Lietuvos Dailininkų Sąjunga LietuviųEnglish

Gitenis Umbrasas

Specialybė:
Monumentalioji dailė
Gyvenamoji vieta:
Vilnius

GITENIS UMBRASAS
1961 08 25
Vilnius
STUDIJOS
1983-1988 freskos - mozaikos specialybės studijos, Lietuvos valstybinį dailės institutas

NARYSTĖ
Nuo 1995 – Lietuvos dailininkų sąjungos narys

ŽINIOS APIE KŪRYBINĘ VEIKLĄ

1979-1980 akcijų bei hepeningų ciklas
1988 freska „Žeme”, Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakultetas, Vilnius
1989 projektas „Hermis ir Afroditė”, Spaudos rūmų fasadas, Vilnius
1989 scenografija ir kostiumai „Elektra turi gedėti” pagal O.Nilo pjesę, Marijampolė
1990 miniatūrinių freskų ciklas medžio drevėse, Sereikiškių parkas, Vilnius
1990 Kalėdinė ekspozicija „Verkių ledas”, skirta galerijos „Arka” atidarymui, Vilnius
1991 „Skraidančios tapybos” ekspozicija, Vilniaus dailės akademija
1991 miniatūrinė freska „Kristoforas” medžio drevėje, Vilnius
1991 paroda „Daiktai”, ŠMC, Vilnius
1991 „Vilnelės” ženklai”: 1.”Žaltys”, 2.”Eglė”, 3.”Mergelė”, Vilnelės dugnas, Vilnius
1991 akcija „Vilnelės kasos” (supintos iš povandeninių polių)
1992 pjesė „Dangiškas teatras” (iš aitvarų)
1992 projektas „Čiulbantis kryžius”, Žvėrynas, Vilnius
1992 paroda, ŠMC, Vilnius
1993 memorialo „Kritusiems už Lietuvos Laisvę” konkursas Karių kapinėms (III vieta, bendraautoriai M.Šaliamoru, A.Revaikina)
1994 paroda, Klaipėdos parodų rūmai
1994 akcija „Stebuklai”. Įstatytos 3 plytos Vilniaus senamiesčio grindinyje
1994 dvi freskos „Stiklių” viešbučio fasade, Vilnius
1995 paroda, skirta mokytojui V.Pečiukoniui atminti, Meno darbuotojų rūmai, Vilnius
1995 scenografija, kostiumai ir lėlės pagal J.Basanavičiaus surinktą tautosaką, S.Parulskio pjesė „Iš gyvenimo veliu” (rež. V.Landsbergis), Šiaulių dramos teatras
1996 parodoje „Natiurmortas II”, „Aido” galerija, Vilnius
1996 I vieta konkurse memorialui „Bolševikinio teroro aukoms atminti” Tuskulėnų dvaro teritorijoje (bendraautoriai: arch.E.Čekanauskas, A.Umbrasas, dail. G.Karalius, L.Masliukienė, G.Umbrasas)
1996 personalinė paroda, „Lango” galerija, Kaunas
1997 personalinė paroda, „XX amžiaus” galerija, Panevėžys
1997 akcija „Požemine muzika” Jaunųjų kompozitorių simpoziumas, Anykščiai
1998 meninių aitvarų stovykla „Skraidanti tapyba”, Palanga
1998 meninė akcija „Šiuolaikinio melo (-meno) centras”, Vilnius
1998 projektas „Kanalizacijos kaleidoskopas” (kaleidoskopinė konstrukcija
- kanalizacijos šachtoje), Sirvydo skveras, Vilnius
1998 eksponuojami ikiprojektiniai buvusio gestapo ir KGB pastato Gedimino pr.40 cokolyje
iškalti sušaudytų kovotojų už Lietuvos laisvę vardus, pavardes ir
datas, LR seimas, Vilnius (I dalis realizuota 2000)
1999 meninių aitvarų paroda, Vilniaus centrinis paštas
1999 paroda, LR seimas, Vilnius
1999 tarptautinio folkloro festivalio „Baltica” vyr. dailininkas, Vilnius
1999 „Meninių aitvarų” vasaros stovykla, Šventoji
1999 artlink@sotheby’s aukcionas, Rostokas, Vokietija
1999 meninė akcija „Stebuklas”, katedros aikštė, Vilnius
2000 personalinė paroda, Vokietijos ambasados darbuotojos Sabinės
Haakės namuose, Vilnius
2000 paroda „Freska 2000”, Vilniaus rotušė
2000 realizuota freska „Vyčiai”, Balsiai, Vilnius
2000 realizuotas I etapas po konkurso memorialo „Bolševikinio teroro aukoms atminti” Tuskulėnų dvaro teritorijoje, Vilnius
2000 meninių aitvarų paroda „Sėkminių vėjas”, Bernardinų bažnyčia, Vilnius
2000 „Meninių aitvarų” stovykla, Palanga, Kunigiškės
2000 pradėta realizuoti projekto „Paukščių takas” I-oji dalis „Čiulbantis kryžius”, (7,5 m), Žvėrynas, Vilnius
2000 tarptautiniame meninių aitvarų festivalis, Detmoldas, Vokietija (2-oji vieta)
2000 Scenografija, kostiumai, lėlės, kalėdiniame rež. V.V.Landsbergio
spektaklyje „Kalėdų bobutės pasaka”, šv.Bernardino bažnyčia (su Keistuoliu teatru)
2000 meninių aitvarų ekspozicija, Moksleivių rūmai, Vilnius
2000/2001 meninės dalies organizatorius, „Ledo skulptūrų parkas”, Katedros aikštė, Vilnius
2000 paroda „Grindys. Siena. Lubos”, galerija „Vartai”, Vilnius
2001 tarptautinis projektas „Paukščių takas” 1-oji dalis „Čiulbantis Kryžius” (8,5 m)
2002 rekonstruotas akmuo su užrašu „Stebuklas”, Katedros aikštė, Vilnius
2003 personalinė paroda, „Užupio” kavinė, Vilnius
2003 paroda „Žvilgsnis į save”
2004 realizuotas projektas „Meilės krantai” (iš gėlių pasodintas prisipažinimas meilei Neries krantuose), Vilnius
2004 memorialinis akmuo poetui Mošei Kulbakui atminti, Vilnius
2004 tarptautinis meninių aitvarų projektas „Vienas dangus - Vienas pasaulis”, Nida
2004 užbaigta realizuoti Tuskulėnų parko Kolumbinariumo architektūrinė dalis, Vilnius
2004 personalinė paroda, Alytaus kraštotyros muziejus
2005 Lietuvos architektų sąjungos apdovanojimas METRAS 1/5
2005 personalinė paroda, LR seimas, Vilnius
2005 personalinė paroda, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinė, Vilnius
2006 paroda ,,Grafika-skulptūra‘06, ŠMC, Vilnius
2007 įmontuota ,,Obuoliukų,“ plytelė pagal sumanymą ,,Vilniaus meilės žemėlapis“, Moniuškos skverelis, Vilnius
2007 ,,Probaltica, 14-asis muzikos ir meno festivalis, Torūnė, Varšuva
2007 skulptūra ,,Angelas“, skirta politinių kalinių ir tremtinių laidojimo teritorijai, Karveliškių kapinės, Vilnius (9 m)
2007 misterija ,, Šv. Pranciškaus vizija“, Nida
2008 meninis aitvaras „Šv. Pranciškaus vizija” šv. Jono bažnyčios altorinėje dalyje, Vilnius
2008 parodoje „Inkliuzas - langas į praeitį”, Gintaro galerija, Vilnius
2008 režisierius, aktorius ir scenografas kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje Guronyse „Slėpinių” vaidinime pagal Elvyros Kučinskaitės tekstus
2008/2009 realizuota mozaika Tuskulėnų kolumbariumo kupole (30 kv. m.)
2009 Vilniaus m. savivaldybės Sereikiškių parko kūrybinės dirbtuvės, R. Paleko arch. sudija + G. Umbrasas, Vilnius