Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-04-10

Alfonso Šuliausko miniatiūrų paroda ir kūrybinis vakaras

Paroda atidaroma balandžio 12 d., 17.30 val., LDS būstinės parodų salėje
“Keliais žodžiais apibendrinant A. Šuliausko kūrybos pagrindinius bruožus, pirmiausiai tenka pažymėti dėmesį žmogui, žmogaus vidiniam ir išoriniam grožiui. Nemažai vietos užima istorinė tematika, vienuose darbuose turinti daugiau iliustratyvų, kituose simbolinį skambėjimą, taip pat gamta, jos grožis ir nuotaikos.

Akivaizdus nuolatinis ieškojimas, pastangos kiekvienam darbui surasti savitą, tinkamiausią sprendimo būdą. Būdingiausi šio dailininko bruožai, tai darbštumas ir nuolatinis palaipsnis meistriškumo augimas”.

Adelbertas Nedzelskis

“Gerai jausdamas medžiagų specifiką, vykusiai išnaudoja jų plastines ir spalvines savybes. Kurdamas darbus, dailininkas vadovavosi meninių krypčių ieškojimais bei savais meninės išraiškos atradimais”.
Bronius Leonavičius

Dailininkas Alfonsas Šuliauskas gimė 1938 m. Alytaus rajone. 1956 m. baigęs Druskininkų vidurinę mokyklą, įstojo į Valstybinį dailės institutą, kurį baigė 1963 m. ir pradėjo dirbti Druskininkų I-osios vid. mokykloje piešimo mokytoju, vėliau dirbo meno gaminių įmonėje,,Ūla” vyr. dailininku ir kūrybinės grupės vadovu. Nuo 2003 m. dirba Druskininkų ,,Draugystės”sanatorijoje meno terapijos organizatoriumi.


Pirmoji personalinė dailininko paroda atidaryta 1965 m. ,,Pušyno”sanatorijoje. Nuo tada surengė daugiau nei 50 personalinių parodų, dalyvavo 150 kolektyvinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. (Japonijoje, Italijoje , Lenkijoje, Rusijoje ir kt.) Parodose eksponavo tapybos, skulptūros, grafikos, taikomosios dailės darbus. Organizavo M.K. Čiurlionio plenerus Druskininkuose.


Nuo 1965 m. A.Šuliauskas sukūrė apie 1500 tapybos darbų ir kelis tūkstančius piešinių. 1975 m. priimtas į Lietuvos dailininkų sąjungą . 1978 m. tapo Lietuvos ,,Žinijos” draugijos nariu. Skaito paskaitas jaunimui Druskininkų ir kitų miestų mokyklose. Paruošė paskaitų ciklą ,,Įžymiosios pasaulio moterys”, o taip pat paskaitas apie Japoniją, Italiją, Graikiją. Paskelbė daugybę straipsnių spaudoje kultūros temomis, dalyvavo TV laidose, surinko ir užrašė Druskininkų ir jų apylinkių legendas, sukūrė šia tema pastelių ciklą, parašė knygas ,,Straipsniai apie kultūrą, dailininkus ir jų darbų parodas”; ,,Kelionė akimirkos taku'‘; ,,Būties žarijos“; ,,Ūlos ašarėla“.


A.Šuliauskas dalyvavo kuriant Druskininkų V.K.Jonyno dailės mokyklą. 1976-1978 m.buvo šios mokyklos visuomeninis vadovas, dėstytojas, dabar-nuolatinis diplominių darbų gynimo komisijos narys.


Alfonso Šuliausko miniatiūrų paroda LDS būstinės parodų salėje veiks iki gegužės 8 d.

LDS būstinės parodų salė, Vokiečių g. 4/2, Vilnius
2017 04 12 - 2017 05 08
 
Atgal