Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-05-17

Įsibėgėjo edukacinis projektas „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“

Moksleivių dailės kūrinių konkursas "Greimui - 100" jau pasibaigė. Sveikiname laureatus!
Glaudžiai bendradarbiaudami Lietuvos dailininkų sąjunga ir Šv. Kazimiero ordinas organizuoja edukacinį dailės projektą „Mano Lietuva“. Tai sėkmingai praėjusiais metais startavusio projekto tąsa, su gerokai išplėtota ir papildyta edukacine-istorine programa.

Šiuo projektu skatinama ne tik piešti, domėtis menu, bet ir pažinti savo valstybės istoriją, kurti ir puoselėti kultūrinį paveldą bei tapatumą. Visi projekto metu sukurti kūriniai dalyvavo atrankinėse parodose, surengtose kiekvienoje mokykloje.

 

Šiemet LDS nariai - dailininkai-pedagogai, kartu su savo moksleiviais dalyvauja piešinių konkurse, skirtame lietuvių kilmės prancūzų kalbininko A. J. Greimo 100-osioms metinėms pažymėti. A. J. Greimo vardas yra įtrauktas į UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašą, o 2017-ieji LR Seimo yra paskelbti A. J. Greimo metais. Konkurso tema skiriama lietuvių kalbos kultūrai ir įvairioms jos formoms: literatūrai, sakmėms, mitologijai, semiotikai ir pan. Tuo pačiu tai ir 2018-ųjų metų Lietuvos šimtmečio minėjimą reflektuojančios temos.


Konkurse dalyvauja 6 mokymo įstaigos: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Kėdainių dailės mokykla, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Kaišiadorių raj. Rumšiškių dienos centras, Vilniaus lietuvių namai, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla bei svečio teisėmis Vaikų lopšelis-darželis “Vilnelė” ir Vilniaus tapybos studijos “Alegria”.

 

Projektas praplečia ribas ne tik geografine prasme, didina kultūros prieinamumą regionuose, ugdo vaikų kūrybiškumą, bet ir skatina kultūrų raiškos įvairovę: jame dalyvauja lietuviškas šaknis turintys vaikai iš užsienio: Altajaus krašto, Prancūzijos bei Ukrainos.

 

2017 m. gegužės 10 d. Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos bendruomenė Šiaulių universiteto bibliotekoje surengė mokinių, dalyvaujančių projekte, darbų parodą. Parodoje eksponuojami 39 atrinkti geriausieji 28 gimnazijos mokinių įvairiomis technikomis sukurti darbai. Parodos organizatoriai – gimnazijos dailės metodinės grupės mokytojai: Voldemaras Barakauskas, Janina Budrienė, Vilija Lesauskienė, Loreta Narušienė ir Justina Šaltė. Tai – pirmasis šio konkurso etapo renginys.

 

Renginyje dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos atstovės: projekto meno vadovė dailininkė, tapytoja Emilija Taločkienė ir koordinatorė, menotyrininkė Evelina Januškaitė-Krupavičė. Buvo surengta ne tik puiki paroda, bet ir šaunus jaunųjų gimnazijos moksleivių koncertas. Visiems parodoje eksponuotų darbų autoriams buvo įteikti dalyvio diplomai. Gimnazistės Kamilės Jankauskaitės mišria technika sukurtas darbas „Mitologas“ buvo itin palankiai įvertintas ir buvo paprašyta autorės leidimo šį darbą naudoti konkurso „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“ reklaminėje medžiagoje.

 

Kiti svečiai – Šiaulių regiono Šv. Kazimiero ordino kom­tū­ras Ka­zi­mie­ras Ce­les­ti­nas Al­mi­nas, tapytojas profesorius Antanas Visockis, Šiaulių krašto bajorų sąjungos atstovės renginio metu išrinko jiems labiausiai patikusius piešinius ir apdovanojo šių piešinių autorius. Svečių dovanos atiteko 5 klasės mokinei Ramunei Hvajon Vaicekauskaitei, I gimnazijos klasės mokinei Agnetai Augustinaitei, III gimnazijos klasės mokinei Kamilei Jankauskaitei. Jauniesiems dailininkams buvo didžiulis džiaugsmas būti įvertintiems gerbiamų svečių.

 

Gegužės 12 d., projekto komanda apsilankė Naujosios Vilnios vaikų lopšelyje-darželyje "Vilnelė", kuriame kūrybiški vaikai su pedagogais priešaky, parengė teatrališką muzikinę programą bei pristatė mažųjų dailininkų konkursinę parodą. Kiekvienas dalyvis taip pat buvo apdovanotas diplomu.

 

Pasibaigus pirmajam projekto etapui - konkursui - projekto komisijos posėdžio, vykusio 2017 m. gegužės 15 d., Lietuvos dailininkų sąjungos posėdžių salėje, metu, buvo įvertinti visi konkursui pateikti moksleivių darbai. Šiemet sulaukėme apie 190 kūrinių! Komisija sudarė sąrašą delegatų, kviečiamų dalyvauti antrame projekto etape - edukaciniame dailės plenere, vyksiančiame Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, Kaišiadorių raj., 2017 m. birželio 12-18 d. Rumšiškėse, birželio 12-18 d. Taip pat tai pirmieji dalininkai, kurie dalyvaus projekto parodoje Vilniaus miesto rotušėje. Plenero metu bus rengiami edukaciniai užsiėmimai, į stovyklą atvyks skirtingų sričių dailininkai, kurie plenero dalyviams ves kūrybines dirbtuves, vyks vakarinės filmų peržiūros, bus parengta speciali muziejaus mitologinė ekskursija ir pan. Plenero kūriniai bus eksponuojami muziejaus galerijoje, vyks viešas jų pristatymas.

 

Trečiasis projekto etapas - suformuota bendra projekte dalyvavusių ir pagal projekto temą kūrusių pedagogų, moksleivių bei plenero dalyvių kūrybos keliaujanti paroda - bus pristatyta Vilniaus miesto rotušėje, 2017 m. spalio 3 d. (siejama su kasmetine pedagogų diena). Renginio metu vyks šventinis koncertas bei projekto laureatų ir pedagogų apdovanojimai. Jiems bus įteiktos piniginės premijos bei mecenatų įsteigtos dovanos. Taip pat planuojama paroda LR Seimo rūmų parodinėse erdvėse, 2017 m. gruodžio mėn.


Projektu „Mano Lietuva“ aktyviai skatinama vaikų kūrybinė raiška, įprasminamos mūsų šaliai svarbios datos, ugdomas patriotiškumas, tautiškumas, vykdoma edukacinė, švietėjiška veikla, kuri stiprina vaikų istorines žinias ir meninius gebėjimus. Tokio pobūdžio veiklos skatina bendrystę, produktyvų kultūrinį laisvalaikio leidimą. Tad projektą rengiančios dvi didelės organizacijos jaučia prasmę tęsti bendradarbiavimą – plėtoti šį bei panašaus pobūdžio projektus, įtraukiant į juos vis didesnę auditoriją.

 

Projekte dalyvaujantys pedagogai: Vytautas Žirgulis, Gintaras Kraujelis, Valdas Barakauskas, Loreta Narušienė, Janina Budrienė, Vida Burbulienė, Roberta Vasiliūnienė, Vida Smolskė, Irina Amosova-Novikova, Aurika Piliponienė, Žaneta Vasilė, Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė, Bronius Rutkauskas, Justina Šaltė, Vilija Lesauskienė, Arvydas Pakalka, Audronis Žemaitis, Arvydas Baltrūnas, Mindaugas Mažalis, Eligija Venclovienė, Inga Čičinskė, Giedrė Nagreckienė.

 

KOMISIJOS DELEGUOTI IR Į PLENERĄ PAKVIESTI DALYVIAI:

 

1. Justas Tumėnas, 17 m. Vienožonskio m-kla (mok. Roberta Vasiliūnienė)
2. Sabina Mielko, 13 m. Vienožonskio m-kla (mok. Roberta Vasiliūnienė)
3. Artūras Anužis, 13 m. Vienožonskio m-kla (mok. Aurika Piliponienė)
4. Gustė Pakačimaitė, 11 m. Vienožonskio m-kla (mok. Aurika Piliponienė)

5. Martynas Zaleckas, 12 m. Kėdainių dailės m-kla (mok. Žaneta Vasilė)
6. Kamilė Butkutė, 15 m. Kėdainių dailės m-kla (mok. Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė)
7. Milda Petrauskaitė, 16 m. Kėdainių dailės m-kla (mok. Bronius Rutkauskas, Žaneta Vasilė)

8. Elina Schmidt, 13 m. (Altajus)

9. Kamilė Jankauskaitė, 17 m. Sondeckio menų gimnazija (mok. Janina Budrienė)
10. Ramunė Hvajon Vaicekauskaitė, 11 m. Sondeckio menų gimnazija (mok. Justina Šaltė, Loreta Narušienė)
11. Liudas Laurinavičius, 15 m. Sondeckio menų gimnazija (mok.Vilija Lesauskienė)

12. Laura Kovaliūnaitė, 18 m. Vilniaus lietuvių namai (mok. Gintaras Kraujelis)
 

Tai tik pirmieji parodos dalyviai - netrukus paskelbsime antrąjį atrankos etapą, po kurio į parodą bus atrinkta dar daugiau
moksleivių iš kiekvienos mokyklos. Pažymime, jog konkurso komisija rekomendavo parodai atrinkti kuo daugiau originalių, meniškų ir kokybiškų darbų.
 

Konkurso komisija pasiūlė sukurti internetinę moksleivių, dalyvavusių konkurse, sukurtų darbų galeriją, kuri bus publikuota Šv. Kazimiero ordino tinklapyje bei LDS Facebook paskyroje, bei sumaketuoti skaitmeninį kūrinių katalogą, kurį kiekvienas dalyvis ar mokykla galės atsispausdinti. Dalyvio diplomais bus apdovanoti visi projekto dalyviai, o atrinkti laureatai bus įvertinti papildomais mecenatų prizais. Parodos atidarymo metu išrinkti pagrindiniai laureatai - piniginėmis premijomis pagal amžiaus grupes.

 

Komisija taip pat išskyrė kai kurias mokyklas ar mokytojus už originalumą, tad jie visi kartu bendrai bus apdovanoti ir pagerbti projekto baigiamajame renginyje, š. m. spalio 3 d. Vilniaus miesto rotušėje. Tad labai kviečiame visus aktyviai dalyvauti renginiuose!

 

Dėkojame projekto rėmėjams: LR Kultūros ministerijai bei Lietuvos kultūros tarybai.

Projekto partneriui: Lietuvos liaudies buities muziejui.


Lietuvos dailininkų sąjungos ir Šv. Kazimiero ordino projekto "Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę" edukacinio dailės konkurso komisijos vardu,
projekto koordinatorė
Evelina Januškaitė-Krupavičė

 

 


 

 
Atgal