Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-04-08

LDS ataskaitinės konferencijos 2017 m. darbotvarkė

Konferencija vyks 2017 m. balandžio 28 d., 10 val., Vilniaus teatro "Lėlė" salėje
Dalyvių registracija 9.00 – 10.00 val.

DARBOTVARKĖ

 

I posėdis – 10.00 val.
1. Konferencijos vedančiųjų, sekretoriaujančiųjų, redakcinės bei
balsų skaičiavimo komisijų rinkimas ir tvirtinimas.
2. Konferencijos reglamento ir darbotvarkės tvirtinimas.
3. 2016 m. LDS metinė veiklos ir metinė finansinė ataskaita.
Pranešėja - LDS pirmininkė E. Utarienė.
4. 2016 m. LDS skyrių pirmininkų metinės ataskaitos.
5. LDS audito ataskaita. Pranešėja – UAB „Verslo erdvė“
direktorė –auditorė R. Žemaitytė.
6. Atsakymai į klausimus (E. Utarienės, R. Žemaitytės).
7. LDS metinės veiklos ir metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas.

 

13.00 - 14.00 PIETŲ PERTRAUKA

 

I posėdis – 14.00 val.
8. LDS stojamojo įnašo, nario, tarptautinio pažymėjimo mokesčio
dydžių nustatymas ir tvirtinimas. Pranešėja - LDS pirmininkė E. Utarienė.
9. Diskusijos.
10. Konfererencijos rezoliucijų priėmimas.
11. Konfererencijos nutarimų priėmimas.


Konferenciją numatoma baigti 17.00 val.

 

Vilniaus teatro „Lėlė“ salė, Arklių g. 5, Vilnius
2017 04 28
 
Atgal