Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-01-13

Dėl paramos gavėjo statuso suteikimo

Paraiškos dėl paramos gavėjo statuso suteikimo priimamos iki vasario 20 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo nuostatomis, fiziniai asmenys, kuriems Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, turi teisę tapti paramos gavėjais.

Teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

 

Meno kūrėjai gautą paramą gali panaudoti tik meno kūrybai, kaip tai apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme.

 

Meno kūrėjų prašymus suteikti paramos gavėjo statusą priima Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Prašymai suteikti paramos gavėjo statusą yra priimami kasmet sausio 1 d. - vasario 20 d. (imtinai).

 

Meno kūrėjas, siekiantis įgyti paramos gavėjo statusą, Kultūros ministerijai pateikia:

1. prašymą suteikti paramos gavėjo statusą, kuriame nurodoma informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas) ir sutikimas skelbti asmens vardą ir pavardę bei unikalų 8 skaitmenų paramos gavėjo identifikacinį kodą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.

 


Daugiau informacijos apie dokumentų priėmimą, nagrinėjimą ir tvarkymą rasite Paramos gavėjo statuso suteikimo fiziniams asmenims taisyklėse. Kartu su Prašymo forma jas galite rasti čia.

 

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionaliojo meno skyriaus patarėja Justė Sviderskytė Tel. (8 5) 219 3581 El. p. juste.sviderskyte@lrkm.lt


_____________________________________________________________
UŽPILDYTĄ PRAŠYMO FORMĄ IR ASMENS DOKUMENTO KOPIJĄ REIKIA PRISTATYTI Į KULTŪROS MINISTERIJĄ (BASANAVIČIAUS G. 5, VILNIUS), KANCELIARIJOS SKYRIUI.


TAIP PAT GALIMA SIŲSTI INFORMACIJĄ PER LIETUVOS PAŠTĄ AR SIŲSTI SKENUOTAS KOPIJAS ELEKTRONINIU ADRESU: dmm@lrkm.lt.


ĮSITIKINKITE, KAD PRAŠYMO FORMOJE NURODYTI KONTAKTAI BŪTŲ TEISINGI, KAD KULTŪROS MINISTERIJOS DARBUOTOJAI GALĖTŲ SU JUMIS SUSISIEKTI.

2017 01 01 - 2017 02 20
 
Atgal