Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2018 01 05

Edukacinio dailės projekto „Mano Lietuva. Grįžtu į Tėvynę“ paroda

Paroda atidaroma sausio 9 d., 17 val., Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
2017 m. dailininkai-pedagogai, kartu su savo moksleiviais dalyvavo piešinių konkurse, skirtame lietuvių kilmės prancūzų kalbininko A. J. Greimo 100-osioms metinėms pažymėti. A. J. Greimo vardas yra įtrauktas į UNESCO ir valstybių narių 2016-2017 m. minimų sukakčių sąrašą, o 2017-ieji LR Seimo yra paskelbti A. J. Greimo metais. Konkurso tema skiriama lietuvių kalbos kultūrai ir įvairioms jos formoms: literatūrai, sakmėms, mitologijai, semiotikai ir pan. Tuo pačiu tai ir 2018-ųjų metų Lietuvos šimtmečio minėjimą reflektuojančios temos.

Projekte dalyvavo 7 mokymo įstaigos: Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Kėdainių dailės mokykla, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus lietuvių namai, Vilniaus J. Vienožinskio dailės mokykla bei svečio teisėmis Vaikų lopšelis-darželis “Vilnelė” ir Vilniaus tapybos studijos “Alegria”. Projektas praplečia ribas ne tik geografine prasme, didina kultūros prieinamumą regionuose, ugdo vaikų kūrybiškumą, bet ir skatina kultūrų raiškos įvairovę: jame dalyvavo lietuviškas šaknis turintys vaikai iš užsienio: Altajaus krašto, Argentinos bei Ukrainos.

 

Prie projekto dirbo 26 pedagogai, dalyvavo 184 moksleiviai ir 35 ikimokyklinio amžiaus vaikai, taip pat 14 profesionalių menininkų. 

 

2017 m. gegužės 10 d. Šiaulių S. Sondeckio menų gimnazijos bendruomenė Šiaulių universiteto bibliotekoje surengė mokinių, dalyvaujančių projekte, darbų parodą. Parodoje eksponuojami 39 atrinkti geriausieji 28 gimnazijos mokinių įvairiomis technikomis sukurti darbai. Parodos organizatoriai – gimnazijos dailės metodinės grupės mokytojai: Voldemaras Barakauskas, Janina Budrienė, Vilija Lesauskienė, Loreta Narušienė ir Justina Šaltė. Tai – pirmasis šio konkurso etapo renginys.

 

Gegužės 12 d., projekto komanda apsilankė Naujosios Vilnios vaikų lopšelyje-darželyje "Vilnelė", kuriame kūrybiški vaikai su pedagogais priešaky, parengė teatrališką muzikinę programą bei pristatė mažųjų dailininkų konkursinę parodą. Kiekvienas dalyvis taip pat buvo apdovanotas diplomu.

 

Pasibaigus pirmajam projekto etapui - konkursui - projekto komisijos posėdžio, vykusio 2017 m. gegužės 15 d., Lietuvos dailininkų sąjungos posėdžių salėje, metu, buvo įvertinti visi konkursui pateikti moksleivių darbai. Komisija sudarė sąrašą delegatų, kviečiamų dalyvauti antrame projekto etape - edukaciniame dailės plenere, vykusiame Lietuvos liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse, Kaišiadorių raj., 2017 m. birželio 12-18 d.

 

Į projekto metu organizuotą dailės plenerą buvo pakviesta 15 dalyvių, dar 8 atvykdavo specialioms programoms vesti. Plenero metu buvo rengiamos edukacinės dirbtuvės, ekskursijos, grupiniai užsiėmimai, kūrybiniai vakarai, pristatymai, parodos. Visa tai ne tik ugdė vaikų saviraišką, bendruomeniškumo pojūtį, bet ir padėjo suvokti istorinio bei kultūrinio palikimo svarbą. Tuo tarpu projekto dalyviai - svečiai iš Barnaulo (Altajus) - turėjo galimybę ne tik pažinti Lietuvos krašto kultūrą ir istoriją, bet ir aplankyti savo protėvių, kadaise ištremtų iš Lietuvos, gyvenvietes. Tai paliko neišdildomą įspūdį lietuviškas šaknis turintiems, tačiau tik dėka šio projekto pirmą kartą Lietuvoje apsilankiusiems dalyviams. Projekto metu užmegzti tamprūs ryšiai su Altajaus krašto lietuvių bendruomene bei internetinės vaikų dailės galerijos „Kids Gallery“ kuratoriais.

 

Trečiasis projekto etapas - suformuota bendra projekte dalyvavusių ir pagal projekto temą kūrusių pedagogų, moksleivių bei plenero dalyvių kūrybos keliaujanti paroda - bvo pristatyta Vilniaus miesto rotušėje, 2017 m. spalio 3 d. (siejama su kasmetine pedagogų diena). Renginio metu vyko šventinis koncertas bei projekto laureatų ir pedagogų apdovanojimai. Jiems buvo įteiktos piniginės premijos bei mecenatų įsteigtos dovanos. 2017 m. gruodžio mėn. paroda eksponuota LR Seimo rūmų parodinėse erdvėse.

 

Parodoje dalyvajantys profesionalūs dailininkai:

Meda Norbutaitė
Emilija Taločkienė
Vytautas Žirgulis
Arvydas Bagdonas
Valdas Barakauskas
Gintaras Kraujelis

Arvydas Baltrūnas


Projekte dalyvaujantys pedagogai: Vytautas Žirgulis, Gintaras Kraujelis, Valdas Barakauskas, Loreta Narušienė, Janina Budrienė, Vida Burbulienė, Roberta Vasiliūnienė, Vida Smolskė, Irina Amosova-Novikova, Aurika Piliponienė, Žaneta Vasilė, Asta Fedaravičiūtė-Jasiūnė, Bronius Rutkauskas, Justina Šaltė, Vilija Lesauskienė, Arvydas Pakalka, Audronis Žemaitis, Arvydas Baltrūnas, Mindaugas Mažalis, Eligija Venclovienė, Inga Čičinskė, Giedrė Nagreckienė.

 

Dėkojame projekto rėmėjams: LR Kultūros ministerijai bei Lietuvos kultūros tarybai.

Projekto partneriams: Šv. Kazimiero ordinui, Lietuvos liaudies buities muziejui.

 


 

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Respublikos g.14, Panevėžys
2018 01 09
 
Atgal