Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Nijolė Valadkevičiūtė

Nijolė Valadkevičiūtė
Specialybė:
Grafika
Gyvenamoji vieta:
Vilnius

KŪRYBINĖ BIOGRAFIJA


VARDAS, PAVARDE (KAIP YRA PARAŠYTA PASE) NIJOLĖ VALADKEVIČIŪTĖ
GIMIMO DATA IR VIETA 1944. 08.10. VILNIUS.
STUDIJOS (TIKSLUS LAIKAS, ĮGYTA SPECIALYBĖ) 1963-1970M. BAIGĖ VALSTYBINĮ VILNIAUS DAILĖS INSTITUTĄ, DAILININKO GRAFIKO SPEC. DIPLOMAS;
1979-1983M. MASKVOS AUKŠTIEJI DVIMEČIAI DIENINIAI SCENARISTŲ IR REŽISIERIŲ KURSAI (DIPLOMAS ANIMACINIŲ FILMŲ REŽISIERĖ – I KATEGORIJA);
NARYSTĖ DAILININKŲ SĄJUNGOJE IR KITOSE KŪRYBINĖSE ORG.(NUO KADA)
DAILININKŲ SĄJUNGOS( NARĖ NUO 1975M.)
LIETUVOS KINEMATOGRAFININKŲ SĄJUNGOS( NARĖ NUO 1988M.);
KŪRYBINIS DARBAS 1970 - 2008M.
2007M. II- LAIPSNIO VALSTYBINĖ PENSIJA
GERAI MOKU ŠIAS UŽSIENIO KALBAS BEI GALIU SUSIKALBĖTI: RUSŲ, ANGLŲ, LENKŲ.
VALSTYBINIAI IR KT. SVARBIAUSI APDOVANOJIMAI, STIPENDIJOS (NURODYTI METUS)
1985M.-TARPTAUTINIS MULTIPLIKACINIS FILMŲ FESTIVALIS MINSKE, ANIMACINIS FILMAS “MĮSLĖ”ĮVERTINTAS DIPLOMU UŽ ORIGINALŲ FILMO VAIZDĄ;
2001M. ( 5MIN.) -“SEZAME, ATSIVERK” MULTIPLIKACINIS FILMAS APDOVANOTAS ŽIŪROVŲ PREMIJA(“VISIONARIA”(SIENA);
2001M.-KULTŪROS MINISTERIJOS, VALSTYBĖS STIPENDIJA MENININKAMS, AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO INDIVIDUALI VALSTYBĖS STIPENDIJA; KURIAMAM PROJEKTUI, PROJEKTO PAVADINIMAS;

“APOKALIPSĖ” MENO SRITIS; KINO REŽISŪRA, ANIMACINIS FILMAS. STIPENDIJOS RŪŠIS, INDIVIDUALI. STIPENDIJOS TRUKMĖ, 2001M. BIRŽELIO 1D. IKI 2003M. GEGUŽĖS31D.
2003M. -TARPTAUTINIO ANIMACINIŲ FILMŲ “TINDIRINDIS” FESTIVALIO DIPLOMAS UŽ IŠTIKIMYBĘ PASIRINKTAM KELIUI REŽISIERIAI.
2004M.-KULTŪROS MINISTERIJOS, VALSTYBĖS STIPENDIJA MENININKAMS, AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO INDIVIDUALI VALSTYBĖS STIPENDIJA; PROJEKTO PAVADINIMAS; “ČIPOLINO NUOTYKIAI.”
2007M.-KULTŪROS MINISTERIJOS, VALSTYBĖS STIPENDIJA MENININKAMS, AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO INDIVIDUALI VALSTYBĖS STIPENDIJA; PROJEKTO PAVADINIMAS;
„PREZIDENTAS“-2008M.
2009M.- KULTŪROS MINISTERIJOS, VALSTYBĖS STIPENDIJA MENININKAMS, AUKŠČIAUSIO LAIPSNIO INDIVIDUALI VALSTYBĖS STIPENDIJA.

ŽINIOS APIE KŪRYBINĘ VEIKLĄ:
DIRBA DAUG TAPYBOS DROBĖJE BEI POPIERIUJE TECHNIKOSE, ANIMACIJOJE,
1976M. DALYVAVO VOKIETIJOJE(DDR) IŠLEISTAME “ LITAUSCHE GRAFIK 76” 10 AUTORINIŲ ( 100 EGZ. AUTORINIŲ ATSPAUDŲ TIRAŽU ALBUME;
MANO KŪRYBA YRA APIBŪDINAMA ŠIOSE PASAULIO IR LIETUVOS ŽINYNOSE, LEIDINIUOSE , INTERNETINĖSE SVETAINĖSE BEI TARPTAUTINIŲ PARODŲ DISKUOSE
(PARODOS ORGANIZATORIŲ IŠSIUNTINĖTUOSE Į ĮVARIUS500 PASAULIO MUZIEJUS IR GALERIJAS TAME TARPE LIETUVOJE –“LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGOJE”, “LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS”, “SOROŠO CENTRAS DAILĖS SKYRIUS RADVILŲ RŪMAI –VILNIUS.”)
“ CRACOW, POLAND -2”. “CRACOW, POLAND -3
1995/96M. 1997/ 98M. 2004/05M.“KAS YRA KAS LIETUVOJE”
2000M. – ĮTRAUKTA Į TARPTAUTINĘ “KAS YRA KAS PROFESIONALIOS MENO IR VERSLO MOTERYS” KNYGĄ IŠLEISTĄ AMERIKOS BIOGRAFIJOS INSTITUTO.
2001M.-“TETOVO”
2003M.- ĮTRAUKTA Į KNYGĄ “ KAS YRA KAS VILNIAUS APSKRITYJE”;
2005M.- WWW.CULTURE.LT ART.B. : WWW.LFC.LT -ANIMACIJA
PERSONALINĖS PARODOS:
1980M.TALINE PERSONALINĖ PARODA: “APLODISMENTAI”, “ANTRA KOSMINIO PASAULIO INTERPRETACIJA”, “SMĖLIO ŽAISMAS”; 1989M. TALINO PABALTIJO TRIENALĖJE CIKLAS I, II “POELGIŲ VAISIUS”;
1983M. RYGOJE PERSONALINĖ PARODA (29 GRAFIKOS DARBAI);
1997M. PERSONALINĖJE PARODOJE 3 DARBAI “10 SAPNŲ”;
1997M. ESTAMPO PARODOJE “TRADICIJA IR EKSPERIMENTAS”;
1999M. SANTARIŠKIŲ LIGONINĖS SALĖJE;
1999M.LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKOJE
2002-08-12. IKI 2002-09-28 DAILININKŲ SĄJUNGOJE;
TARPTAUTINĖS PARODOS
1974M,“ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ TEMOMIS”- DIPLOMAS. TALINE;
1977M IV -PABALTIJO GRAFIKOS TRIENALĖJE II-JA PREMIJA-ESTAMPŲ CIKLAS “DANGAUS METAMORFOZĖS” DIPLOMAS I - ESTAMPO PARODOJE MASKVOJE UŽ DARBUS “DANGAUS METAMORFOZĖS”;
1980M. ESTAMPAI“EVOLIUCIJA II”,“EVOLIUCIJA III”,TARPTAUTINĖJE GRAFIKOS BIENALĖJE FRECHENE VOKIETIJOJE;
1983M. GRAFIKOS TRIENALĖJE FRECHENE (VOKIETIJOJE) ESTAMPŲ CIKLAS: “KLOUNO AŠAROS”;
1980M. TALINO PABALTIJO TRIENALĖJE CIKLAS I, II “POELGIŲ VAISIUS”;
1984M. OFORTAI: “BUS RUDUO”, “SENA TEMA” ITALIJOJE “BALTA KOMPOZICIJA” ISLANDIJOJE;
“III-INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS BIENALĖ RACIBORZ, 2000” LENKIJA. “ III-INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS TRIENALĖ 2000 BITOLA”
2000M.- “ INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS TRIENALĖ CRACOW, POLAND -2”.
2001M. TARPTAUTINĖ PARODA IMMAGINATIVA 101010 SIENA , ITALIJA;
2001M. “PIRMOJI INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS BIENALĖ – “TETOVO”
2003M-.“ INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS TRIENALĖ CRACOW, POLAND -3”.
2004M.- VI TARPTAUTINĖ GRAFIKOS PARODA “SIXTH BHARAT BHAVAN INTERNATIONAL BIENIAL OF PRINT – ART 2004” INDIJA ( ET CHING SHOT WAVE- SMŪGIS BANGOS).
2005M-.“ INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS TRIENALĖ CRACOW, POLAND -5”.
SCENOGRAFIJA
1971 - 1974M. SUKŪRĖ 3 SPEKTAKLIŲ DEKORACIJAS, KOSTIUMUS IR ESKIZUS- KLAIPĖDOJE(VYRAS IR MOTERIS IEŠKO BUTO), KAUNE (ŠVENTĖ KIEKVIENAME NAME), ŠIAULIUOSE( PRINCESĖ IR MEDKIRTYS);
ANIMACIJA
1983M. DIPLOMINIO ANIMACINIO FILMO “MEDIS” (LKS) REŽISIERĖ, DAILININKĖ, ANIMATORĖ IR SCENARISTĖ;
1983-2001M. LKS ANIMACINIŲ FILMŲ ETATINĖ REŽISIERĖ.
1985M.-TARPTAUTINIS MULTIPLIKACINIS FILMŲ FESTIVALIS MINSKE, ANIMACINIS FILMAS “MĮSLĖ”ĮVERTINTAS DIPLOMU UŽ ORIGINALŲ FILMO VAIZDĄ;
NUO 2001M. IKI 2004M. KŪRIAU LKS ANIMACINIUS FILMUS AUTORINE SUTARTIMI.( PROJEKTUS FINANSAVO LKM );
” 1984M. ANIMACINIS FILMAS “MĮSLĖ., “RYTOJ 11 VAL. RYTE” 1985M., “PERSPĖJIMO SIGNALAS” 1987M.,“JŪRATĖ IR KASTYTIS”1989M.,“LAIMĖS ŽIBURYS”1990M., “POPIERIAUS MIESTE”
1991M., “KAS GERIAU PAMELUOS” 1992M.,“TAS BEJAUSMIS ROBOTAS”1993M.,
1993M. 9- ASIS ANIACINIŲ FILMŲ FESTIVALIS “NORDIC LIGHT” DEMARKE;
1995M. 10-ASIS ANIACINIŲ FILMŲ FESTIVALIS “NORDIC LIGHT” “KOŠMARIŠKAS SAPNAS” VILNIUJE;
2001M.- TARPTAUTINIS ANIMACINIO KINO FESTIVALIS“KROK”- “SEZAME,ATSIVERK”BEI“SVETIMAME LAIKE” MULTIPLIKACINIAI FILMAI;
2002M. ( 5MIN.) -“BEVEIK VAMPYRAS IR MAŽYLĖ” MULTIPLIKACINIS FILMAS ATSTOVAVO LIETUVIŠKĄ ANIMACIJĄ ITALIJOJE “VISIONARIA”(SIENA);
2003M. -“AUKSINIO MIESTO RITERIAI” MULTIPLIKACINIS FILMAS. TARPTAUTINIO ANIMACINIŲ FILMŲ FESTIVALIO DIPLOMAS.
2003M.- ( 12 MIN.) “REMĖZOS LIZDAS”- MULTIPLIKACINIS FILMAS.
2004M. ( 5MIN.) -“ AUKSINIO MIESTO RITERIAI” MULTIPLIKACINIS FILMAS ATSTOVAVO LIETUVIŠKĄ ANIMACIJĄ ITALIJOJE “VISIONARIA”(SIENA);
2004M.- “TRISPALVIS KINAS” – LIETUVIŠKŲ KINO FILMŲ FESTIVALIS VILNIUJE.
2004M.- KINO FESTIVALIS “VILNIAUS PAVASARIS” “REMĖZOS LIZDAS” MULTIPLIKACINIS FILMAS.
2004M.- “AUTORINIS KINO VAKARAS” – TARPTAUTINIS ANIMACINIO KINO FILMŲ FESTIVALYJE“TINDIRINDIS” VILNIUJE.
2004M.- KINO FESTIVALIS “VILNIAUS PAVASARIS”- “REMĖZOS LIZDAS” MULTIPLIKACINIS FILMAS.
2004M.- “TRISPALVIS KINAS” – LIETUVIŠKŲ KINO FILMŲ FESTIVALIS VILNIUJE.
2005M.- KINO FESTIVALIS “PRAVDA”- “GEIMS”- MULTIPLIKACINIS FILMAS.
2005M. ( 12MIN.) -“ REMĖZOS LIZDAS ” TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS MULTIPLIKACINIS FILMAS ATSTOVAVO LIETUVIŠKĄ ANIMACIJĄ ITALIJOJE “VISIONARIA”(SIENA);
2005M-“ KINO PAVASARIS”- “REMĖZOS LIZDAS” -“AUKSINIO MIESTO RITERIAI”MULTIPLIKACINIS FILMAS.
2006 M.- ANIMACINIAI FILMAI „APOKALIPSĖ“ , TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS “ KINO PAVASARIS” „FAKYRAS“, „ PELIUKAS KVADRATE“
2006M.- ANIMACINIAI FILMAI „APOKALIPSĖ“ , „ČIPOLINO NUOTIKIAI“, 4TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS “TINDIRINDIS“
2006M.- TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS F.I.F.E. CARBUNARI 2006 FLOREAN MUSEUM: www.cmc.ro ANIMACINIAI FILMAI „FAKYRAS“, „PELIUKAS KVADRATE“ , „BLIACKLIST“
2006M. TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS „VISIONARIA15“ www.visionariamedia.org ANIMACINIAI FILMAI„APOKALIPSĖ“ „ČIPOLINO NUOTIKIAI“.
KNYGŲ ILIUSTRACIJOS
1973M. SPALVOTŲ VABALŲ ILIUSTRACIJŲ ( 10-LENTELIŲ) AUTORĖ; PROF. F. PILECKIO KNYGA “LIETUVOS VABALAI”(MOKSLAS L-KLA)
1995M. KNYGOS “RŪTA IR SKĖTIS IEŠKO DINGUSIŲ SNAIGIŲ” (A.RIMEIKOS L-KLA);
1977M. “ZODIAKO ŽENKLAI”(REGNUM FONDAS);
1998M “PIEŠIU PAVEIKSLĄ ARBA KATINO PŪKIO DAILĖS PAMOKOS”.(REGNUM FONDAS);
1998 M.“GĖLIŲ DAILININKAS”, “SKĖČIO NUOTYKIAI” –DAILININKĖ(A.RIMEIKOS L-KLA);
2000M. VII KNYGOS TRIENALĖJE SU KNYGOS “SKĖČIO NUOTYKIAI”ILIUSTRACIJOMIS.
2002M. DAILININKO KNYGOS TRIENALĖ- AUTORINĖ KNYGA “APOKALIPSĖ”;
GRUPINĖS PARODOS, JEI YRA PARODOS APDOVANOJIMAS NURODYTI, JEI ESATE KURATORIUS ¬NURODYTI)
1974M,“ LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ TEMOMIS”- DIPLOMAS. TALINE;
1977M IV -PABALTIJO GRAFIKOS TRIENALĖJE II-JA PREMIJA-ESTAMPŲ CIKLAS “DANGAUS METAMORFOZĖS”
DIPLOMAS I - ESTAMPO PARODOJE MASKVOJE UŽ DARBUS “DANGAUS METAMORFOZĖS”;
2001M. DIPLOMAS GRAFIKOS PARODOJE “DRAKONAS IŠĖJO Į LAISVĘ”
2003M. – 11 TARPTAUTINĖ GRAFIKOS IR PIEŠINIO PARODA
2003. R.O.C. ( TAIVANIS) – DALYVAVĘS PARODOJE GRAFIKOS DARBAS – OFORTAS Į VERTINTAS SERTIFIKATU 2004M. LIEPOS 17D.
2005M.- “ LIETUVOS KELIAS”- LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS GRAFIKOS
3 DARBAI “DISCAVERIS, ARKOS GALARIJA -“SPIRIT OF DIANA”,
LDS GALARIJA“KELIAIVIS“ BEI “ POŽEMINIS TUNELIS. “
2005M.- „ KIAUŠINIS“ – GALARIJA -KAIRĖ- DEŠINĖ
SIMPOZIUMAI, REZIDENCIJOS, STAŽUOTĖS, STOVYKLOS
1978M .LIPOS MĖN. TARPTAUTINĖ STAŽUOTĖ HAJDU-BIHARI NAPLO VENGRYJE;
1971M. - 75M. GRAFIKOS STAŽUOTĖ SENEŽAS MASKVOJE;
2006M.- „KVATRIENALĖS SOVYKLA „ – VILNIUS -2009 EUROPOS SOSTINĖ“ -PALANGA
DARBAI GALERIJOSE, MUZIEJUOSE (TIKSLUS PAVADINIMAS, ŠALIS)
“LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS”, LIETUVOS TEATRO IR KINO MUZIEJUJE, (FRECHENE )VOKIETIJOJE, MASKVOJE, ESTIJOJE, VENGRYJE, ITALIJOJE, LENKIJOJE, JAPONIJOJE (KANAGAVA) BEI TUOSE ŠALYSE IŠ KURIŲ DARBAI DAR NEGRĮŽO.
NAUJAUSI KŪRINIAI.PAMINĖKITE SVARBIAUSIUS
KŪRINIUS PER PASTARUOSIUS 2 METUS.
2005M. GRAFIKOS DARBAI „DISKAVERI I –IV“,- PARODOJE“ LIETUVOS KELIAS“ I VILNIUS. LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS IR ČIURLIONIO GALERIJA (THE ART GALERYY OF ČIURLIONIS, LEMONT,IL) BEI INTERNACIONALINĖ GRAFIKOS TRIENALĖ CRACOW, POLAND -5”.
2007M.- ANIMACINIAI FILMAI „LIFE YOU“, TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS “TINDIRINDIS“ DIPLOMAS
2006M.- TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS F.I.F.E. CARBUNARI 2006 FLOREAN MUSEUM: www.cmc.ro ANIMACINIAI FILMAI „FAKYRAS“, „PELIUKAS KVADRATE“ , „BLIACKLIST“
2006-2007M. TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS „VISIONARIA 15-16“ www.visionariamedia.org ANIMACINIAI FILMAI„APOKALIPSĖ“ „ČIPOLINO NUOTIKIAI“. ITALIJA.
2007M- PERSONALIMĖ PARODA“TEATRO,KINO MUZIEJUJE „
2007M. GRAFIKOS DARBAI „ROMANTIŠKA MOZAIKA“ I –III“,- PARODOJE KONKURSE“ LIETUVOS LAIKAS“ TEOFILIO PETRAIČIO I PREMIJA. LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS IR ČIURLIONIO GALERIJA (THE ART GALERYY OF ČIURLIONIS, LEMONT,IL RADVILŲ RŪMAI.
2007M.- TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS F.I.F.E. CARBUNARI 2007 .FLOREAN MUSEUM: www.cmc.ro ANIMACINIAI 6 FILMAI“EDENO SODAI“
2007M.- FLOREAN MUSEUM: WWW.CMC.RO MAŽOJI GRAFIKA- ESTAMPAS, MAIL-ART 9DARBAI.
2007M-MOTERŲ DAILININKIŲ PARODOJA“ARKOS GALĖRIJA“
2008M.- FLOREAN MUSEUM: MAIL-ART 6DARBAI
www.visionariamedia.org ANIMACINIAI FILMAI 2
2008M. TARPTAUTINIS KINO FESTIVALIS „VISIONARIA1“ 17
2008M.- ANIMACINIS FILMAS“EDENO SODAI“ NOMINUOTAS SIDABRINIAI GERVIAI“
2008M- PARODA“IŠ KIŠENĖS“
2009M.- PARODA“IŠ KIŠENĖS“
2009M.- RADVILŲ RŪMAI. . GRAFIKOS DARBAI „LIETUVIŲ VARDAS I –III“
2009M.-PARODA ŽIRGAS DAILĖJE „TRYS GRAFIKOS DARBAI“