo komponuojant įrašus (kad būtų aiškiai suvokiama, kaip įrašai turi būti skaitomi ir pan.);


• Stengtis laikytis heraldinių ir anatominio figūrų vaizdavimo principų (net jei vaizduojamas objektas yra stilizuojamas);


• Vengti labai konkrečių, tačiau tiesiogiai su tema nesusijusių pašalinių vaizdinių, teminių motyvų;


• Konkursui turi būti pateiktas ne tik gipsinis modelis, bet ir idėjinis projekto eskizas, kaip tai numato taisyklių 4.3.1. punktas. Idėjinis eskizas turi būti grafiškai pateikta projekto idėja bei galimi kiti variantai (galbūt kandidatui būtų pasiūloma atlieti kitą idėjinį modelį, kuris dalyvautų konkurse);


• Kandidato siūlomo projekto aprašas (koncepcija) turi būti pateiktas pakuotėje atskirai (ne užklijuotame voke). Prie koncepcijos aprašo negali būti jokių kandidatą identifikuojančių ženklų, ypač – pavardės. Konfidenciali informacija turi būti atskirame užklijuotame voke, o ne kartu su projekto idėjos aprašu;


• Projektui suteikiamas identifikacinis kodas turi būti iš 6 skaitmenų.

 

Komisija pateikė siūlymą pratęsti konkursą iki 2017 m. kovo 1 d. ir skelbti II konkurso etapą. Deja, šis siūlymas dėl atitinkamų juridinių procedūrų negali būti patvirtintas Lietuvos kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus. Esant galimybei kitais metais pratęsti konkursą ar skelbti jį iš naujo, apie tai informuos Lietuvos dailininkų sąjunga.

 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems konkurse,

 

Sekite naujienas,

Lietuvos dailininkų sąjunga
 

 
Atgal