Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

NAUJIENOS

2017-06-14

Paminklo Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui Vilniuje, Reformatų parke, skulptūrinių - architektūrinių idėjų konkursas

Projektas turi būti pateiktas ne vėliau kaip 2017 m. spalio 16 d. (imtinai).
Lietuvos dailininkų sąjunga, bendradarbiaudama su LR Kultūros ministerija bei Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, skelbia atvirą skulptūrinių - architektūrinių idėjų konkursą. Bus išrinkti 3 (trys) geriausiai įvertinti projektai, įvardijant kiekvienos vietos laimėtoją.

Konkurso tikslas – sukurti paminklą Lietuvos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams įamžinti Vilniuje, Pylimo g. esančiame Reformatų parke. Kuriant paminklą, turinio požiūriu yra svarbu: giliai aktualizuoti Reformacijos esmę, atskleisti ją per istoriją, dabartį ir ateitį jungiančius komunikacinius kodus; šiuolaikinėmis priemonėmis išreikšti Reformacijos gyvybingumą per Reformacijos asmenybių atliktų darbų raišką.

 

Siekiama sukurti stiprią energetiką skleidžiantį kūrinį, kuris įkvėptų ne tik pagarbą atliktiems darbams, bet ir norą imtis Reformacijos idėjas atitinkančių ir išliekamąją vertę turinčių naujų darbų savo valstybėje, sparčiau harmonizuoti save ir artimiausią aplinką. Paminklas turi atitikti reformatų akcentuotas vertybes (pagarba pirminiams tikėjimo šaltiniams,
gimtosios kalbos vartojimas, moderni valstybės kultūros ir socialinė politika; visuomenės skatinimas branginti toleranciją (kaip pakantumą kitaip mąstančiam), ugdyti švietimą (mokyklų steigimas, lietuviško spausdinto žodžio plitimas), puoselėti demokratiją.

 

Svarbu laikytis Parko tvarkymo projekte numatytų ribų ir idėjos autoriui pasiūlyti prieigų prie skulptūros sprendimą. Konkurse turi teisę dalyvauti fiziniai, juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Konkurse turi teisę dalyvauti ir ūkio subjektų grupė, sudariusi jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Projektui pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo
įsteigti juridinio asmens.

 

Vertinant projektus, pagrindiniai kriterijai - skulptūros idėjinių-plastinių sprendinių meninė kokybė, meninės idėjos originalumas bei skulptūros ir architektūros sprendinių ansambliškumas ir dermė su istorine aplinka.

 

Projektas turi būti pateiktas arba išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 16 d. (pirmadienio), imtinai, adresu: Lietuvos dailininkų sąjunga, Vilnius, Vokiečių g. Nr.4/ Mėsinių g. Nr.2.

 

Konkurso vadovė - LDS pirmininkė E. Utarienė. Kontaktinis asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su konkurso dalyviais – Evelina Januškaitė-Krupavičė, tel. Nr. 85 2622959, el. pašto adresas: evelina@ldsajunga.lt.

 

Daugiau informacijos, konkurso sąlygos bei sąlygų priedai - čia arba http://www.vilnius.lt/index.php?2555904990

 

Konkurso sąlygos taip pat bus skelbiamos Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos tinklapyje www.reformacija.lt.


Visa papildoma, su konkursu susijusi, aktuali informacija bus skelbiama LDS tinklapyje www.ldsajunga.lt.

LDS būstinė, Vokiečių g. 4, Vilnius
2017 10 16
 
Atgal